Pozitívny trest v psychológii a ako ho využiť vo výchove

  Foto: Shutterstock

Ak viesť deti k tomu, aby sa vhodne správali v spoločnosti a nemysleli len na svoje potreby? Vhodne aplikovaný pozitívny trest môže byť vhodným nástrojom.

 

Jednou z úlohou rodičov je naučiť svoje dieťa správať sa v spoločnosti podľa určitých noriem, ktoré sú prijateľné pre dieťa i jeho okolie. Je to práca, ktorá si vyžaduje čas a trpezlivosť. Keď premýšľame o slove „trest“, zvyčajne si predstavíme niečo negatívne, ako napríklad výprask dieťaťu, keď sa rozzúri v obchodnom centre. Vo svete psychológie však pojem „trest“ označuje akýkoľvek dôsledok, ktorý má potláčajúci účinok na správanie – to znamená, že znižuje pravdepodobnosť, že jednotlivec bude toto správanie vykonávať znova. 

 

Čo je pozitívny trest v psychológii?

Pozitívny trest je typ operačného podmieňovania (proces učenia, v ktorom sa správanie upravuje pomocou odmien alebo trestov), je pokus ovplyvniť správanie pridaním niečoho nepríjemného. Operačné podmieňovanie nastáva, keď sa človek učí zo svojich činov a správania na základe dôsledkov, ktoré z nich vyplývajú. BF Skinner prvýkrát predstavil túto teóriu v roku 1938 a použil zvieratá ako svoje hlavné predmety na testovanie. Pozoroval, ako zvieratá reagovali na rôzne podnety počas konkrétnych situácií a ako to ovplyvnilo ich budúce správanie a činy. Cieľom takéhoto trestu je znížiť pravdepodobnosť, že sa nežiaduce správanie v budúcnosti zopakuje. Kľúčom k pozitívnemu trestu je, že musí byť spárovaný s nežiaducim správaním, aby bol účinný. Pozitívna disciplína môže byť veľmi účinná pri znižovaní nežiaduceho správania. Najčastejšími pozitívnymi trestami sú: kričanie na dieťa za zlé správanie, pridávanie povinností, keď nedodržiava pravidlá, dieťa je povinné napísať esej o svojom správaní, pokarhanie a podobne. Jedným z najspornejších príkladov pozitívneho trestu je výprask. Dôsledky pozitívneho trestu nie sú vždy účelovo aplikované. Niekedy sú to prirodzené dôsledky. Príklady prirodzeného pozitívneho trestu: Keď sa dieťa dotkne horúceho sporáka, popáli sa. Keď si dieťa v chladnom počasí odmieta obliecť bundu, prechladne. Väčšina detí inštinktívne chápe pojem pozitívny trest. Pozitívny trest môže byť účinný, keď bezprostredne nasleduje nežiaduce správanie. Funguje najlepšie, keď sa aplikuje dôsledne. 

 

Pozitívny a negatívny trest 

Pri modifikácii správania „pozitívne“ a „negatívne“ neznamenajú „dobré“ či „zlé“. Mohlo by vám pomôcť, ak si ich predstavíte ako „plus“ alebo „mínus“: pozitívne znamená, že pridávate, a negatívne znamená, že uberáte. Pozitívny trest je, keď k nežiaducemu správaniu pridáte následok. Robíte to preto, aby to bolo menej príťažlivé. Napríklad pridanie ďalších prác do zoznamu, keď dieťa zanedbáva svoje povinnosti. Cieľom je povzbudiť ho, aby riešilo svoje bežné povinnosti, aby sa vyhlo rastúcemu zoznamu ďalších povinností. Negatívny trest je, keď niečo odoberiete. Napríklad odobratie obľúbenej hračky dieťaťa, pretože po sebe odmieta upratať. Cieľom negatívneho trestu je prinútiť ho, aby po sebe upratalo, aby ste mu nezobrali hračky. Timeout je tiež forma negatívneho trestu. 

 

Výhody a nevýhody trestu

Hoci „trest“ znie vo svojej podstate negatívne, nie je to nevyhnutne negatívna vec. V operačnom podmieňovaní je trest jednoducho odrádzaním od správania, môže to byť také neškodné, ako keď dieťa posadíte a vysvetlíte mu, prečo by sa už nemalo správať zle. 

Výhody: Okamžite zastaví správanie. Dieťa je informované, že jeho správanie nie je prijateľné, a teraz vie, čo v budúcnosti nerobiť. Dieťa dostane trest alebo negatívny dôsledok, ktorý ho naučí, že správanie má následky. Dieťa dostane dobrý dôvod, aby sa v budúcnosti správalo primeranejšie. 

Nevýhody: Potrestané správanie nemusí byť nevyhnutne zabudnuté, len potlačené, čo znamená, že sa môže vrátiť, keď sa trest prestane vykonávať. Môže to spôsobiť zvýšenú agresivitu a naučiť dieťa, že agresia je dobrý spôsob riešenia problémov (len pri určitých druhoch trestov). Nie vždy vedie dieťa k požadovanému správaniu. Hovorí dieťaťu, čo nemá robiť, ale nemusí mu povedať, čo by namiesto toho malo robiť. 

 

V ideálnom prípade by dieťa bolo vychovávané s posilňovaním aj trestaním v zdravom pomere – dostávalo odmeny za dobré správanie a bolo by napravované za zlé správanie.

 

Ako aplikovať pozitívny trest vo výchove?

Použite dôsledky, ktoré majú zmysel

Mali by byť nepríjemné a spojené so správaním, ktoré prejavili, a lekciou, ktorú chcete, aby sa naučili (napr. ak dieťa bude k niekomu neslušné, bude musieť napísať ospravedlňujúci list za nevhodné správanie a vysvetlenie).

 

Zapojte vlastný záujem dieťaťa

Môžete to urobiť tak, že ho povzbudíte, aby odpovedalo na otázku: „Čo budeš robiť, aby si sa nabudúce nedostal do problémov?“. Dieťa nikdy nebude chcieť pozitívny trest, takže keď ho prinútite premýšľať o tom, ako sa tomuto trestu vyhnúť, pomôže to podporiť lepšie správanie.

 

Neukazujte znechutenie, pohŕdanie alebo sarkastické správanie voči svojmu dieťaťu

Ide o to, aby ste svoje dieťa naučili, nie ho ponižovali alebo odrádzali.

 

Pri trestaní dieťaťa musíte myslieť na to, či ho trestáte za jeho nežiaduce správanie alebo len preto, že ste v tej chvíli nahnevaní

Ideálne je, ak pár minút počkáte, premyslíte si to a potom aplikujete trest.

 

Trest sám o sebe neučí zručnosti

Trest nebude účinný, ak dieťa nevie, ako splniť požadovanú zručnosť alebo úlohu, alebo ak nie je schopné danú úlohu úspešne dokončiť. Trest v týchto situáciách môže viesť k vyhýbavému správaniu.

 

Pointa je, že rovnako ako mnohé iné techniky a metódy, aj pozitívny trest môže byť veľmi účinný alebo veľmi neúčinný v závislosti od toho, ako sa aplikuje. Pozitívny trest, ktorý je vhodne cielený a zodpovedá úrovni priestupku, môže byť skvelým nástrojom na odrádzanie od zlého správania alebo na jeho potlačenie; nevhodne cielené a prispôsobené pozitívne tresty môžu mať za následok všetko od neúspechu naučiť zručnosť, ktorú chcete, až po problémy s duševným zdravím a pokračovanie vo výchovných štýloch, ktoré jednoducho nefungujú. Pozitívny trest sám osebe nemusí byť dobrým dlhodobým riešením. Môže byť efektívnejšia v kombinácii s pozitívnym a negatívnym posilňovaním. Nakoniec sa snažte naučiť svoje dieťa, ako nahradiť nechcené správanie prijateľnejším.

Čítajte viac o téme: Tresty pre deti
Zdieľať na facebooku