Deti citlivých rodičov majú väčšiu šancu uspieť

Deti citlivých rodičov majú väčšiu šancu uspieť
Deti citlivých rodičov majú väčšiu šancu uspieť / Foto: Bigstock

U detí s citlivými rodičmi je úspech pravdepodobnejší, ukazuje štúdia publikovaná v časopise Frontiers in Human Neuroscience.


Štúdia skúmala deti vo veku od 4 do 6 rokov. Zisťovala kvalitu ich citového puta k rodičom a ich kognitívnu schopnosť kontroly vrátane odolávania pokušeniu, schopnosti zapamätania si vecí a ich hanblivosť čí ústupčivosť.

Čo teda ovplyvňuje neskorší úspech detí?

Zdá sa, že úspech je do veľkej miery poháňaný našimi génmi a prostredím, v ktorom žijeme. Vo výskume bolo zistené, že práve starostlivé a emocionálne pozorné prostredie môže byť dlhodobo silným faktorom pri dosahovaní úspechov.

Štúdia zahŕňala kombináciu dotazníkov, úloh a elektrofyziologických meraní. Podľa doktorky Schneider-Hassloff aj ich zistenia podporujú vývinové teórie, ktoré tvrdia, že vysoká emočná kvalita vo vzťahu medzi matkou a dieťaťom podporuje kognitívny vývin dieťaťa.

Aby zistili viac, výskumníci sa najskôr bližšie pozreli na kvalitu citového puta (emocionálnu prístupnosť) medzi matkami a deťmi. Následne boli pomocou niekoľkých cvičení merané exekutívne funkcie týchto predškolákov, ako napríklad kontrola a potláčanie okamžitých impulzov, fungovanie pamäte, schopnosť organizovať a plánovať, porozumieť abstraktným obsahom a pod. Na záver ich výskum zachytával odpovede mozgu u detí, ktoré mali za úlohu tlmiť určité aspekty svojho správania. Autori štúdie tieto merania robili pomocou EEG (elektroencefalografia), čo je vyšetrenie, kde sa merajú malé zmeny v napätí v určitých kľúčových častiach mozgu.

Podľa doktorky Schneirder-Hassloffovej bol ich výskum vôbec prvý, ktorý sa zaoberal kvalitou citovej interakcie, reagovaním a výkonom určitých činností u predškolákov. To vnáša nové svetlo do problematiky dlhodobého významu a dôležitosti citovej výchovy.

Podľa tohto výskumu teda rodičia, ktorí podporujú nezávislosť svojich detí, zatiaľ čo im zostávajú neustále emocionálne dostupní, dávajú svojim potomkom lepšiu šancu úspechu v budúcnosti. Štúdia zároveň hovorí, že takisto počas ťažšieho obdobia môžu rodičia vytvoriť citlivý priestor, ktorý bude mať potom dlhotrvajúce a silné dôsledky pre budúcnosť ich detí a ich zručnosti.

 


Zdroj: Frontiers. (2016, September 7). Emotionally invested parents give children a leg up in life
Čítajte viac o téme: Výskum
Zdieľať na facebooku