EKOALARM sa opäť hlási do škôl

Sponzorovaný článok
  

Naučiť deti ako správne triediť, alebo ešte lepšie - čo najmenej vytvárať odpad. A vychovávať ich k samostatnému mysleniu a aktivite. To sú ciele projektu Eko Alarm. Iba triediť odpad už totiž v dnešnom svete nestačí, treba sa naučiť ako ho eliminovať. Napokon - všetci poznáme šokujúce zábery z Tichého oceánu, kde vznikol obrovský ostrov z odpadu.

 

V Európskej únii vyprodukuje jeden občan priemerne okolo 500 kilogramov odpadu ročne. Únia preto hľadá spôsoby, ako odpad minimalizovať, prípadne ho využiť ako zdroj materiálov a šetriť tým zdroje. V jednotlivých krajinách sú však v prístupe k týmto témam výrazne rozdiely. Napríklad na Slovensku rastie produkcia odpadu najrýchlejšie z celej EÚ. V roku 2019 to bolo 435 kilogramov na osobu ročne. Aj preto, aby sa to zmenilo, spúšťa organizácia Živica vďaka Nadácii Ekopolis tento projekt vzdelávania o odpade.

 

O odpade hravou formou

Ide o druhý ročník, pričom pilotný program prebiehal v januári až novembri 2018 a stretol sa vtedy s veľkým úspechom. Veľmi aktívna bola napríklad Základná škola s materskou školou Lúčky v okrese Ružomberok.

 

„Každá trieda v našej škole vďaka projektu dostala dva koše na triedenie odpadu – žltý na plasty a modrý na papier. Koše boli vyrobené z použitých zubných kefiek. Tie sme potom naďalej na škole zbierali, vďaka, čomu sme získali  ďalšie koše, ktoré sme umiestnili nielen do tried, ale aj do zborovne, riaditeľne a učební,“ vysvetľuje koordinátorka Eko Alarm-u na škole Martina Gejdošová. Na škole sa vďaka erudovanej lektorke nielen žiaci, ale aj pedagógovia dozvedeli všetko o odpadoch, ich triedení, ale aj o mýtoch o nich. Prostredníctvom hravých aktivít deti spoznávali problematiku odpadov, naučili sa pracovať v skupinách, počúvať sa, diskutovať o problematike. Na škole vytvorili aktívnu skupinu 8 dievčat, ktoré sa zúčastnili lektoringu, kde dievčatá získali základné vedomosti o odpadoch a následne šírili osvetu na škole a vzdelávali ostatných žiakov.

 

„Rovesnícke vzdelávanie prebiehalo s každou triedou zvlášť, žiaci boli zapájaní do rôznych aktivít, hravou a zaujímavou formou. Prednášky o odpadoch boli spojené s prezentáciami, s ukážkami odpadov sa žiaci zahrali rôzne hry a riešili úlohy v jednotlivých aktivitách,“ dodáva Martina Gejdošová. 

 

projekt Eko Alarm /Zdroj: Živica

 

Komplexný pohľad

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica aj tento rok prináša projekt do 380 škôl po celom Slovensku. Školy budú mať opäť príležitosť získať know-how ako vytváraniu odpadov predchádzať, prípadne skvalitniť alebo zaviesť triedenie odpadu na svojej škole. 

„Vybraným školám budú doručené koše z recyklovaného materiálu na trojzložkový separovaný zber (papier, plasty, bio alebo zmiešaný odpad) pre každú triedu. Vyše 70 z nich okrem toho dostane aj lektorovanie, mentorovanie, metodické materiály a podobne,“ vraví koordinátorka projektu Katarína Lepešková.

 

Pilotný ročník

Hlavným partnerom prvého ročníka bol CURADEN Slovakia, ktorý chce byť environmentálne zodpovedným výrobcom a hľadal spôsob, ako zrecyklovať zubné kefky tak, aby neskončili na skládke.

Výroba košov z CURAPROX kefiek na Slovensku v závode Polyplast bola prvým úspechom, ku ktorému sa pridal ďalší v podobe projektu Eko Alarm.

 

Pred dva a pol rokmi robila mentorku v rámci Eko Alarmu aj Laura Martinková, ktorá sa snaží osvetu o potrebe zero waste konceptu šíriť rôznymi kanálmi. Na projekt má výborné spomienky a verí, že tento rok osloví minimálne tak, ako v roku 2018.

„Eko Alarm je výborne uchopený projekt, ktorý ponúka komplexný pohľad na problematiku odpadov. Nie je to len o tom, že poďme ho triediť, ale dáva možnosť rastu aj takým školám, ktoré s touto témou už pracujú. Je dobré, že sa dnes o nej stále viac hovorí a stáva sa súčasťou mainstreamu, no treba pri tom zapájať aj kritické myslenie. Často to už totiž skĺzavala do greenwashingu, ľudia sú potom zmätení z toho, čo je a čo nie je ekologické,“ vraví Laura Martinková.

 

EKOALARM 2021-2023

Dnešný projekt priamo nadväzuje na pilot a je  pretvorený viac do on-line podoby.

 

 „Sme presvedčení, že začať treba od škôl a vzdelávať deti tak, aby pre ne bolo samozrejmé odpad buď minimalizovať alebo aspoň správne triediť,“ vraví nová koordinátorka projektu Eko Alarm Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica Katarína Lepešková. 

 

Školy sa môžu hlásiť do projektu do konca júna 2021 na stránke ekoalarm.sk. Účastníkov vyberú zástupcovia CEEV Živica na základe údajov uvedených v registračnom formulári v priebehu júla 2021. Vybrané školy budú potom kontaktované prostredníctvom emailu na adresu riaditeľa/ riaditeľky a osoby zodpovednej za projekt do 15. augusta 2021.

 

Eko Alarm je príležitosťou pre školy byť skvelým príkladom pre žiakov, ale aj pre celý región.

 

Projekt EKOALARM je realizovaný cez Operačný program Kvalita životného prostredia a finančne podporený z Európskych a štrukturálnych a investičných fondov.

 

Zdieľať na facebooku