CVTI SR: Na školách sa začína s digitálnou transformáciou vzdelávania

 IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie
IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie / Foto: Bigstock

Bratislava 1. apríla (TASR) - V rámci Národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie sa v stredu 31. marca skončilo vzdelávanie, do ktorého sa prihlásilo 664 riaditeľov a digitálnych koordinátorov z 353 základných a stredných škôl z celého Slovenska. Do konca školského roku si školy s podporou IT Akadémie vytvoria Program digitálnej transformácie školy – víziu a akčný plán do roku 2024. Informuje o tom Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR.
      

"Hlavným cieľom vzdelávania je pripraviť školu na vykonávanie konkrétnych krokov smerujúcich k jej transformácii na školu digitálnej excelencie - digitálnu školu. Obsah vzdelávania sme rozdelili do štyroch modulov – znaky digitálnej školy, digitálna škola ako komunita aktérov, digitálna škola ako aktívne digitálne prostredie, podpora a koordinácia činnosti učiteľov pri transformácii vzdelávania," spresnil Dušan Šveda, gestor národného projektu. Hlavným výstupom zo vzdelávania budú Programy digitálnej transformácie vzdelávania na zúčastnených školách do roku 2024, ktoré majú digitálni koordinátori a riaditelia vypracovať do konca školského roku.
      

Digitálna škola je charakterizovaná 26 znakmi, ktoré sú kategorizované do štyroch úrovní – ešte sme nezačali, máme prvé skúsenosti, nadobúdame istotu, sme inšpirácia pre iných. "Škola môže byť digitálnou na rôznych úrovniach, preto sme pre popis digitálnej školy zvolili rubriky. Okrem zaradenia do úrovne rubriky načrtávajú aj možný spôsob rastu, oceňujú silné stránky školy a poukazujú na oblasti, kde je nutné sa posunúť," doplnila koordinátorka vzdelávania riaditeľov a digitálnych koordinátorov Veronika Hubeňáková. Po ukončení vzdelávania pokračujú podporné aktivity pre všetky zúčastnené školy cez Klub digitálnych koordinátorov.
      

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje rozšírenie podpory digitálnej transformácie vzdelávania. Okrem využívania aktivít Národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie pripravuje ďalšie projekty zamerané na zmiernenie dosahu pandémie, na vybavenie škôl digitálnymi technológiami a na financovanie digitálnych koordinátorov. Digitalizácia bude podporovaná aj cez plán obnovy.

Zdieľať na facebooku