Rodičia by mali klásť dôraz na rešpekt a láskavosť detí viac ako na známky, tvrdia vedci

Rodičia by mali prestať tlačiť u detí na známky. Nový výskum naznačuje, že nie známky a mimoškolské aktivity, ale dôraz na láskavosť a rešpekt sú pre ich výsledky dôležité.
Rodičia by mali prestať tlačiť u detí na známky. Nový výskum naznačuje, že nie známky a mimoškolské aktivity, ale dôraz na láskavosť a rešpekt sú pre ich výsledky dôležité. / Foto: Shutterstock

Nový výskum naznačuje, že rodičia by nemali byť posadnutí známkami a mimoškolskými aktivitami ich malých školákov, najmä ak by takéto ambície mali byť na úkor vývinu sociálnych zručností a ich láskavosti voči iným.

Štúdia s názvom Keď matky a rodičia nerovnomerne oceňujú úspechy: Dopady na prispôsobovanie u mladých hovorí, že nátlak na známky môže brániť deťom stať sa dobre prispôsobivými a úspešnými v živote. Výskum bol publikovaný v online časopise Journal of Youth and Adolescence. Na autorstve sa podieľali Lucia Ciciolla z Oklahomskej štátnej univerzity, doktorandka Arizonskej štátnej univerzity Alexandra Curlee a Jason Karageorge, súkromný psychológ zo San Francisca.

„Keď rodičia vyzdvihujú úspech detí omnoho viac ako ich súcit a slušné správanie počas rokov, kedy sa formuje ich osobnosť, už v 6. triede základnej školy možno pozorovať zárodky stresu a menej celkovej pohody,“ povedala Suniya Luthar, profesorka psychológie na Arizonskej štátnej univerzite a jedna zo spoluautoriek štúdie.

„Ak chcú rodičia dosiahnuť u svojho dieťaťa celkovú psychickú pohodu i akademické úspechy, naše výskumy naznačujú, že by mali klásť dôraz na láskavosť a rešpekt voči iným rovnako (alebo dokonca viac) ako na hviezdny výkon v škole a mimoškolské vyznamenania.“


Aký má vplyv vnímanie hodnôt rodičov ich deťmi na výkony v škole?

Výskum sa zaoberal vnímaním hodnôt rodičov 506 žiakov šiesteho ročníka pochádzajúcich z vyššej vrstvy. Úlohou detí bolo vybrať a usporiadať top tri hodnoty zo šiestich, ktoré sú podľa nich pre ich rodičov najdôležitejšie. Tri hodnoty sa týkali osobného úspechu ako dobré známky a úspešná kariéra v budúcnosti a druhá trojica bola o láskavosti a mravnosti k iným.

Vedci zisťovali podstatu klasifikácie hodnôt založenej na detskom vnímaní hodnôt ich rodičov. Tieto hodnotenia boli porovnané s školskými výkonmi detí a správaním, ktoré bolo merané známkou zo správania v triede.

Autori sa snažili zistiť, či existujú rozdiely v tom, ako si vedú psychicky a akademicky v závislosti od hodnôt ich rodičov. Vybrali si žiakov navštevujúcich druhý stupeň školy kvôli obrovským psychickým a fyziologickým zmenám, ktoré v tomto štádiu zažívajú. Výsledky ukázali, že hodnoty uznávané rodičmi a na to nadväzujúca kritika, hrajú kľúčovú rolu v osobnom prispôsobení a školskom výkone detí.

Profesorka Luthar povedala, že najlepšie výsledky vo výskume dosahovali deti, ktoré vnímali hodnotenie školských známok ich rodičov ako rovnako dôležité ako slušnosť a láskavosť. Omnoho horšie výsledky bolo možné pozorovať u detí, ktoré si mysleli, že ich rodičia oceňujú ďaleko viac školský výkon. Tieto deti častejšie zažívali symptómy depresie a úzkosti, pocity nízkeho sebavedomia a viac kritiky rodičov. Paradoxne boli ich známky horšie a učitelia hovorili o ich tendencii vyrušovať počas vyučovania a mať viac problémov s učením.

Prekvapujúce na tejto štúdii bolo, aký silný súvis bol medzi psychickým a akademickým výkonom a tým, čo deti považovali za najviac hodnotné u nich doma. Nezáležalo na tom, či bol dôraz kladený na známky u oboch rodičov alebo len jedného z nich, vo všeobecnosti sa ukázal pre dieťa ako škodlivý. Naopak bolo prekvapivé, že deti, u ktorých sa doma kladie väčší dôraz na láskavosť k iným viac ako na známky v škole, nemali horšie akademické výsledky.

 

Je teda zlé podporovať dieťa v dosahovaní čo najlepších výsledkov?

„Aby bolo jasné,“ povedala spoluautorka L. Ciciolla, „naše dáta neukázali, že by bola podpora známok sama o sebe zlá. Stane sa deštruktívnou vtedy, ak je veľmi kritická, a zatieňuje alebo nie je spojená s upozorňovaním na vnútorné ciele orientované na rast osobnosti, medziľudské vzťahy a dobro spoločnosti.

„Základom je rovnováha,“ dodala pofesorka Luthar, Netlačiť deti do úspechu na úkor budovania blízkych vzťahov s ostatnými. A my, ako rodičia, musíme dávať pozor na náš tón. Pretože niekedy si možno myslíme, že dieťa podporujeme, aby dosiahlo lepšie výsledky, no ono to vníma tak, že nie je „dostatočne dobré“ pre nastavené očakávania vlastných rodičov.“

Tieto rady sa vzťahujú najmä na deti navštevujúce školy zamerané na vysoké výsledky a úspech a také, ktoré pochádzajú z komunít, kde už od mala počúvajú o dôležitosti dobrých známok, a o tom, že by mali byť lepší ako ostatní, a to nielen v škole aj v koníčkoch a záľubách.

 


Zdroj: asunow.asu.edu
Čítajte viac o téme: Známky
Zdieľať na facebooku