Prečo robíte veci, ktoré sami neznášate?

  Ilustračná foto: Bigstock

Už ste sa pri tom pristihli? Je to jeden z „ darov“ , ktorý nám rodičia odovzdali a ani o tom nevedeli. Všetci fungujeme z veľkej časti podľa vzorcov správania získaných z rodiny, pokiaľ ich sami vedome neodstránime. Väčšinou sa tak stane, ak nám niečo intenzívne nevyhovuje. Najmä  vo vzťahoch.

 

Ako riešite hádky? Pokojne s nadhľadom, alebo o tom vie celý dom? Ako prebieha taká hádka? Chvíľu sa snažíte, potom ustúpite? Alebo kričíte, sypete argumenty, nepočúvate druhú stranu, presviedčate, niekedy vydierate a nakoniec je po vašom?  Spomeňte si ako sa hádali vaši rodičia. Koho vzorec ste prebrali?  Ako vediete domácnosť, upratujete, varíte, komunikujete s ľuďmi...ako vyzerajú vaše vzťahy,  komunikácia s deťmi, vaše očakávania od okolia, od detí,  spôsob výchovy....koľko z toho sa podobá na to, ako to robili vaši rodičia?

Každý človek je vo svojej podstate tvorivý a zodpovedný. Je schopný sa rozhodovať a aktívne svoje správanie ovplyvňovať. Je schopný si zvoliť svoje správanie a aj to, ako bude reagovať na situácie, ktoré mu prinesie život. Je schopný si vybrať svoj jedinečný spôsob správania aj komunikácie. Každý z nás má moc si vybrať svoju reakciu, kontrolovať svoje správanie a samého seba. To znamená, že je čisto v našich rukách, ako sa chováme k sebe, k rodičom, partnerovi aj k deťom.

Naše správanie ovplyvňuje naša emocionálna zrelosť, empatia a získané vzorce správania z rodiny, v ktorej sme vyrastali. Na naše správanie vždy dostaneme nejakú reakciu. Ak sa nám táto reakcia nepáči, najrýchlejší spôsob na zmenu, je použiť iné správanie. Či už sa to týka kolegov, priateľov, partnera alebo našich detí.

 

Vzorce nášho správania je vlastne program na základe, ktorého fungujeme po celý život. Pokiaľ nám to vyhovuje a reakcie okolia sú v súlade s našimi očakávaniami, alebo minimálne pre nás postačujúce. Pokiaľ však nie, je potrebné sa zamyslieť nad vlastnými reakciami. Naše  prvotné reakcie bývajú práve podľa naprogramovaného vzorca. Napríklad ako sa chovala naša matka či otec. Aj keď sa nám v detstve ich reakcie nepáčili, je to spôsob správania, ktorý sme sa od nich naučili. Ak nám záleží na tom, čo prežívajú naše deti a čo si odnášajú do života pre svoje vlastné deti, naše vnúčatá a všetky vzťahy, ktoré zažijú,  je potrebné venovať pozornosť svojmu vlastnému správaniu. A to nie len k nim, ale aj k sebe, partnerovi, rodičom a všetkým okolo. Pretože deti nás vidia, počujú a vnímajú a aj keď veľa veciam nie sú schopné porozumieť, pamätajú si emóciu, ktorú vtedy zažili. Neskôr sa im táto emócia vráti v podobnej situácii, spustí sa naučený program, v ktorom vyrastali a zareagujú rovnakým spôsobom. Budú zažívať podobné reakcie na svoje správanie a pravdepodobne budú riešiť podobné problémy ako vy dnes. Je na vás, či im to chcete dopriať, alebo nie.

 

Každý máme z detstva aj negatívne zážitky. Pre našich rodičov to boli možno nepodstatné maličkosti, lebo oni riešili ako dospelí omnoho dôležitejšie veci. Ale v nás deťoch to zanechalo hlboké stopy, pretože pre nás to bolo v tom čase to najintenzívnejšie, čo sme zažívali.

Presne to sa deje teraz u nás a našich detí. To, čo dieťa denne vidí a v čom  vyrastá, aj keď mu to nie je príjemné, sa stáva jeho programom do života. Každý detail, každá maličkosť. Ukladá sa mu do podvedomia a funguje ako základný vzorec jeho budúceho správania.

Rovnako je to aj u nás, teraz už dospelých ľudí. Naše automatické, TIE PRVÉ reakcie na všetko, sú naším programom z detstva. Možno ste si, hlavne v puberte, vraveli, že nebudem ako môj otec, alebo ako moja mama. No pokiaľ sa vyslovene nekontrolujete a nezameriate na svoje reakcie, pravdepodobne sú presne také ako vašej mamy alebo otca.

Rovnako vaše vnútorné nastavenie OPTIMISTA – PESIMISTA. To ako zvládate stres, krízové situácie, odvaha, cieľavedomosť, vytrvalosť, empatia, tolerancia....

 

SVOJE DIEŤA NAUČÍTE HLAVNE TO, ČO SAMI VIETE.

VY STE JEHO ŠLABIKÁR. Ak chcete, aby sa zmenilo vaše dieťa, zmeňte sa najskôr vy.

Pretože rodičovstvo je práca na sebe. Je to najväčšia škola života.

 

 

 


Autorka Zuzana Zborayová je lektorka kurzov pre rodičov. Osobne ju môžete stretnúť aj na seminári v Trenčíne:


Čítajte viac o téme: Komunikácia s deťmi, Partnerské vzťahy
Zdieľať na facebooku