Tresty pre deti

Pozitívny trest v psychológii a ako ho využiť vo výchove

Keď premýšľame o slove „trest“, zvyčajne si predstavíme niečo negatívne. Vo svete psychológie však pojem „trest“ označuje akýkoľvek dôsledok, ktorý má potláčajúci účinok na správanie – to znamená, že znižuje pravdepodobnosť, že jednotlivec bude toto správanie vykonávať znova.

Netrestajte deti bitkou. Budú mať problémy so správaním aj so psychikou

Deti potrebujú disciplínu, poriadok a ich život vyžaduje pevnú štruktúru. Na tomto sa zhodnú všetci detskí psychológovia. Je ale potrebné pre dosiahnutie týchto cieľov používať fyzické tresty? A aké sú dôsledky takýchto trestov?

Keď deti nedostávajú pohladenia, začnú si pýtať facky

Čo sa stane, ak zabudneme dávať pozornosť dieťaťu? Ako ľahko sa stane z dobrého dieťaťa to zlé?

Chcete poslať dieťa za trest do svojej izby? Takto sa to dá urobiť efektívne

Vedci tvrdia, že tzv. time-out je mnohými rodičmi nepochopená a nesprávne aplikovaná výchovná metóda, ktorá sa kvôli tomu míňa účinkom.

Zbavte sa pri výchove negatív minulosti

To, ako budete vychovávať vaše deti, je len na vás. Mnohokrát si však veci zľahčujeme, zautomatizujeme a robíme ich presne tak, ako to robili naši rodičia. Oni to robili ako ich rodičia. Dnešné možnosti rodičov sú však úplne iné. Máme enormné množstvo informácií, a preto sa môžeme rozhodovať zodpovednejšie, ako dobre deti vychovávať.

Franúzsko je ďalšou krajinou, ktorá zakázala bitie detí. Slováci sa zatiaľ nepridali

Množstvo výskumov uvádza, že fyzické tresty predstavujú pre deti riziko. Fyzické tresty sú vo väčšine európskych krajín zakázané s výnimkou Veľkej Británie, Talianska, Švajčiarska, Českej republiky a Slovenska.

10 najčastejších chýb rodičov podľa psychologičky Annette Kast-Zahn

Výchova dieťaťa je jedným z najväčších ľudských poslaní. Tým, akých ľudí z našich detí vychováme, priamo ovplyvňujeme fungovanie spoločnosti celé desaťročia dopredu. Annette Kast-Zahn, známa nemecká psychologička a behaviorálna terapeutka, sa venovala vo svojej knihe Každé dieťa sa vie naučiť pravidlá aj rodičovských chybám.

Čo sa deje v mozgu detí pri telesných trestoch?

Deti by nemali byť vystavované žiadnej forme násilia a už vôbec nie od ľudí, ktorí ich chránia a ktorým dôverujú.