Digitálne technológie v materských školách: Ako s nimi pracovať, aby deti rozvíjali?

 Anna Symington-Maar z OZ Rozmanita
Anna Symington-Maar z OZ Rozmanita / Foto: Eduworld

Epizódu o digitálnych technológiách v materských školách podporil web beznastrah.online spoločnosti Orange. 

 

Digitálnym technológiám sa materské školy zväčša vyhýbajú, hoci deti sú bežne v kontakte s tabletmi a mobilmi už v predškolskom veku. Ako viesť deti zodpovedne k práci s technológiami už v tomto veku môže pomôcť aj materská škola, aby deti získali správne návyky a dokázali bezpečne fungovať v online prostredí. Ako pracovať s technológiami v materskej škole? Na túto tému sme sa rozprávali s Annou Symington-Maar z OZ Rozmanita, ktorá so svojím tímom vytvorila metodiku pre materské školy. 

 

Čítajte viac o téme: Technológie
Zdieľať na facebooku