5 jednoduchých hier na rozvoj sluchu

Foto: Shutterstock
Hry na rozvoj sluchu sú pre deti v predškolskom veku veľmi užitočné. / Foto: Shutterstock

Schopnosť dieťaťa počúvať a spracúvať sluchové podnety má významný vplyv na jeho neskorší úspech. Ako môžete ľahko rozvíjať sluchovú pozornosť dieťaťa?

 

Dobrý sluch je pre detí dôležitý predpoklad, aby úspešne zvládali školu. Sluchové rozlišovanie sa rozvíja postupne u detí v predškolskom veku. Má centrálne postavenie pri vytváraní základov správnej výslovnosti. Schopnosť určiť správne hlásky a neskôr slová a vety, vytvára tiež predpoklad, aby sa dieťa naučilo čítať. Ukazuje sa, že práve táto schopnosť je oslabená u ľudí s dyslexiou a takmer u všetkých z nich spôsobuje problémy s čítaním. Napriek tomu, že títo ľudia počujú úplne bezchybne, keď dôjde na presné určenie podobne znejúcich zvukov a tónov, akoby rozdiel "nepočuli" alebo sa musia nad ním aj vo vyššom veku dôkladne zamyslieť, aby ho dokázali určiť, neuvedomujú si ho automaticky.

 

Pripravili sme pre vás 5 jednoduchých hier, ktoré napomáhajú u detí rozvíjať sluchové rozlišovanie a môžete si ich zahrať kedykoľvek.

 

Počítanie slov vo vete

Dieťaťu čítame alebo hovoríme vety. Jeho úlohou je počítať množstvo slov, ktoré sa vo vete nachádzajú. Počítanie robíme s pomocou skladačiek alebo farbičiek, kedy dieťa pri každom slove vyloží na stôl jednu skladačku alebo farbičku. Rodič musí zreteľne artikulovať a vety hovoriť dostatočne pomaly, aby si dieťa stíhalo uvedomovať množstvo slov.

 

Slovný futbal

Táto hra je aj vám možno známa a deti ju majú rady. Je však vhodná pre staršie deti, ktoré sú už schopné rozlíšiť prvú a poslednú hlásku v slove. Dieťaťu zadáme inštrukcie: „Poviem ti slovo, napr. VEDRO. Slovo končí na hlásku O. Ty teraz vymyslíš nové slovo, ktoré bude začínať na O. Napr. OLEJ. Ja potom vymyslím slovo na J, napr. JABLKO.“

 

Hra na slovnú pamäť

Podstatou tejto hry je, že vetu, s ktorou začneme stále predlžujeme. Dieťaťu poviete: „Keď zajtra bude pekne, pôjdeme sa bicyklovať.“ Dieťa celú vetu v presnom znení zopakuje a pridá ďalšie slovo. Nasleduje rodič, ktorý zopakuje vetu s pridaným slovom a pridá opäť nové. Dbajte na to, aby sa poradie slov nemenilo a aby ste zachovali pôvodnú štruktúru vety.

 

Tlieskanie na dohodnuté slovo

Táto hra precvičuje akustickú pozornosť, sústredenie a rozlišovanie podstatných zvukov od nepodstatných. Jej náročnosť môžete nastaviť aj podľa veku dieťaťa. Nájdite si krátky text, ktorý budete dieťaťu čítať a vždy pri zaznení určitého slova dieťa tleskne. Vyberte si text, kde sa slovo opakuje viac ráz, aby malo dieťa možnosť byť čo najaktívnejšie.

 

Najjednoduchší variant – text čítajte tak, aby dieťa nevidelo vaše ústa. Môže sa otočiť chrbtom k vám, alebo si ústa môžete zakryť knihou. Dieťa požiadajte, aby pri počutí určeného slova tlesklo rukami.

Náročnejší variant – ak dieťa zvládne cvičenie bezchybne, pri čítaní využite tichú hudbu a cvičenie opakujte s iným textom.

Najnáročnejší variant – v pozadí vášho čítania by malo znieť hovorené slovo. Pustite si teda rádio alebo televíziu a požiadajte dieťa, aby opäť tlesklo vždy, ak začuje dohodnuté slovo.

 

Túto hru si môžete aj obmeniť - napr. namiesto tlesknutia sa dieťa musí postaviť. Ak si vyberiete reagovanie na dve slová, pri jednom môže tlesknúť a pri druhom vyskočiť.

 

Telefón

Ak máte väčší počet detí, môžete si zahrať hru Telefón. Deti pri nej sedia v kruhu a postupne jedno druhému šepká vetu do ucha. Posledné dieťa vetu povie nahlas a sledujeme, ako sa zmenila.

Čítajte viac o téme: Reč detí
Zdieľať na facebooku