Poruchy príjmu potravy - skreslený ideál krásy v období dospievania

Poruchy príjmu potravy sa najviac dotýkajú dospievajúcich detí.
Poruchy príjmu potravy sa najviac dotýkajú dospievajúcich detí. / Foto: Pexels

V spoločnosti sa dnes prezentujú ideály krásy, ktoré majú s realitou spoločného len veľmi málo. Ako to ovplyvňuje dospievajúce deti?

 

Súčasná doba neuľahčuje mladým ľuďom ani dospievanie. U dospievajúcich vrcholia snahy o sebaprijatie a získanie nezávislosti. Nové trendy, tlak médií a celkový vonkajší tlak môže viesť k rôznym ochoreniam, ktoré sú spojené predovšetkým s telesným vzhľadom. Posadnutosť telesnou hmotnosťou a vzhľadom, ako aj snaha o neustálu kontrolu nad svojím telom sa prejavuje v našej spoločnosti čoraz častejšie. Počiatočné nadšenie z dosiahnutia „ideálneho“ fyzického vzhľadu však nemusí skončiť ideálne. Môže viesť k vážnym ochoreniam, ktorými sú poruchy príjmu potravy.

 

Poruchy príjmu potravy

Ide o závažné psychické poruchy, ktoré majú osobitné znaky a sú pre nich charakteristické typické telesné príznaky. Zväčša sú postihnuté dospievajúce dievčatá, avšak sú rovnako nebezpečné pre obe pohlavia. Na ich vzniku sa podieľa viacero faktorov (telesné, psychické a kultúrno – spoločenské). K najrozšírenejším formám patria: mentálna anorexia, mentálna bulímia a záchvatovité prejedanie sa.  

 

Mentálna anorexia

Pri tomto type ide o úmyselné znižovanie telesnej hmotnosti vyvolané a udržiavané rôznymi diétami, nadmerným cvičením, zvracaním a zneužívaním liekov, predovšetkým rôznych preháňadiel. Je charakteristická perfekcionizmom a zvýšenou sebakontrolou. Dievčatá trpiace na anorexiu majú narušený sebaobraz, i napriek extrémne nízkej váhe - podvýžive sa považujú za tučné.  Typické je skreslené vnímanie svojho tela, váhy a ich preceňovanie. Práve z týchto dôvodov sa snažia redukovať svoj príjem potravy. Začiatky sú prevažne spojené s úzkosťou z pochybností o sebe, z obáv a pocitu neprijateľnosti pre svet. Podstatou je narušený vzťah k sebe samému, hlavne nedostatok sebalásky.  

 

Mentálna bulímia

Bulímia býva častokrát pokračovaním mentálnej anorexie, charakteristické sú pre ňu záchvaty prejedania a zvracania. Jedinec sa neustále zaoberá jedlom, prevláda silná a neodolateľná túžba po jedle. Na rozdiel od anorexie sa nejedná o odmietanie stravy, ale naopak o časté záchvaty nadmerného a nekontrolovateľného prejedania sa a následne pod vplyvom výčitiek k umelému vyvolaniu zvracania. Telesná váha je zväčša normálna alebo na spodnej hranici normy.  Príčinou sú predovšetkým problémy psychického charakteru ako podceňovanie samého seba, úzkosť, pocit prázdnoty, osamelosti či frustrácie.

 

Záchvatovité prejedanie

Pri tomto type ide o nárazové jedenie veľkých porcií jedla, ktoré súvisí s pretrvávajúcim psychickým stavom ako stres, nuda či pocit frustrácie. Typická je oveľa rýchlejšia konzumácia jedla ako je bežné. Po prejedení je človek sám sebou znechutený, cíti sa byť vinným a objavuje sa pocit úzkosti.

 

Rizikové faktory, ktoré ich ešte viac podporujú ...

 • dôraz na dokonalú postavu, experimentovanie s diétami a orientácia na výkon,
 • snaha o ideálny vzhľad,
 • príliš veľké zameranie sa na vzhľad, ktorý je propagovaný spoločnosťou v médiách.

 

Čo si všímať?

Pri poruchách príjmu potravy postupne dochádza k zmenám v troch oblastiach, ktoré sa týkajú nielen tela ale aj psychiky, vzťahov s blízkymi a aj vzťahu k jedlu.

 

Vzťah k jedlu

 • diéty,
 • skrývanie sa do voľnejšieho oblečenia,
 • výhovorky, prečo nechce jesť spoločne s rodinou,
 • zmena tempa jedenia (pomalšie, po kúskoch, veľmi rýchlo..),
 • časté prejedanie sa, zvracanie,
 • po jedle odchádza na toaletu, skrýva jedlo...

 

Vzťah s blízkymi, priateľmi a psychické problémy

 • čoraz častejšie sa vyhýba priateľom, rodine
 • obmedzuje svoje aktivity a sústreďuje sa len na tie, ktoré sú spojené s postavou, vzhľadom
 • nie je schopný realisticky vnímať svoju postavu („som príliš tučná“...)
 • je náladová, podráždená, impulzívna
 • znížené sebavedomie, neverí si
 • znížená sústredenosť, zhoršenie školského prospechu

 

Fyzické, telesné problémy

 • nadmerný úbytok váhy
 • bolesti zubov, ďasna
 • nadmerné vypadávanie vlasov, suchá pokožka
 • menštruačné problémy
 • extrémna citlivosť na chlad, príliš veľké množstvo oblečenia kvôli zahriatiu
 • hormonálne zmeny (rast chlpov..)

 

Ako môže pomôcť rodič?

Aj pri prevencií porúch príjmu potravy sú najdôležitejšie vrelé a otvorené emocionálne vzťahy v rodine. Najdôležitejšie je mať čas a skutočne sa zaujímať o svoje dieťa. Neorientovať sa príliš na výkon dieťaťa a na dobrý dojem, niekedy to môže uškodiť. Okrem toho veľmi dôležitý je pravidelný pohyb najlepšie na čerstvom vzduchu, vďaka ktorému sa môže udržať správna hmotnosť aj fyzický vzhľad. Dôležité je poskytovať dieťaťu a budovať u neho sebavedomie a sebahodnotu. Dieťa musí mať pocit, že niečo dokáže, naučiť sa veriť v sebe a vo vlastných schopnostiach. Treba u neho podporovať kvality, ktoré mu idú a dať im priestor, aby sa rozvíjali.

 

Poruchy príjmu potravy nie sú známkou zlej výchovy v rodine a nie sú to ani prejavom rozmaru dieťaťa. Zákazmi alebo trestami sa riešiť nedajú. Dôležité je nerobiť si výčitky, nehľadať príčinu, kde ste urobili chybu, ale sústrediť sa na to, čo môžete urobiť pre jeho uzdravenie.

Čítajte viac o téme: Zdravé stravovanie
Zdieľať na facebooku