8 zvykov, ktoré deti privedú k ich vlastným úspechom

8 zvykov, ktoré deti privedú k ich vlastným úspechom
8 zvykov, ktoré deti privedú k ich vlastným úspechom / Foto: Bigstock

Až 40% našich každodenných činností sú zvyky. Podľa mnohých prieskumov práve tieto zvyky, naša denná rutina, zohrávajú rozdiel medzi tým, či sa staneme ľudia vzdelaní, finančne dobre zabezpečení alebo budeme o peniaze celý život bojovať a pod. Tu je niekoľko zvykov, ktoré si úspešní ľudia osvojili a zohrali v ich životoch rozhodujúcu rolu. Ak s nimi pomôžete aj vašim deťom, v dospelosti vám budú určite vďačné.


1| Vždy skonči to, čo si začal

Stále pribúda detí, ktoré majú problém so sústredením. Mnoho vecí začínajú, ale nedokončia. Buď sa zaujmú niečím iným alebo si povedia, že je to ťažké a pustia sa do niečoho nového, ľahšieho. Či je to škola, práca v zamestnaní alebo doma, snažte sa byť pri budovaní tohto zvyku deťom dobrým príkladom. Pri dosahovaní úspechov je tento zvyk naozaj kľúčovým. Ukážte im svojimi vlastnými skutkami, že všetko, čo chceme v živote dokázať vyžaduje nielen svoj začiatok, ale i koniec. Len vtedy máme skutočne dobrý pocit z vykonanej práce a rovnako aj iní ľudia môžu našu prácu oceniť, keď vidia výsledky.

 

2 | Vždy si dávaj ciele

Deti by mali poznať rozdiel medzi snom a cieľom čo  najskôr, pretože sny nestačia. Len ciele môžu produkovať výsledky. Detailne o rozdieloch medzi snami a cieľmi hovorí v ďalšom článku aj Craig Jarrow.

 

 

3 | Buď zanietený prieskumník

Nájdi to, čo miluješ a vlož do toho celé svoje srdce i dušu. Rovnako i vy, rodičia, by ste mali „pre niečo žiť,“ aj napriek tomu, že to nie je zdrojom vášho príjmu. Môže to byť vaše hobby, ale dieťa bude vidieť, čo je to zanietenie. Ukážete tak, čo to znamená, keď vás robí niečo šťastnými a zažívate v tom i svoje malé úspechy. Naviac je to skvelý príklad vnútornej motivácie.

 

4 | Bojuj s novými výzvami

Dávajte si spoločne nové výzvy. Výzvy, ktoré vás vždy niečo naučia, budú vyžadovať vaše úsilie a že nie je všetko ľahké ani pre vás. Ukážte svojmu dieťaťu, že aj vy sa celý život učíte, a tak je to správne.

 

5 | Ži zdravo

Len zdraví ľudia majú silu prekonávať aj tie najťažšie výzvy. Ak budú musieť veľkú časť svojho času a pozornosti venovať svojmu podlomenému zdraviu, nebudú sa môcť sústrediť na dôležité veci. Dbajte preto o detskú životosprávu, pretože obezita či zlé stravovacie návyky, nedostatok športu v detskom veku a pod. sú zväčša v útlom veku detí vizitkou nedostatku disciplíny a plánovania u rodičov.

 

6 | Počúvaj pozorne

Počúvanie s porozumením a empatiou je veľmi dôležitou súčasťou, aby deti nadviazali pozitívny kontakt s druhou stranou. Zároveň treba dieťaťu vysvetliť, že kto počúva, ten sa veľa dôležitých vecí dozvie a neskôr môže tieto informácie použiť.

 

7 | Mysli pozitívne

Hoci to nie je vždy jednoduché, hlavne ak sa nám výzvy, ktoré sme si stanovili, nedaria bez problémov napĺňať. Hovorí sa, že len ak človek myslí pozitívne a verí, že niečo dokáže zvládnuť, je už na pol ceste k tomuto úspechu.

Všetci najúspešnejší ľudia na svete zlyhali mnohokrát. Väčšina ľudí by povedala, že zlyhali fatálne, no oni sa nevzdali. Nedokázali si predstaviť, že by ich snaženie mohlo skončiť inak, ako úspešne. A to boli presne tie momenty, kedy ich pozitívne myslenie vynieslo až na samotný vrchol. Preto nikdy neprestávaj myslieť, že ak sa skutočne snažíš, môže niečo dopadnúť inak ako pozitívne.

 

8 | Nezabúdaj na blízkych ani známych

Bohatí ľudia majú osvojený zvyk, že nezabúdajú na budovanie a pravidelné obohacovanie svojich vzťahov. Nezabúdajú na: „Ahoj telefonáty“, „Narodeninové či meninové telefonáty,“ ani pravidelné stretnutia, ktoré posilňujú ich priateľské i pracovné putá. Pomôžte deťom, aby mal tento milý zvyk v ich životoch pevné miesto.

Zdieľať na facebooku