Jednoduché a účinné stratégie pre deti s ADHD, ktoré im môžu pomôcť uspieť v škole

Vhodné prístupy pomáhajú deťom s ADHD uspieť v škole
Vhodné prístupy pomáhajú deťom s ADHD uspieť v škole / Foto: Bigstock

Porucha pozornosti/hyperaktivita (ADHD) je charakterizovaná problémami s pozornosťou, kontrolou impulzov a hyperaktivitou. Problémy, s ktorými sa stretávajú deti s ADHD, ako napríklad problémy s pozornosťou, sa môžu prejaviť po nástupe do školy. Rodičia a učitelia budú musieť spolupracovať, aby pomohli deťom naučiť sa vyrovnať sa s príznakmi ADHD. Deti a dospievajúci s ADHD majú v triede jedinečné potreby. 

 

Ako efektívne pomáhať deťom s ADHD?

Minimalizujte rozptýlenie

Deti s ADHD môžu byť mimoriadne náchylné na rozptýlenie. Pamätajte na to pri nastavovaní prostredia na učenie. Obmedzte vizuálne podnety, ako je neporiadok, a nechajte ich pracovať ďalej od okna. Mali by ste minimalizovať aj rušivé zvuky, ako je napríklad hudba s textom. Niektoré štúdie však ukázali, že počúvanie bieleho šumu alebo iných upokojujúcich zvukov môže skutočne pomáhať týmto deťom udržať pozornosť.

 

Vytvorte rutinu a štruktúru

Vďaka štruktúre dňa a rutine môže byť školský deň organizovanejší a predvídateľnejší, čo deťom pomáha vedieť, čo môžu očakávať. Ak budete mať rozvrh, prechody medzi hodinami a aktivitami budú pre dieťa plynulejšie. Používanie nástrojov, ako sú časovače, vizuálne signály (napr. svetlá meniace farbu) alebo verbálne podnety, môžu tiež pomôcť deťom riadiť svoj čas. Zverejnite svoj denný rozvrh niekde, kde si ho deti môžu počas dňa ľahko pozrieť a prípadne im dajte kópiu, ktorú si môžu zobrať so sebou. 

 

Poskytujte častú spätnú väzbu

Ďalšou užitočnou stratégiou ADHD je poskytovať deťom rýchlu spätnú väzbu o tom, ako sa im darí. Deti s ADHD ťažia z častej, okamžitej spätnej väzby o ich správaní. Ak je to potrebné, mali by sa rýchlo prejaviť aj akékoľvek následky nežiaduceho správania. Poskytnite okamžitú pochvalu za dobré správanie. Ak je negatívne správanie minimálne a nie rušivé, je najlepšie ho ignorovať.

 

Odmeňujte za dobré správanie

Odmeny by sa mali vždy použiť pred trestom na motiváciu týchto detí. Aby ste predišli nude, často meňte odmeny. Deti s ADHD profitujú z fyzickej aktivity a môžu sa lepšie sústrediť po pobyte vonku alebo v telocvični. Uprednostňovanie odmien pred trestom pomôže zabezpečiť, aby boli deti pozitívnejšie naladené.

 

Dávajte dieťaťu pauzu

Prestávky a pravidelná aktivita môžu byť dôležitými stratégiami pre deti s ADHD. Majú tendenciu dlho bojovať so sedením bez pohybu, takže častou príležitosťou vstať a pohybovať sa môže byť pre ich upokojenie veľkou pomocou. Počas dňa poskytnite časté príležitosti, aby mali dostatok pohybu. Dokonca aj malé množstvo fyzickej aktivity môže uvoľniť nahromadenú energiu a zvýšiť kyslík v mozgu, čo im zase pomáha učiť sa.

 

Nepreťažujte dieťa

Deti s ADHD môžu mať problémy s dodržiavaním viackrokových pokynov. Jedným zo spôsobov, ako si pomôcť, je rozdeliť pokyny na zvládnuteľné časti. Na začiatku aktivity vám to môže zabrať zdanlivo viac času, ale v konečnom dôsledku to ušetrí vám a deťom čas, zmätok a frustráciu.

 

Robte úlohy interaktívne

Ak je to možné, urobte úlohy a aktivity interaktívnymi – napríklad používajte radšej tabule ako písanie do zošitov.

 

Ako pripomienky používajte lepiace poznámky, zoznamy úloh a kartičky

Je dôležité ich naučiť time management a plánovacie zručnosti. Pomôžte im farebne označiť ich domácu úlohu v diári, do ktorého môžete zahrnúť aj pripomienky, poznámky a zoznamy úloh. V spolupráci s rodičmi vytvorte kartičky, ktoré im pomôžu zapamätať si tieto taktiky.

 

Podporujte pohyb a kvalitný spánok

Deti s ADHD majú často prebytok energie. Organizované športy a iné fyzické aktivity im môžu pomôcť dostať energiu von zdravým spôsobom a zamerať ich pozornosť na konkrétne pohyby a zručnosti. Výhody fyzickej aktivity sú nekonečné: zlepšuje koncentráciu, znižuje depresiu a úzkosť a podporuje rast mozgu. Pre deti s poruchami pozornosti je však najdôležitejší fakt, že cvičenie vedie k lepšiemu spánku, čo následne môže znížiť aj prejavy ADHD.

 

Vyhraďte si denne špeciálny spoločný čas

Neustála negatívna spätná väzba môže nahlodať sebavedomie dieťaťa. Špeciálny spoločný čas, či už ide o výlet, hranie hier alebo len čas strávený s vaším dieťaťom v pozitívnej interakcii, môže pomôcť posilniť dieťa proti útokom a negatívnemu správaniu.

 

Pomôžte svojmu dieťaťu so sociálnymi zručnosťami

Deti s ADHD môžu byť rovesníkmi odmietané z dôvodu hyperaktívneho, impulzívneho alebo agresívneho správania. Pomôžte im začleniť sa do skupiny a upriamte pozornosť na osvojenie si ich sociálnych zručností.

 

Kľúčom k tomu, ako pomôcť hyperaktívnym a nepozorným deťom uspieť v škole, je spoznať ich jedinečné potreby, spúšťače a záujmy. Pamätajte ale, že to, čo funguje pre jedno dieťa s ADHD, nemusí fungovať pre iné. Takže si všimnite, čo u vášho dieťaťa rezonuje a buďte vždy flexibilní, trpezliví a empatickí. 

Zdieľať na facebooku