O životnom prostredí sa deti učili aj pomocou hry Minecraft

Deti zo Základnej školy Benkovej v Nitre mali možnosť počas Minecraft Day otestovať enviro verziu Minecraft Education Edition.
Deti zo Základnej školy Benkovej v Nitre mali možnosť počas Minecraft Day otestovať enviro verziu Minecraft Education Edition. / Foto: Edulab

Projekt Misia modrá planéta priniesol na základné školy nový netradičný spôsob vyučovania problematiky životného prostredia. Hravou formou pritiahol tisíce detí k myšlienke, že aj ich každodenný život ovplyvňuje prostredie, v ktorom žijú. Najnovšie prichádza tím neziskovej organizácie EDULAB s ďalšou inovatívnou aktivitou v projekte, a to je učenie environmentálnej témy pomocou jednej z najobľúbenejších detských počítačových hier na svete - Minecraft.

 

Gamifikácia je efektívny spôsob vzdelávania

Nezisková organizácia EDULAB má už pri tvorbe projektov s prvkami gamifikácie bohaté skúsenosti. Považuje ju za jeden z najefektívnejších spôsobov, ako vtiahnuť deti do problematiky, s ktorou ich učiteľ potrebuje oboznámiť. Medzi ich posledné projekty na základných školách patrí environmentálny vzdelávací projekt Misia modrá planéta. Hravým spôsobom sa v ňom vzdelávalo o životnom prostredí asi 6 900 slovenských detí. V jeho závere deti spoločnými silami vybudovali z rôznych materiálov planétu, ktorá má byť k životnému prostrediu citlivejšia.

 

Foto: Zuzana Gránska

 

Projekt Misia modrá planéta obsahoval rôznorodé aktivity. „Prepájanie rôznych typov aktivít a sledovanie témy z viacerých perspektív deti nenudí. Keď učiteľ strieda pri vyučovaní hru, experiment, zážitkové vyučovanie s digitálnou hrou a interaktívnymi cvičeniami, tak sú deti viac motivované, aby problematiku poznávali a týmto prístupom sa aj viac naučia,“ vysvetľuje Ján Machaj, riaditeľ neziskovej organizácie EDULAB. Časť úloh v misii deti riešili aj online na vzdelávacom portáli Kozmix. Teraz EDULAB do vyučovania zavádza ako inovatívny prvok svetoznámu počítačovú hru Minecraft v špeciálnej úprave.

 

Minecraft už v školách poznajú

Minecraft sa do škôl dostal v rôznych krajinách už v roku 2016 v modifikovanej podobe ako Minecraft Education Edition. Je vhodný na vyučovanie a umožňuje deti zábavnou formou vzdelávať na rôzne témy. Oproti klasickej verzii má navyše nástroje, ktoré uľahčujú prácu učiteľa. Môže napríklad vidieť svojich študentov na mape, poskytnúť im rôzne zdroje a teleportovať ich do určitých lokácií. V hre je aj niekoľko nových predmetov ako napríklad kamera či tabuľa.

Verzia minecraft sveta s problematikou životného prostredia doteraz neexistovala. Slovenskí vývojári Microsoftu preto vytvorili 4 špeciálne svety na 4 témy, kde deti môžu spolupracovať a spoločným úsilím dosiahnuť vytýčený cieľ.

„Projekt Misia modrá planéta nás oslovil tým, že v nej deti vytvárajú ideálny svet. Deti v hre Minecraft tiež tvoria svoje vlastné svety, tak sme prišli s návrhom tieto vzdelávacie projekty spojiť a umožniť deťom, aby svoj ideálny eko svet vytvorili aj pomocou hry Minecraft,“ hovorí Zuzana Molčanová, manažérka akademických programov v spoločnosti Microsoft.

 

Foto: Zuzana Gránska

 

Štyri kockaté envirosvety deti nadchli

Tvorcovia v dielni EDULABU aj v tomto prípade vymysleli príbeh, aby nadviazali na učenie s mimozemšťanom Kozmixom. V Minecrafte zo 4 planét deti zachytia volanie o pomoc a majú vyriešiť problémy, s ktorými sa v týchto svetoch stretnú.

Počas Minecraft Day pracovali deti zo Základnej školy na Benkovej ulici v Nitre v 4 tímoch a na 4 stanovištiach, ktoré predstavovali jednotlivé planéty. Niekde museli vynaložiť úsilie individuálne, inde bojovali tímovo. Všade však využívali vedomosti, ktoré z environmentálnej výchovy dovtedy získali. Ján Machaj si myslí, že Minecraft môže byť nástroj na aplikovanie nadobudnutých vedomostí, ale môže deti naučiť aj niečo nové.

Prvý Minecraft svet je o ostrove slobody. Na planéte Asfaltix sú 3 budovy, ktoré nie sú prepojené žiadnou cestou ani železnicou. Deti k nim majú vybudovať infraštruktúru, ktorou ich spoja a nezničiť pritom prírodu.

Druhý svet je postavený na princípe escape room. Planétu Tajfunix  zasiahla ničivá víchrica a všetkých obyvateľov uväznila v podzemnom bunkri. Na to, aby deti dokázali oslobodiť uväznených ľudí, musia získať štyri kódy.

V treťom svete musia deti hľadať súradnice. Pomätený kráľ vládnuci planéte Maratonix je nadšený športovec a pripravil si pre svojich obyvateľov šialené preteky s hádankami. Pri tom všetkom však zabudol, kadiaľ vedie jeho trať a úlohou detí je pomôcť kráľovi odhaliť jednotlivé súradnice a vďaka tomu vylúštiť všetky hádanky.

Štvrtý svet je zameraný na separáciu odpadu. Predstavuje ho planétka Mirnix Dirnix, kde sú rôzne porozhadzované odpadky a komplikujú život jej obyvateľom. Deti majú splniť záchrannú misiu planétky a to dokážu tak, že vyseparujú odpad do správnych miest.

Špeciálnu enviro edíciu Minecraftu už mali možnosť testovať deti vo viacerých školách. A hoci je táto hra väčšine detí dobre známa, pri zvládaní jednotlivých úloh v časovom limite, sa predsa len zapotili. „Svety boli nastavené relatívne náročne a mali na ich zvládnutie časový limit 20 minút,“ vysvetlil Ján Machaj.

 

Foto: Edulab

 

Štvrták Andrej hovorí, že Minecraft hráva doma pravidelne. Testovanie nových svetov, kde musel plniť úlohy, si veľmi pochvaľoval. Najviac sa mu páčilo vo svete, kde mali pomocou hesla vyslobodiť dedinčanov po katastrofe z podzemného úkrytu. Jeho spolužiak Adam ho dopĺňa, že svet, kde museli recyklovať odpad, ich potrápil najviac. „Dostať sa k odpadkom a vytriediť ich bolo fakt ťažké, ale páčilo sa mi to,“ hovorí spokojne. Na otázku, či by takýchto hravých hodín privítali viac, obaja bez zaváhania prikyvujú.

 

Ako sa k špeciálnej enviro verzii Minecraftu môžu školy dostať?

„Školy, ktoré boli aktuálne zapojené do projektu Misia modrá planéta vyzveme, aby si otestovali túto verziu Minecraftu bezplatne na rok. Budú mať možnosť zistiť, ako hra funguje a aké možnosti im pri učení ponúka,“ vysvetľuje Ján Machaj. Štandardne je verzia Minecraft Education Edition platená. Zuzana Molčanová zo spoločnosti Microsoftu dodáva, že licenciu na Minecraft Education Edition si môže zakúpiť ktorákoľvek škola a v rámci nej môže využívať aj túto novú edíciu s environmentálnou témou.

Čítajte viac o téme: Počítačové hry a aplikácie
Zdieľať na facebooku