Hranice pri výchove

Ktoré prejavy správania by rodičia nemali deťom tolerovať?

Niekedy je nutné, aby deti vedeli, že určité veci sa jednoducho nerobia a určité správanie jednoducho nie je slušné. Ktoré problematické prejavy správania by im nemali prejsť bez povšimnutia rodičov?

6 drobností, ktoré vedú dieťa k samostatnosti

Jedným z kľúčových prvkov vo výchove je aj výchova k samostatnosti. Niekedy aj jednoduché činnosti, ktoré môžete robiť s dieťaťom každý deň, vám môžu pomôcť v tom, aby bolo vaše dieťa samostatnejšie.

Ste rodičia, ktorí priveľmi ochraňujú svoje dieťa?

Každý rodič sa zaujíma o bezpečnosť svojich detí. Je to úplne prirodzená reakcia. Kedy však svoje deti ochraňujú až priveľmi? Pozrime sa na niektoré situácie, ktoré signalizujú, že ochrana dieťa je až priveľká.

Nerobte všetko za deti. Tieto kroky ich povedú k odolnosti a samostatnosti

Ako učiť deti samostatnosti tak, aby im to pomohlo i v ďalšom živote?

Ako sa nenechať ovládať deťmi?

Existuje rozdiel medzi tým, ak dáte dieťaťu právo, aby sa správne rozhodlo a medzi tým, ak mu dáte v rámci rodiny priveľké právomoci. Niekedy rodičia len ťažko dokážu zistiť, kedy hranicu prekročili. Existujú však signály, ktoré vám túto hranicu pomôžu odhaliť.

Laura Markham: 8 pravidiel, ktoré pomáhajú pri výchove 10-12 ročných detí

Prechod do predpubertálneho obdobie je pre väčšinu rodičov náročné. Deti začínajú byť silne ovplyvnené túžbou po rešpekte od skupiny vrstovníkov, a to je často v rozpore s pravidlami, ktoré im rodičia stanovujú doma. Ako si v tomto období môžu rodičia udržať svoj vplyv a rešpekt?

Ako naučiť deti, že môžu mať primeranú moc, ale s istými hranicami?

Niekedy je veľmi náročné dokázať v deťoch podporovať rozvíjanie silnej osobnosti a zároveň dosiahnuť, aby nezačali rodičov ovládať. Ako to urobiť, aby si deti budovali svoje sebavedomie, dôveryhodnosť a zároveň nikoho nemanipulovali?

Za čo sa deti musia naučiť niesť zodpovednosť?

Už v období školskej dochádzky by mali deti vedieť niesť zodpovednosť za svoje povinnosti, voľný čas i za svoje nároky. Len tak sa učia rozpoznať, v čom sú dobré, kde sú ich slabé stránky i čo sa nenaučili, pretože ich to nebavilo.