Výskum ukázal, že kolektívne športy podporujú emocionálne zdravie detí

Ak je kolektívny šport vnímaný správne, prináša deťom množstvo emocionálnych a sociálnych benefitov.
Ak je kolektívny šport vnímaný správne, prináša deťom množstvo emocionálnych a sociálnych benefitov. / Foto: Bigstock

Tímové športy sú spojené s lepším emocionálnym zdravím detí, zistila nedávna štúdia.

 

V júni 2022 publikovaná štúdia skúmala účinky rôznych druhov športu na emocionálne zdravie detí. Do výskumu sa zapojilo 11 200 detí vo veku 9 až 13 rokov. Na základe údajov, ktoré poskytli  rodičia, vedci zistili, že deti zapojené do tímových športov, mali menšiu pravdepodobnosť, že budú mať príznaky úzkosti, depresie, uzavretosti, sociálnych problémov a problémov s pozornosťou. Vedci priznali, že takéto výsledky v podstate očakávali. V priebehu výskumu však zistili aj to, na čo sa až tak nezamerali a boli prekvapení. Zistili, že deti, ktoré sa venovali individuálnym športom, mali tendenciu mať väčšie emocionálne ťažkosti.

 

Do akej miery pomáhajú deťom kolektívne športy?

V tomto výskume mali deti, ktoré hrali tímový šport, v porovnaní s deťmi, ktoré ho nehrali, o 10 percent nižšie skóre v miere úzkosti, o 19 percent nižšie skóre v miere uzavretosti a o 17 percent menšie problémy v  sociálnej oblasti. Dosiahli tiež o 12 percent lepšie výsledky v oblasti pozornosti. Vedci tiež zistili, že na deti pozitívne vplývajú kolektívne športy vtedy, keď tréner dokáže vytvoriť súdržný tím, ktorý sa zúčastňuje aj na spoločenských aktivitách mimo športu a všetci členovia tímu sú vnímaní rovnako. Nikto nie je považovaný za lepšieho a nie je uprednostňovaný. Tréneri, ktorí sú schopní pomôcť deťom zlepšiť vnímanie vlastnej hodnoty a ktorí nie sú zameriavaní na porovnávanie detí a zároveň používajú inovatívne postupy, pomáhajú vytvoriť prostredie, v ktorom sú deti motivované a iniciatívne. V takomto prostredí dokáže dieťa emocionálne rásť a je šťastné. Ak tréner dokáže vytvoriť tréningové prostredie, v ktorom sú deti šťastné a športujú s vášňou, vždy si s radosťou rozvíjajú svoje schopnosti.

 

Aký vplyv majú individuálne športy na emocionálne zdravie detí ?

V športe je často konkurencia drsná a táto skutočnosť sa prenáša aj do detského športu. Vysoké nároky a až nadmieru tvrdé tréningy sa podľa výskumov vyskytujú viac v individuálnych športoch ako v kolektívnych. Vo výskume bolo zistené, že tréningy v individuálnych športoch sú spojené so 16 percent vyšším skóre v oblasti úzkosti, o 14 percent vyšším skóre v oblasti depresií, o 12 percent vyšším skóre v oblasti sociálnych problémov a o 14 percent vyšším skóre v problémoch s pozornosťou. Všetko však súvisí hlavne s osobnosťou trénera i dieťaťa a tiež s nastavenými podmienkami. Pri dobre nastavených tréningových pravidlách a pozitívnej atmosfére aj pri individuálnom športe môže byť dieťa šťastné a emocionálne v poriadku.

 

Pri výbere športu si zistite, aký prístup majú tréneri k deťom

Žiaľ, mnohé deti majú negatívne skúsenosti zo súťaží a tréningov, ktoré ich môžu odradiť od ďalšieho športovania. Nie sú zriedkavé prípady, keď tréner uprednostňuje a chváli jedného alebo dvoch šikovných hráčov a tých, ktorí potrebujú viac podpory, potláča do úzadia. Tak sa z menej šikovných, hoci možno talentovaných, stávajú nešikovní hráči a navyše si z takýchto tréningov odnášajú aj nižšie sebavedomie a odpor voči športu. A preto je dôležité si zistiť okrem iného aj to, či sú tréneri primárne zameraní len na úspech alebo im záleží aj na tom, ako povzbudiť a oceniť malých športovcov. Vedia motivovať aj tých, ktorí dosahujú horšie výsledky, ale majú snahu sa zlepšiť? Tiež je potrebné poskytovať informácie deťom, že človek sa niekedy cíti aj pod tlakom, ale čo je najdôležitejšie, musí o týchto pocitoch hovoriť. Môže to povedať rodičom alebo trénerovi a naučiť sa s tým pracovať. 

 

Ak je kolektívny šport vnímaný správne, prináša deťom množstvo emocionálnych a sociálnych benefitov

Fyzická aktivita stimuluje tie chemické látky v mozgu, vďaka ktorým sa cítime dobre. Pravidelný pohyb teda zlepšuje celkovú emocionálnu pohodu detí. Podľa výskumov existuje tiež spojenie medzi sebaúctou a športom. Podpora tímu, pochvala od trénera, či dosiahnutie osobného maxima, to všetko ovplyvňuje emocionálnu pohodu. Tímový šport učí tiež deti spolupracovať, stávajú sa menej sebecké a rešpektujú aj iných. Tento vplyv sa potom odrazí aj na netímových aktivitách. Zrazu zbadáte, že vaše dieťa nemá problém požičať kamarátovi bicykel alebo nejakú hračku. Hra v tíme poskytuje  tiež pocit spolupatričnosti, pomáha nájsť si priateľov a buduje spoločenský kruh aj mimo školy. Dôležitou súčasťou hry v tíme je aj akceptácia disciplíny. Od detí sa očakáva, že budú dodržiavať pravidlá a pracovať s rozhodnutiami, prijímať zodpovednosť. Šport je často tiež miestom, kde sa deti prvýkrát stretnú so zodpovednosťou mimo svojho domova. Musia sa starať o športové pomôcky, byť dôsledné pri tréningoch a samotnej hre a hrať v takej pozícii, akú im určí tréner a to vtedy, keď majú dobré dni a aj vtedy, keď sa na to vôbec necítia. Kolektívny šport ponúka skvelú príležitosť na stretnutie rôznych detí a vytvorenie skupinky priateľov. Vaše deti strávia množstvo hodín počas svojho detstva so svojimi spoluhráčmi a to môže znamenať, že si vytvoria väzby na celý život. Platí to ešte viac, keď sa rodičia navzájom spoznajú a vznikne medzi nimi spoločenský vzťah, ako spoločné chodenie na zápasy a podobne. Keď sa deti zúčastňujú tímových športov, musia sa naučiť spolupracovať s ostatnými deťmi, ktoré nie sú ich súrodenci. Učia sa deliť, pomáhať si navzájom, viesť dialóg a spoločne s ostatnými deťmi sa učiť veci mimo bežného vyučovania. Pri športovej hre sa deti učia predvídať potreby ostatných, ako aj to, čo urobia. To im pomáha dozrievať a prebúdzať svoju empatiu. V ideálnom prípade šport môže naučiť vaše dieťa takým schopnostiam emocionálnej odolnosti, ktoré budú uplatňovať počas celého svojho života, a to jednak v školskom prostredí, pri prijímacích skúškach, pri vytváraní partnerských vzťahov a neskôr i na pracovisku.

Čítajte viac o téme: Výskum, Emocionálna inteligencia, Šport
Zdieľať na facebooku