Hravé online úlohy, ktoré zlepšia matematické myslenie vašich detí

Matematika je pre rozvoj myslenia u detí dôležitá. Hravé matematické úlohy môžu udržať pri počítaní aj také deti, ktoré by radšej trávili svoj čas inak.
Matematika je pre rozvoj myslenia u detí dôležitá. Hravé matematické úlohy môžu udržať pri počítaní aj také deti, ktoré by radšej trávili svoj čas inak. / Foto: Bigstock

Matematika patrí k rozdielovým predmetom, ktoré podľa výskumov rozhodujú o neskoršom úspechu detí. Ak chcete vaše deti podporiť v budovaní matematického myslenia, pomôcť vám môžu aj tieto hravé úlohy, ktoré nájdete na vzdelávacom portáli Kozmix.

 

Portál Kozmix.sk je určený deťom 1. až 4. ročníka. Nájdu na ňom množstvo vzdelávacích videí a hravých úloh, kde si môžu podľa úrovne svojho ročníka zopakovať nadobudnuté vedomosti, alebo sa naučiť niečo nové. V ponúkanej forme rozvíjajú cvičenia u detí logické myslenie, poskytujú im okamžitú spätnú väzbu, posilňujú ich vnútornú motiváciu pracovať a predovšetkým robia učenie príjemnejším.

 

Na portáli Kozmix.sk môžu využiť úlohy až z 11 predmetov ako napr. prírodoveda, vlastiveda, etická výchova, ale aj matematika a slovenský jazyk. Od novembra začne pribúdať na portál každý mesiac viacero nových matematických cvičení, ktoré budú deti baviť a pomôžu otestovať ich schopnosti, utvrdiť sa v novom učive alebo sa naučiť niečo úplne nové.

 

Zdroj: screenshot Kozmix

 

Prítstup k novým cvičeniam majú deti i učitelia po zadaní aktivačného kódu licencie zdarma a do konca školského roka by malo na portál pribudnúť viac ako 300 interaktívnych cvičení z matematiky. Už počas novembra tvorcovia publikovali na portál prvých 8 matematických lekcií pre 1 – 4. ročník. Všetky nové cvičenia budú kopírovať učivo, ktorému sa venuje učiteľ v škole a dieťa si týmto spôsobom môže učivo precvičovať aj doma. Stačí, ak sa prihlásite na portláli www.kozmix.sk a zadáte kód, ktorý získalo vaše dieťa zdarma vo svojej „kozmixovej žiackej knižke“ od svojho učiteľa alebo bol súčasťou hracej karty v Hviezdnej súťaži. Učitelia získali aktivačný kód v sprievodnom liste, ktorý dostali pred začiatkom školského roka spolu so žiackymi knižkami.

 

A aké nové úlohy tu deti v matematike čakajú? Pozrite sa detailnejšie, čo im môže pri zlepšovaní matematických schopností pomôcť.

 

Matematika pre prváčikov

Prváčikovia si môžu precvičovať prirodzené čísla od  1 - 20 a riešiť aplikačné úlohy, ktoré rozvíjajú špecifické matematické myslenie. V úlohách sa budú môcť pohrať s farbami a logicky vyfarbovať, hľadať čísla skryté za ovocím, alebo spočítavať hodnotu peňazí. Po každej vyplnenej úlohe sa zároveň ihneď dozvedia, či ich odpoveď bola správna.

 

Všetky matematické úlohy pre prvákov nájdete TU.

 

Matematika pre druhákov

Druháci si môžu precvičovať prirodzené čísla do 100 a riešiť aplikačné úlohy, ich zoraďovanie, sčítavanie a odčítavanie. V úlohách budú hľadať čísla schované za obrázkami, odhaľovať obrázky v postupnosti, hľadať čísla, ktoré sa niekde stratili alebo budú vážiť opice.

 

Všetky matematické úlohy pre druhákov nájdete TU.

 

 

Matematika pre tretiakov

Pre tretiakov sú pripravené úlohy so zameraním na násobenie a delenie prirodzených čísel. Precvičia si napr. násobky šiestimi, keď budú zisťovať počty hráškov v strukoch. Budú deliť loptičky do rovnakých skupín alebo zisťovať, ako vyzeral papier skôr, ako ho zložili. Precvičia si aj zisťovanie obsahu štvorca podľa grafickej predlohy.

 

Všetky matematické úlohy pre tretiakov nájdete TU.

 

Matematika pre štvrtákov

Štvrtáci sa v pripravených úlohách stretnú s problematikou sčítavania a odčítavania do 10 000. Budú už sčítavať nielen mince, ale aj veľké bankovky. Budú hľadať chýbajúce čísla, zisťovať, koľko peňazí chýba v peňaženke a rozhodovať, akými mincami či bankovkami zaplatia svoj nákup.

 

Všetky matematické úlohy pre tretiakov nájdete TU.

 

Čítajte viac o téme: Matematika
Zdieľať na facebooku