Prečo by ste pri výchove mali brať do úvahy temperament vašich detí a nepristupovať k nim rovnako?

  

Každý, kto vychovával viac ako jedno dieťa vie, že žiadne dve deti nie sú rovnaké. Každé dieťa sa rodí s jedinečným temperamentom. Temperament je to, ako dieťa vidí okolité prostredie, ako naň reaguje svojím správaním a ako prežíva svoje emócie. Predstavuje relatívne nemenné črty, s ktorými sa rodíme a nesieme si ich do dospelosti. Poznáme 4 základné typy temperamentov: choleriksangvinikmelancholik a flegmatik.

A mnohí rodičia si napriek tomu, že o týchto odlišnostiach svojich detí vedia, neuvedomujú jednu veľmi dôležitú vec: Mali by prispôsobiť výchovu temperamentu každého jedného dieťaťa, ktoré vychovávajú, jeho potrebám.

 

Určite ste vo svojom okolí poznali rodinu, kde sa z dvoch súrodencov vychovávaných tými istými rodičmi, v tom istom prostredí, vyvinuli výrazne odlišne úspešné osobnosti s odlišnými postojmi k zásadným veciam, pocitom zodpovednosti a pohľadom na spravodlivosť vo svete. Jedno dieťa výrazne problémové a to druhé presne „podľa predstáv“.

Tieto deti potrebovali iný prístup, iné riešenie problémov, do ktorých sa dostali a inú mieru pochopenia či podpory. Každé z nich bolo výrazne iné, no rodičia tento fakt počas rokov, ako deti dospievali, nevnímali. Prinajlepšom si zašomrali, že „Prečo ten Peťko nemôže byť taký dobrý ako Maťko?!“ a život išiel ďalej.

 

Štúdia publikovaná v Journal Abnormal Child Psychology hovorí: „Existuje dnes veľa rád pre rodičov, ako vychovávať svoje deti. Vyzerá to, že všetky sú založené na prístupe, ktorý sedí každému dieťaťu – musíte byť skutočne láskaví a dávať svojmu dieťaťu slobodu a nezávislosť,“ hovorí psychologička z University of Washington a vedúca výskumu Cara Kiff. Vedci však tvrdia, že to nemusí byť pravda. Sú presvedčení, že by sme sa mali viac zaoberať individuálnymi črtami svojich detí skôr, ako sa rozhodneme, ako k nim pristupovať.

„Podľa nášho výskumu každý intuitívne poznáte silné stránky, slabosti a celkový charakter svojich detí. A ak toto všetko vezmete do úvahy, budete na tom omnoho lepšie a rovnako aj vaše deti,“ dodáva.

 

Štúdia sa zamerala na to, ako odlišné štýly výchovy ovplyvňujú mentálne zdravie detí vzhľadom na ich temperament. Vedci sledovali 214 rodín s deťmi vo veku 8 - 12 rokov v ich domovoch. Rola otcov v štúdii nebola vyhodnocovaná.

V štúdii bol skúmaný výchovný štýl matky. Zameriavali sa na stupeň láskavosti, negativity, vedenia dieťaťa a stupeň nezávislosti, aký matky deťom poskytovali. Vedci zistili, že pokiaľ bol výchovný štýl matky v súlade s temperamentom dieťaťa, dieťa zažívalo o polovicu menej prejavov depresie a úzkosti.

Napríklad deti, ktoré boli obdarené veľkou sebakontrolou, mali osoh z toho, že im matka dávala veľa nezávislosti. Na druhej strane však deti, ktoré mali nízku sebakontrolu, mali osoh z toho, ak im matky poskytovali pevnejší režim a vedenie.

 

Výchova podľa temperamentu dieťaťaNiektoré deti potrebujú menej vedenia

„Deti, ktoré už majú dostatočnú sebakontrolu a rodičia im poskytujú vedenie a pevný režim, sa môžu cítiť nadmieru kontrolované a „preplánované“, tvrdí spoluautorka výskumu Liliana Lengua, PhD.  „To poukazuje na to, že to isté správanie rodičov v jednotlivých prípadoch môže mať úplne opačný efekt na deti s odlišným temperamentom.“

Toto môžete vidieť aj na príklade, že jedno svoje dieťa požiadate, aby si oblieklo veci do školy a je potrebné mu to pripomenúť niekoľko krát, aby danú úlohu splnilo a druhé sa do škôlky oblečie hneď po prvej výzve. Dieťa s veľkou dávkou sebakontroly, ktoré dokáže rýchlo nasledovať inštrukcie iba rozhneváte, ak svoje inštrukcie opakujete aj smerom k nemu: „Môžete sa už konečne obliecť??? Koľko krát vám to mám ešte zopakovať?!“

 

Vychovávajte každé dieťa inak

Anita Gurian, PhD. asistentka profesora detskej a adolescentnej psychiatrie na New York University of Medicine hovorí, že rodičia si často uvedomujú, že ich deti majú odlišný temperament a odlišne, no nie vždy vhodne, na deti aj reagujú. „Toto zladenie alebo nezladenie medzi dieťaťom a rodičom určuje harmóniu medzi nimi,“ napísala v článku na webe NYU Child Study Center.

Rozdielny štýl výchovy môže ovplyvňovať vnútorné prežívanie alebo vonkajšie prejavy dieťaťa v závislosti od jeho temperamentu. Rozhoduje o tom, ako dieťa bude reagovať na výchovu rodičov. Vnútorné prežívanie predstavuje napr. úzkosť, psychosomatické problémy, plachosť, odmietanie spoločnosti, nízka sebahodnota, podráždenosť a depresie. Vonkajšie prejavy správania v súvislosti s konfliktom s prostredím zahŕňa nespoločenské správanie, kriminalitu, agresivitu, hyperaktivitu.

 

„Rodičia, ktorí sú citliví k detskému temperamentu a dokážu rozpoznať jedinečné silné stránky dieťaťa, môžu urobiť  život rodiny pokojným.“

 

Vedci odporúčajú rodičom, aby venovali pozornosť tomu, aké je ich dieťa bojazlivé, ako ľahko prepadá frustrácii a aká je jeho miera sebaovládania.

 


Zdroj: citeseerx.ist.psu.edu, staceyschultz.com // Foto: Bigstock

 

Mohlo by vás zaujímať:

Výchova dieťaťa podľa jeho temperamentu: Sangvinik #1

Výchova dieťaťa podľa jeho temperamentu: Cholerik #2

Výchova dieťaťa podľa jeho temperamentu: Melancholik #3

Výchova dieťaťa podľa jeho temperamentu: Flegmatik #4

Čítajte viac o téme: Temperament, Osobnostné typy
Zdieľať na facebooku