Hipoterapia - liečivá energia koní pomáha človeku

Hpoterapia je liečba pomocou aktivít spojených s koňom.
Hpoterapia je liečba pomocou aktivít spojených s koňom. / Foto: Bigstock

Sila zvierat sa už dávno využíva na liečebné účely. Čoraz častejšie sú s týmto zámerom vyhľadávané aj kone. V čom sú jedinečné?

 

Zvieratá majú úžasnú schopnosť zahojiť ranenú dušu, upokojiť emócie a pozitívne posilniť charakter. Čoraz viac ľudí vyhľadáva prítomnosť koní alebo na nich pravidelne jazdia, veľakrát ani nevedia vysvetliť, prečo ich to ku nim tak veľmi ťahá. Niektoré hovoria, že najkrajší pohľad na svet je práve z konského chrbta. Kôň, zviera, ktoré nebolo stvorené na to, aby sa na ňom jazdilo, no napriek tomu prepožičiava človeku svoju silu, rýchlosť a eleganciu. A zároveň má aj schopnosť liečiť. Ak sa na to pozrieme o čosi pozornejšie, môžeme objaviť za ich obdivom, príťažlivosťou alebo aj strachom z koní niečo, čo je hlboko ukryté v našom podvedomí a čo sa možno túži dostať na povrch.

 

Kôň a podvedomie človeka

Každý človek má svoje „nedokonalosti“, aj keď sa cítime plní energie a radosti, môžeme mať niečo, čo radšej ukrývame pred svetom, alebo aj pred sebou samými. Veľakrát sa to snažíme zakryť pred ostatnými, či už prehnaným sebavedomím, predvádzaním sa alebo inými spôsobmi. Problémom však je, že ide o disharmóniu v človeku, ktorá môže viesť aj k rôznym chorobám a oslabeniu prirodzených schopností človeka. Dosiahnuť opätovnú harmóniu sa potom snažíme rôznymi duchovnými, telesnými cvičeniami, pobytom v prírode, hudbou, maľovaním, stravou, liekmi alebo materiálnymi vecami. Podľa viacerých koniarov, keď je človek pri koňoch, tak sa jeho vibrácie a energia automaticky naladia na vibrácie, ktoré sú pre človeka prirodzené a tým aj liečivé. Koňom je úplne jedno ako vyzeráme, koľko toho vlastníme, aké máme postavenie. Berú nás takých, akí sme. Čo všetko môžeme vyčítať z našich pocitov smerom ku koňom? Napríklad za strachom z koní sa môže ukrývať strach z vlastnej sily alebo strach prejaviť svoje túžby alebo pocity. Na druhej strane za príliš veľkým obdivom môže byť ukrytý pocit menejcennosti z vlastných schopností, nízke sebavedomie, túžba po úspechu a obdive. 

           

Čo je Hipoterapia?

Slovo hipoterapia sa skladá z dvoch gréckych slovných základov. Slovo hippos (kôň) a therapein (liečba). Ide o aktivity spojené s koňom (vodenie, čistenie, lonžovanie, jazdenie, voltíž) s fyziorehabilitačným, psychologickým a sociálnym pozitívnym účinkom pre ľudí s fyzickým alebo psychickým handicapom.

 

Ako to funguje?

Pozitívne hipoterapeutické pôsobenie koňa sa rozdeľuje do dvoch skupín:

 

1. Telesná náprava (ovplyvňovanie fyziologických funkcií orgánov) – kôň je jediné zviera, ktoré má človeku najbližší pohybový rámec. U ľudí s fyzickým postihnutím možno práve prostredníctvom týchto pohybov stimulovať mozgové centrá, ktoré nedokážu dávať správne impulzy svalom a nervom. Po čase si mozgové centrá tieto vzorce osvoja a dokážu fungovať relatívne samostatne.  Okrem toho, ako sa človek prispôsobuje rytmu koňa upravuje sa aj jeho dych - prehĺbi sa a je pravidelný.

 

2. Psychická náprava (psychické fungovanie človeka) – vlastnosti koňa ako rýchlosť, sila, obratnosť, elegancia, temperament mu vyslúžili post honosnosti. „Byť na koni“ navodzuje pocit dominancie a sily. Človek sa učí ovládať svoje telo a následne aj riadiť koňa. Schopnosť viesť také veľké zviera podporuje sebavedomie. Kôň nerozlišuje, či je človek pekný, škaredý, bohatý či chudobný, zdravý alebo postihnutý... , ale to ako sa správa. Ak sa neriadi istými prirodzenými sociálnymi pravidlami, okamžite dostane od koňa spätnú väzbu (napr. nepohne sa, cúvne, zrýchli, vykopne, odbočí inde...). Týmto spôsobom udržuje hranice, ktoré sú veľmi podstatné pre prežitie stáda a človek sa učí rešpektovať cudzie hranice a akceptáciu autority.

 

Zdravotné účinky hipoterapie:

  • Podporuje dynamickú stabilizáciu chrbtice
  • Zlepšuje koordináciu tela
  • Uvoľňuje skrátené svaly
  • Zlepší mobilizáciu kĺbov, ich pohyblivosť a centrovanie
  • Zlepšuje a reguluje dýchanie
  • Zlepšuje ústny prejav človeka (ústna motorika, vokalizácia reči)
  • Zlepšuje celkové vnímanie okolia
  • Posilňuje sebaúctu a sebavedomie
  • Relaxácia

 

Pre koho je hipoterapia určená?

Hipoterapiu môže využívať takmer každý. Odporúča sa pre ľudí s depresiami, závislosťami, autistické spektrum, poruchy správania, učenia, rôzne neurologické a afektívne poruchy. Po fyzickej stránke hipoterapia blahodarné pôsobí na neurologické, ortopedické poruchy a  interné ochorenia. Z vekového hľadiska možno s hipoterapiou začať približne od 1,5 roka, a absolvovať ju možno aj v starobe.

 

Hipoterapia sa však neodporúča pri poruchách vedomia, hlbších stupňoch demencie, akútnej intoxikácii, akútnych psychotických stavoch, akútnej fáze schizofrénie. Ku kontraindikáciám patrí aj nesúhlas človeka, neprekonateľný strach z koňa, alergia na srsť. Avšak strach a alergia sa dajú tiež pozitívne ovplyvniť hipoterapiou.

Čítajte viac o téme: Zvieratá
Zdieľať na facebooku