Chcete vychovať láskavé a ohľaduplné deti? Psychológovia z Harvardu zadefinovali 5 spôsobov, ako na to

  Foto: Bigstock

Možno ste rodičia, ktorí sa o výchovu láskavých detí snažia denne a možno patríte k tým, čo si hovoria, že takéto veci sa predsa dejú prirodzene. Harvardský psychológ Richard  Weissbourd a jeho nová štúdia však hovorí o opaku. Zrealizoval preto projekt Making Caring Common s cieľom pomôcť učiť deti láskavosti a ohľaduplnosti voči ostatným.

 

Okolo 80% mladých ľudí v štúdii povedalo, že rodičia sa viac znepokojovali ich výsledkami alebo šťastím ako tým, či sa zaujímajú o druhých. Opýtaní tiež 3 krát viac súhlasili s tvrdením, že „Moji rodičia boli pyšnejší, ak som dostával dobré známky v škole ako to, že som bol starostlivým členom komunity v triede alebo v škole.“

Weissbourd v nadväznosti na tieto zistenia prišiel s odporúčaniami, ako vychovávať deti, aby sa stali starostlivými, rešpektujúcimi a zodpovednými dospelými.

„Deti sa jednoducho nerodia dobré alebo zlé a nikdy by sme sa pri nich nemali vzdávať. Potrebujú dospelých, ktorí im pomôžu stať sa starostlivými, rešpektujúcimi a zodpovednými za svoje komunity v každom jednom štádiu svojho detstva,“ píše vedec.

Tu je 5 stratégií, ako vychovať morálne, starostlivé deti podľa jeho odporúčaní:

 

1)   Urobte starostlivosť o iných prioritou

Rodičia sa snažia dávať do popredia šťastie a úspechy detí pred pomoc druhým. Deti však potrebujú poznať rovnováhu medzi svojimi vlastnými potrebami a potrebami iných. Musia poznať situácie, kedy sa postaviť za spolužiaka, ktorý je šikanovaný alebo vzdať sa lopty a prihrať ju v rámci tímovej hry. Musia vedieť odhadnúť situácie, kedy je správne vzdať sa svojho pohodlia a postaviť sa za druhého alebo spraviť niečo pre dobrú vec.

 

Deti potrebujú počuť od rodičov, že starostlivosť o iných je pre nich najväčšou prioritou. Súčasťou toho by mali byť aj vysoké etické očakávania od detí ako napr. preukázať niekomu svoju oddanosť, aj za cenu toho, že ich to v danej chvíli môže urobiť nešťastnými.

Odporúčania:

Namiesto toho, aby ste povedali deťom: „Najdôležitejšie je, aby si bol šťastný,“ hovorte deťom: „Najdôležitejšie je, aby si bol k ľuďom láskavý.“

Uistite sa, že vaše staršie deti sa vždy správajú k iným rešpektujúco, dokonca aj keď sú unavené, rozrušené či nahnevané. Zdôrazňujete starostlivosť o iných aj v spolupráci s ďalšími dospelými v živote dieťaťa ( napr. s učiteľmi ).

 

2)  Dávajte deťom možnosti praktizovať starostlivosť o iných a vďačnosť

Nikdy nie je neskoro stať sa dobrým človekom, ale nemusí sa to stať automaticky. Deti potrebujú toto správanie praktizovať. Štúdia ukázala, že ľudia, ktorí majú vo zvyku vyjadrovať vďačnosť, sú skôr nápomocní, štedrí, súcitní a odpúšťajúci. Títo jedinci sú tiež skôr šťastní a zdraví.

Denné opakovanie tohto modelu správania si deti osvoja. Môže ísť napríklad o jednoduchú pomoc s domácimi úlohami spolužiakovi, rutinné pomáhanie rodičom v domácnosti alebo učiteľovi v triede.

 

Odporúčania:

-        Neoceňujte deti za každú pomoc. Mali by ste od ich automaticky takéto konanie očakávať. Oceňovať by sme mali len výnimočné ohľaduplné a láskavé konanie.

-        Hovorte s deťmi o starostlivosti a nezáujme, aký mohlo dieťa vidieť v škole, na ulici či v televízii.

-        Vďačnosť si osvojte ako automatické správanie. Ak pre nás niekto čosi urobí, je na mieste mu poďakovať.

 

3)  Rozšírte okruh obáv dieťaťa

Takmer všetky deti sa zaujímajú o svoju rodinu a blízkych priateľov. Našou snahou by malo byť, aby sme vychovali deti, ktoré sa budú zaujímať aj o ľudí, ktorí nepatria do okruhu ich záujmu ako napr. nové dieťa v triede alebo človeka bez domova.

 

Odporúčania:

-        Deti sa potrebujú naučiť priblížiť pozorným počúvaním a pozornosťou k tým, ktorí sú v ich kruhu. Sústrediť sa na jednotlivcov a skutočne ich počúvať.

-        Je tiež nevyhnutné, aby sa naučili vnímať aj širší obraz sveta a dokázali vidieť ľudské konanie a skúsenosti v širšom kontexte.

 

4)  Buďte silným morálnym vzorom a učiteľom

Deti sa najefektívnejšie učia z pozorovania konania dospelých, ktorých rešpektujú. Učia sa tiež hodnotám vďaka ich mysleniu. Neznamená to, aby ste boli dokonalými dospelými. Stačí, ak budete v ich prítomnosti prejavovať empatiu, férovosť, rešpekt, demonštrovať znepokojenie i sympatie voči ľuďom naokolo.

 

Odporúčania:

-        Môžete s dieťaťom napríklad počas večere riešiť etické dielmy, ktoré v triede či v inom detskom kolektíve riešia.

5)  Pomáhajte deťom v zvládaní deštrukčných pocitov

Často je schopnosť prejaviť záujem o druhého ochromená práve pocitmi hnevu, hanby, nenávisti alebo iných negatívnych pocitov.

Musíme učiť deti, že všetky tieto pocity sú prirodzené, ale určité spôsoby zaobchádzania s nimi nám nepomáhajú. Deti potrebujú našu pomoc, ako sa popasovať aj s takýmito pocitmi vhodným spôsobom. Rady, ako sa vysporiadať s negatívnymi pocitmi nájdete aj v článku Naučte deti zvládať svoj hnev.

 

Zdieľať na facebooku