Podľa vedcov majú rodičia úspešných detí spoločných 7 vecí

  

Vedci sa vo viacerých výskumoch zhodujú, že na úspech detí majú obrovský a rozhodujúci vplyv práve ich rodičia. Psychologické výskumy hovoria o 7 veciach, vďaka ktorým možno u detí predpovedať ich úspech. A ktoré to sú?

Vysoké očakávania

Štúdia University of California zistila, že rodičia, ktorí očakávajú, že ich deti budú mať dobré výsledky v škole, často predpovedajú, že dieťa uspeje. Očakávania rodičov majú obrovský vplyv na to, čo dieťa dosiahne. V tomto prieskume sa zúčastnilo 6600 detí.

Výsledky ukázali, že len 57% detí, ktoré boli v štandardizovaných testoch najhoršie mali rodičov, ktorí od nich očakávali, že pôjdu na vysokú školu, zatiaľ čo až 96% detí, ktoré boli v teste najlepšie, mali rodičov, ktorí očakávali, že ich deti absolvujú vysokú školu.

V psychológii je tento jav známy už dávnejšie a nazýva sa „Pygmalionov efekt.“ Hovorí, že: „To, čo jedna osoba očakáva od druhej, môže poslúžiť ako seba naplňujúca veštba.“ Jednoducho povedané, to čo očakávame od druhých sa stane realitou.

Vyšší socioekonomický status

Podľa výskumu Standford University je medzi rodinami s vysokými a nízkymi príjmami priepasť vo výsledkoch ich detí. Bohužiaľ tento faktor nemôžu vždy rodičia ovplyvniť, ale podľa výskumu to má veľký dopad, ako sa dieťa neskôr v živote uplatní. Je samozrejmé, že dieťa, ktorého rodičia majú dostatok finančných prostriedkov, nemá núdzu o príležitosti na svoj rozvoj. Aj keď určite aj v tomto prípade platí, že samostatne peniaze nič neriešia.

 

Ponúkajú citlivú starostlivosť

Tento fakt  potvrdzuje viacero výskumov. Čím sú rodičia citlivejší, starostlivejší a reagujúcejší na potreby svojich detí, tým sú ich deti úspešnejšie. Deti s citlivo reagujúcimi rodičmi žijú v harmonickom prostredí a zdravých vzťahoch, preto sa môžu bezproblémovo vyvíjať.

 

Majú vyššie vzdelanie

Ak majú rodičia strednú alebo vysokú školu, ich dieťa s vysokou pravdepodobnosťou dosiahne rovnaký level vzdelania.

Podľa štúdie z roku 2014, ktorú viedla na University of Michigan Sandra Tang, matky, ktoré ukončili strednú školu alebo univerzitu boli skôr odhodlané vychovať deti, ktoré by dosiahli rovnaké vzdelanie ako ony.

Ďalšia štúdia vedená Ericom Dubowom hovorí, že „úroveň vzdelania rodičov, keď má ich dieťa 8 rokov, značne predpovedá vzdelanostný a spoločenský úspech dieťaťa v jeho nasledujúcich 40 rokoch.“

Podporujú rozvoj skorých akademických zručností

Podľa zistení vedcov sa oplatí investovať čas do rozvoja skorých matematických zručností svojich detí. Tie podľa nich totiž ovplyvnia, ako sa im bude v škole dariť.

Rozsiahla štúdia na vzorke 35.000 predškolákov v USA, Kanade a Anglicku zistila, že rozvoj matematických zručností v skorom predškolskom veku dáva deťom obrovskú výhodu.

Spoluautor štúdie z roku 2007, Greg Duncan, hovorí, že: „ Umenie ovládania skorých matematických zručností nepredpovedá iba budúci úspech v matematike. Predpovedá tiež budúce  výsledky v čítaní.“

Vyhýbajú sa nekvalitne strávenému času s deťmi

Podľa výskumu, ktorý citovala Bridgit Schulte vo svojom článku vo Washington Post, počet hodín, ktorý strávia mamy s deťmi medzi 3 až 11 rokmi predurčuje detské správanie, ich celkové prospievanie a dosiahnuté výsledky.

Prospešným však nie je čas, ktorý si skutočne neviete urobiť a prevláda vo vás nervozita a neustále prepínate medzi prácou a vnímaním dieťaťa. Psychológovia tvrdia, že medzi ľuďmi existuje fenomén „emocionálnej nákazlivosti“, ktorý hovorí o tom, že akékoľvek pocity okamžite prenášame na ľudí, s ktorými trávime svoj čas. Preto je dôležité vyhradiť si denne vždy nejaký čas, ktorý budete venovať v pokoji iba vášmu dieťaťu.

Učia vnútornému rastu

Ak rodiny vedia, čo stojí za dosiahnutím úspechu, je to predpoveďou, že ho ich deti dosiahnu tiež. Za desaťročia psychologička Carol Dweck zistila, že deti ( a tiež dospelí ) vnímajú úspech 2 spôsobmi:

„Fixné postoje“, ktoré pokladajú náš charakter, inteligenciu a schopnosť kreativity za nemennú, takú čo nám bola daná a nemôžeme to jednoducho nijako zmeniť. Úspech, ktorý sa dostaví, je len neoddeliteľným potvrdením inteligencie, vyhodnotením toho, čo nám bolo dané. Takéto deti nechcú zlyhávať a nemôžu sa posúvať a rásť takým tempom, ako deti s rastovými postojmi. Rodičia takýchto detí robia chybu, pretože ich zväčša chvália spôsobom: „Ty si ale múdra, šikovná...!“

„Rastové postoje“, sú také, kde ľudia prosperujú práve z prijímania výziev, vnímajú svoje prehry nie ako dôkaz toho, že sú neinteligentní, ale ako ďalšie príležitosti na zlepšenie a poučenie sa z chýb. Vo všetkom vidia príležitosti na zlepšenie. Sú nastavení pracovať tvrdo a nemajú obavy z toho, že neuspejú.

Rodičia týchto detí ich chvália: „Ty si ale pracovala neskutočne tvrdo. Som na teba hrdá, úžasné!“ Takéto hodnotenie ich práce je pre deti motivujúcejšie prijímať aj ťažšie výzvy a nemať obavy, že ak neuspejú, ľudia okolo nich ich budú pokladať za hlupákov.  Rozhodujúca je snaha, lebo každý môže uspieť, ak po tom veľmi túži.


Zdroj: businessinsider.com // Foto: Bigstock
Zdieľať na facebooku