Ako nájsť skutočné šťastie podľa psychológie

  Foto: Unsplash

Pre každého vyzerá šťastie inak. Všetci sa chceme cítiť šťastní a každý z nás má rôzne spôsoby, ako to dosiahnuť. 

 

Výskumníci rozlišujú medzi vonkajšími cieľmi, ako honba za peniazmi, mocou, slávou, krásou, ktoré nevedú k šťastiu a vnútornými cieľmi, osobným rastom, spájaním sa s ostatnými a prispievaním do spoločnosti, ktoré vedú k šťastiu. Ľudské bytosti zdieľajú tri základné potreby, ktoré spoločne vedú k šťastnejšiemu životu: autonómia alebo kontrola nad vlastným životom, spôsobilosť a spojenie alebo prepojenosť. 

 

Zdroje šťastia, ktoré môžete využiť na nájdenie radosti vo svojom živote

Nájdenie šťastia prostredníctvom neurotransmiterov

Aj keď existuje veľa neurotransmiterov, ktoré ovplyvňujú šťastie, existuje niekoľko kľúčových, na ktoré sa oplatí zamerať a tými sú: dopamín, serotonín, oxytocín a endorfíny. Dopamín, inak známy ako hormón šťastia, je kľúčovou vlastnosťou systému odmeňovania mozgu a spája sa s potešením. Môže byť spustený mnohými spôsobmi, vrátane cvičenia, zdravej stravy, dostatočného spánku, počúvaním hudby, meditáciou. Serotonín hrá zásadnú úlohu pri stabilizácii nálady a môže byť spustený mnohými rovnakými spôsobmi ako dopamín. Tretím je oxytocín, čo je hormón spojený s láskou, väzbou a úzkym spojením. Tento hormón je podporovaný predovšetkým fyzickým dotykom a blízkosťou s ostatnými, čo znamená, že objatia, maznanie a dokonca aj obyčajné trávenie času s druhými môže výrazne zvýšiť šťastie. Endorfíny, ktoré znižujú fyzickú bolesť a fungujú ako prirodzený systém odmeňovania tela. Ak chcete zvýšiť tento hormón, skúste sa zapojiť do správania, ktoré je pre vás „dobré“, ako je napríklad cvičenie alebo prejavovanie úprimných aktov láskavosti. 

 

Nájdenie šťastia prostredníctvom vďačnosti

Dva jednoduché spôsoby, ako praktizovať vďačnosť, zahŕňajú na konci dňa chvíľku na zamyslenie sa nad udalosťou, za ktorú ste boli vďační, a zaslanie premysleného posolstva uznania niekomu, na kom vám záleží. Obyčajné poďakovanie za to, čo sme dostali je príjemné a hojivé pri akýchkoľvek starostiach.

 

Nájdenie šťastia prostredníctvom reálnych produktov

Ďalším dôležitým krokom pri hľadaní šťastia je pracovať na zabezpečení základných potrieb pre blaho a rozvoj. Rôzne produkty uspokojujú prirodzené potreby tela, ako sú potreby tepla a výživy. Príklady takéhoto tovaru zahŕňajú jedlo, oblečenie, zdravie, prístrešie a bezpečnosť. Táto koncepcia by sa mohla prirovnať ku koncepcii nižších úrovní Maslowovej hierarchie, ktorá tvrdí, že ľudia musia uspokojiť základné fyziologické potreby a potreby súvisiace s bezpečnosťou skôr, ako sa budú venovať potrebám vyššieho rádu, ako je úcta a sebarealizácia. Najprv podniknite kroky na zabezpečenie základov pre svoje zdravie a pohodu. To znamená zdravo sa stravujte, pravidelne cvičte, zabezpečte si stabilný príjem a doprajte si veľa kvalitného spánku. Po druhé, ponorte sa do prostredia, ktoré vám prinesie to najlepšie. Obklopte sa napríklad dobrou spoločnosťou, znalosťami a kultúrami. V praxi to môže znamenať vykročenie zo svojej komfortnej zóny spoznávaním nových ľudí, učením sa novým zručnostiam alebo návštevou nových miest.

 

Nájdenie šťastia podľa vašich hodnôt

Aby ste vedeli, čo sa oplatí robiť, musíte pochopiť, ktoré činnosti generujú hodnotné výsledky, a to môžete vedieť len tak, že sa dôkladne pozriete na vaše základné hodnoty. Keď budete mať jasno vo svojich základných hodnotách, môžete podniknúť kroky, aby ste sa správali spôsobom, ktorý je v súlade s týmito hodnotami, čo vám pomôže žiť šťastnejší život. Ak napríklad zistíte, že jednou z vašich základných hodnôt je rast, môžete zvážiť rôzne spôsoby, ako túto hodnotu uplatniť v každodennom živote.


 

Nájdenie šťastia prostredníctvom všímavosti

Všímavosť je zvyčajne definovaná ako prax upriamenia pozornosti na vnútorné a vonkajšie zážitky vyskytujúce sa v prítomnom okamihu, ako sú pocity, pohľady, myšlienky a emócie. Bez ohľadu na to, ako cvičíte všímavosť, cieľom je zvyčajne to, aby sa výhody cvičenia preniesli do vášho každodenného prežívania vedomia, čo vám umožní vrátiť sa do stavov bdelého vedomia počas celého dňa a nepodliehať rozmarom negatívnych myšlienok a emócií.

 

 

Tipy, ako si vytvoriť návyky pre šťastie

Ako pri každej zmene správania, stať sa šťastnejším si vyžaduje, aby si človek vytvoril nové, pozitívne návyky. Napríklad, ak sa chcete zamerať na šťastie prostredníctvom neurotransmiterov, ako je dopamín a serotonín, prvým krokom môže byť vytvorenie si rutín a návykov spojených s dobrým spánkom a pravidelným cvičením. Podobne, ak si chcete pestovať šťastie pravidelným cvičením vďačnosti, zaviažte sa, že si každý večer vyhradíte pätnásť minút na vyplnenie denníka vďačnosti

  • Najprv si stanovte cieľ posilniť svoje šťastie. 
  • Majte na pamäti, že trvá približne dva mesiace, kým sa nové správanie stane automatickým návykom, takže urobte čokoľvek, aby ste sa zaviazali k svojmu cieľu aspoň na tak dlho. Týmto spôsobom môžete zistiť, či má vaša nová prax trvalé výhody a či sa časom zjednoduší.
  • Nakoniec zvážte spojenie s priateľom alebo malou skupinou a zaviažte sa, že budete spolu šťastnejší.
Zdieľať na facebooku