Počet pôrodov sekciou na Slovensku, ale i vo svete, stále stúpa

Počet pôrodov sekciou na Slovensku, ale i vo svete, stále stúpa
Počet pôrodov sekciou na Slovensku, ale i vo svete, stále stúpa / Foto: PhotosByLei.com

Pôrody sekciou rastú na celom svete. Prečo k tomu dochádza a aký dopad to má na dieťa či matku?

 

Počet pôrodov cisárskym rezom sa za posledných 20 rokov na Slovensku viac ako zdvojnásobil. Zatiaľ, čo v roku 1995 bolo takýchto pôrodov 7606, v roku 2013 ich už bolo 16 863.

 

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií ( NCZI ) je za rok 2013 v niektorých okresoch evidovaných takmer polovica pôrodov cisárskym rezom.

 

V USA prudký nárast pôrodov sekciou nastúpil už takmer pred 20 rokmi. Podľa štúdie sa dnes v USA rodí až 1 z 3 detí cisárskym rezom, pričom v roku 1996 to bolo len 1 z 5 detí. Počas tohto obdobia náklady na pôrody v USA stúpli až na 3 miliardy dolárov ročne. V niektorých oblastiach sa pomer pôrodov sekcií, podobne ako u nás, až zdvojnásobil.

 

Svetová zdravotnícka organizácia odporúča ako optimálnu pôrodnosť sekciou okolo 15%. Pod hranicou 15% sa na Slovensku podľa NCZI za posledný spracovaný rok ( 2013 ) dostal len okres Kežmarok s takmer 12% a okres Trenčín so 14%.

 

Vývoj pôrodov sekciou v SR

 

 

Prečo prichádza stále viac detí na svet operáciou?

Podľa NCZI sa na Slovensku nesledujú presné dáta o indikáciách, ktoré vedú k pôrodu cisárskym rezom, a to aj napriek tomu, že ich počet každoročne stúpa a Slovensko sa nachádza vysoko nad odporúčaným priemerom.

Toto sú však najčastejšie dôvody uvádzané odborníkmi z celého sveta, ktoré vedú k pôrodu cisárskym rezom:

 

1) Strach z vaginálneho pôrodu

Mamičky prichádzajú za lekármi so žiadosťou o pôrod sekciou bez akýchkoľvek vhodných indikácií. Bezproblémové tehotenstvo bez ohrozenia matky alebo plodu žiadajú ukončiť operáciou, nakoľko chcú mať 100%-nú istotu, že počas pôrodu nedôjde  k žiadnym komplikáciám.

Na Slovensku nie sú známe odhady, ani presné dáta, koľko matiek podstupuje pôrody sekciou „na požiadanie“.  V dokumente  National Institute of Health z konferencie odborníkov sa uvádza, že v USA takéto pôrody podľa ich odhadov predstavujú 2,5% z celkového počtu pôrodov.

 

2) Predchádzajúci pôrod bol vykonaný sekciou

 Jazva na maternici po pôrode cisárskym rezom predstavuje riziko nielen pre ďalšie tehotenstvá, ale aj pre samotný ďalší pôrod.  

Ak lekár už prvý krát urobí bez závažných indikácií prvý pôrod sekciou, prakticky odsúdi ženu na ďalšie pôrody operáciou.

 

3)  Poloha plodu koncom panvovým

Táto poloha v minulosti nebola dôvodom na pôrod operáciou. Dnes a však už bežne uvádza ako odôvodnenie zvýšeného rizika.

 

4)  Vyšší vek matiek

Vek mamičiek za posledných 20 rokov v rozvinutých krajinách zásadne stúpol. Zatiaľ čo voľakedy už mali ženy v dvadsiatich rokoch odrodené, dnes s pôrodmi začínajú okolo tridsiatky. Vyšší vek však prináša riziká genetických ochorení u dieťaťa, ale ohrozuje aj samotnú matku. Ženy vo vyššom veku môžu trpieť preeklampmisiou alebo tehotenskou cukrovkou. Tým sa zvyšuje riziko predčasného pôrodu i potratu. Väčšia pravdepodobnosť komplikácií u staršej matky nastáva aj v prípade, že sa jedná o jej prvý pôrod. Vzhľadom na viaceré komplikácie, ktoré vyšší vek matky môže spôsobovať, lekári už vopred naplánujú pôrod cisárskym rezom.

 

5) Ohrozenie plodu

Dieťa sa môže nachádzať v nevhodnej polohe či môže byť nedostatočne vyvinuté, napr. sa môže dusiť, nakaziť pri prechode pôrodnými cestami, môže byť príliš veľké či malé so slabším svalovým tonusom. To všetko môžu byť indikácie vedúce k pôrodu operáciou.

 

6)  Viacpočetné tehotenstvo

Očakávanie dvojičiek, trojičiek a pod. je dnes automatickou indikáciu na pôrod sekciou. 

 

Aj peniaze môžu zohrávať svoju rolu

Medzi nemenej významné faktory, ktoré môžu mať vplyv na nárast pôrodov cisárskym rezom, patria i peniaze. Ekonómky špecializované na zdravotnú starostlivosť v USA Erin Johnsonová a M. Marit Rehaviová sa detailne zaoberali zvýšeným počtom pôrodov sekciou v USA. Vo svojej analýze zistili, že za týmto nárastom môže byť aj finančná motivácia lekárov, nakoľko lekári, ktorí mali pevné platy, mali zábrany robiť chirurgické zákroky, ktoré si štandardne vyžadovali viac času. Za pôrody sekciou sú vo väčšine prípadov americkí lekári odmeňovaní lepšie.

Medzi ich ďalšie zistenie patrilo, že ak boli pacientkami lekárky, až o 10% menej ich absolvovalo pôrod sekciou. Podľa Johnsonovej to potvrdzuje ich pôvodnú hypotézu, že lekárky majú oproti laickej verejnosti dostatok vedomostí, aby si dostatočne uvedomili riziká takéhoto pôrodu a vybrali si pôrod prirodzenou cestou. Naznačuje to, že pôrodníci predsa len k lekárkam pristupujú inak a nenavrhujú sekcie, pokiaľ to nie je nevyhnutné.

 

Na Slovensku je systém finančného hodnotenia lekárov iný. Pôrodníci štandardne nie sú platení podľa výkonu, aký urobia. Či je pôrod prirodzený alebo sekciou, na výplatnej páske lekára sa to neodrazí. Do úvahy však aj u nás môže prichádzať finančný záujem lekára, ak si pacientka za výkon „na želanie“ neoficiálne priplatí. Nie každý lekár je totiž ochotný sekciu „na želanie“ vykonať. O tejto téme „dobrovoľného“ príplatku pôrodníkom sa už popísalo v mamičkovských fórach mnoho, a teda nemožno ju v spoločnosti pokladať za irelevantnú.

Pôrody sekciou podľa okresov v SRZaujímavým faktom však zostáva, že nemocnice u nás od poisťovne dostávajú rovnakú sumu bez ohľadu na urobený výkon. Predstavuje to okolo 500€ za pôrod. Pôrod sekciou je však približne desať násobne drahší. Otázkou teda zostáva: Kto v konečnom dôsledku oficiálne takýto pôrod bezproblémového tehotenstva zaplatí? Nemocnice tu pri neodôvodnených cisárskych rezoch evidentne prichádzajú  každoročne o nemalé sumy peňazí.

Podľa neonatológa a prednostu Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach, MUDr. Petera Krcha, PhD., už dnes medicína vážne rieši, že počet predčasných cisárskych rezov má celosvetovo dokázateľný dopad na chorobnosť populácie a ekonomiku verejného zdravotníctva.“ Aj z toho dôvodu bude iste časom vyvíjaný tlak na zdravotnícke zariadenia a pôrodníkov, aby k výkonom sekcií pristupovali naozaj zodpovedne. 

 

Pôrodníci stratili trpezlivosť

MUDr. Peter Kaščák, prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky trenčianskej fakultnej nemocnice, hovorí aj o ďalšom aspekte, ktorý môže mať vplyv na nárast sekcií. Pre portál zenskyweb.sk otvorene hovorí o strate trpezlivosti pôrodníkov. Vaginálny pôrod je z časového hľadiska pre lekárov omnoho náročnejší. Pôrodníci si cisársky rez vedia naplánovať a odrodiť tak aj do 45 minút. Je to pre nich z tohto pohľadu jednoduchšie riešenie ako tráviť hodiny s rodičkou na sále a následne rodiť dieťa napríklad v noci.

 

Dieťa by malo vedieť, že sa ide narodiť

Odborníci sa zhodujú, že indikáciou pre cisársky rez by nemala byť v žiadnom prípade neschopnosť budúcej matky efektívne zvládať bolesť. Zároveň upozorňujú, že laická verejnosť by mala mať viac informácií, ktoré vyvracajú mýtus, že pôrod sekciou je pohodlný príchod dieťaťa na svet. Pôrod sekciou je veľmi významným krokom v medicíne, ktorý pomohol zachrániť množstvo životov, no o pozitívach pri ňom možno hovoriť jedine v prípade, že má preň žena vhodnú indikáciu. 

Rodičia by mali vedieť, že každý jeden deň dieťaťa v tele matky, kedy sa môže vyvíjať a samé sa pripraviť na príchod na svet, ho chráni pred množstvom prípadných fyzických, ale i psychických, ochorení. A ten správny deň nedokáže vypočítať žiadny lekár. Ak je tehotenstvo bezproblémové, treba dieťa ponechať samé rozhodnúť,  kedy je ten správny čas. Ako hovorí doktor Krcho: „Dieťa by malo vedieť, že sa ide narodiť, inak to preň môže znamenať veľký problém.“

 

 


Zdroj: acog.orgnpr.org // Foto: Photo By Lei

Zdieľať na facebooku