Ploché nohy u detí: Predchádzať im možno aj v škôlke. Ako na to?

Ploché nohy sa v materskej škole LittleBIG snažia trénovať pravidelne.
Ploché nohy sa v materskej škole LittleBIG snažia trénovať pravidelne. / Foto: LittleBIG

Ploché nohy u detí sú prirodzeným vývinovým javom, ktorý do istého veku vymizne aj bez zásahov odborníkov. Stále je ale istá skupina detí, ktorej sa chodidlo neupraví dostatočne a potrebujú pomoc.

 

Množstvo pohybových ťažkostí je možné odstrániť už v detstve. Stačilo by, ak by sme prevencii, či prvým príznakom nesprávneho vývinu dieťaťa venovali dostatočnú pozornosť. Rodičia sa ale často sťažujú, že obiehať s malými deťmi všetkých odborníkov, je časovo veľmi náročné, a tak si mnohí radšej počkajú, či dieťa z problému nevyrastie. 

Vpadnuté päty a vnútorné členky, chybné držanie tela, nesprávny spôsob chôdze alebo ploché nohy sú len niektoré z bežných problémov, s ktorými rodičia prichádzajú neskoro alebo vôbec, a pritom by významne mohli zlepšiť kvalitu života detí v ich dospelosti. Každá odchýlka od normálneho vývinu totiž spôsobuje, že dieťa musí kompenzovať svoj problém iným svalstvom či končatinou a problém tak nadobúda ešte väčší rozmer. 

Napríklad s problémom plochých nôh sa stretáva až 44% v predškolskom veku a hoci väčšina detí z tohto problému do 6 rokov vyrastie, asi u 15 % tento problém ďalej pretrváva. Následky môžu byť rôzne. Niekto môže s plochou nohou prežiť celý život bez závažnejších problémov, iný sa môže trápiť bolesťami. Tie sa prejavujú zväčša až pri zvýšenej fyzickej záťaži, napríklad pri behu alebo dlhšej chôdzi. V dôsledku plochých nôh môžu hroziť aj opakované zranenia u malých športovcov v školskom veku, ktorí sa profesionálne začnú venovať napríklad futbalu či basketbalu a časom ich záťaž na chodidlá významne rastie. Ploché nohy možno kompenzovať vhodnými cvikmi, strečingom, ortopedickými topánkami na mieru a vložkami do topánok. 

 

Ploché nohy trénujú v škôlke

materskej škole LittleBIG na bratislavských Kramároch zaradili medzi pravidelné aktivity s deťmi aj program zdravotných cvičení, s ktorým sa snažia predísť plochým nohám a nesprávnemu držaniu tela. Chceli tak odbremeniť rodičov a podchytiť zdravý vývin nôh u všetkých detí.

„Ako prvé vstupné meranie sme spravili prieskum v každej triede ako sú na tom nôžky. Využili sme metódu Chippaux – Šmirák odtlačok chodidla pre diagnostiku nožnej klenby. Deti sa z toho veľmi tešili, keďže to bolo pre nich niečo nové, šteklivé a pritom zábavné,“ vysvetľuje zástupkyňa riaditeľky, Nina Halačová, ktorá vyštudovala FTVŠ a pravidelne s deťmi v materskej škole cvičí.

 

Odtlačok plochej nohy dieťaťa v predškolskom veku. / Zdroj: LittleBIG

 

„Základom našich cvičení je vykonávať daný cvik spolu s riekankou či básničkou, čím spestríme cvičenie a motivujeme deti vykonať pohyb. Chodidlá patria medzi dôležitú súčasť nášho tela, ktorým treba venovať dostatočnú pozornosť, preto ich treba hýčkať,“ hovorí Nina Halačová.

Cvičenie na predchádzanie plochým nohám v materskej škole. / Foto: LittleBIG

 

Cvičenie na predchádzanie plochým nohám v materskej škole littleBIG v Bratislave. / Foto: LittleBIG

 

Na cvičenia používajú rôzne pomôcky, aby deti zaujali a boli motivované cvičiť. „Využívame tradičné pomôcky, ako sú gymnastické žinenky, padák, laná, lopty, masážne loptičky či ježkovia, a tiež netradičné, ako korálky, pet vrchnáky, fľaše, stavebnice a gaštany,“ opisuje Haláčová. 

 

Učiteľka dodáva, že pred každým cvičením sa deti prezlečú do svojich úborov a cvičia na boso, vďaka čomu si precvičia všetky senzomotorické body na chodidle. Svojou prácou chcú ukázať, že vplyvom zdravotných cvičení dochádza k formovaniu klenby dolných končatín a držania tela detí. Za najdôležitejší pokrok u detí považuje bezproblémovú manipuláciu predmetmi, ako je farbička, šatka či korálka s prstami chodidla. 

„Sme presvedčení, že zaradenie programu zdravotných cvičení do jednotlivých organizačných foriem v materskej škole má veľmi pozitívny vplyv na formovanie klenby dolnej končatiny a držania tela detí," dodáva Nina Halačová z materskej školy LittleBIG.

 

 

Cvičenia na ploché nohy s riekankami

Ak by ste sa chceli inšpirovať cvikmi na ploché nohy, môžete využiť cvičenia z materskej školy littleBIG.

 

Prší, prší len sa leje

 Zostava: Podpor sedmo, prednožiť pokrčmo striedavo ľavou a pravou špičkou dotyk o podložku, pričom napodobňujeme dažďové kvapky. V druhej slohe zapojíme prihrávanie lopty, kde zapájame ruky aj nohy.

 Cieľ: Vystrieť špičku chodidla, rozvoj priestorového vnímania. 

   

Básnička: 

Prší, prší len sa leje

nezatváraj milá dvere.

Milá má duša má

nezatváraj pred nama.

 

Keď som išiel od Zuzičky,

štrngali mi podkovičky.

štrngali, brngali,

sivé očká plakali.

 

Sivé očká, čo plačete,

veď vy moje nebudete,

budete iného

šuhajíčka švárneho.

 

 

Na Kohútika

Zostava: Sed skrčmo roznožmo, chodidlá k sebe. Rukami uchop špičky prstov a nohy pritiahni čo najviac k telu. Kohút ,,lieta“ nôžkami hore – dolu. Chrbátik je počas cvičenia vystretý.

Cieľ: Hlboký predklon , úchop špičiek rukami prstov ,ohybnosť.

 

Básnička: 

Chytili sme kohútika,

dali sme ho do košíka,

dajte pozor, milé deti,

nech vám kohút neuletí.

Uleť! Uleť!

Čítajte viac o téme: Ploché nohy
Zdieľať na facebooku