Zmeňte pohľad na vzdelávanie s interaktívnou Videoknižnicou Fenomény sveta

Sponzorovaný článok
Fenomény sveta
Fenomény sveta / Foto: Edulab

Ako motivovať žiakov k učeniu? Túto otázku si kladú mnohí rodičia i učitelia. Odpoveď je pritom jednoduchá. Stačí zaujať ich pozornosť a využívať vzdelávacie prvky, ktoré sú pre nich dostatočne atraktívne.

 

Väčšina žiakov sa dnes v škole učí veľmi podobne, ako sa učili ich rodičia. Bežná vyučovacia hodina vyzerá tak, že učiteľ stojí pred tabuľou a diktuje poznámky. Úlohou žiakov je zapísať si požadované informácie, následne si ich zapamätať a po čase zreprodukovať pri ústnej odpovedi alebo písomnom teste.

V bežnej triede je učiteľ nositeľom informácie a žiak pasívnym prijímateľom. Takýto spôsob výučby však dnes už nespĺňa štandardy vzdelávania v 21. storočí, ktoré smeruje čoraz viac k tomu, aby učiteľ ustúpil z role zdroja vedomostí a stal sa skôr sprievodcom žiakov. Tí by mali sami aktívne vyhľadávať a vyhodnocovať informácie, a tak rozvíjať kritické myslenie či analytické schopnosti,“ vysvetľuje učiteľ dejepisu Ján Machaj.

Ak chce učiteľ zmeniť podobu vyučovacej hodiny, potrebuje predovšetkým kvalitné vzdelávacie materiály. Ale kde ich nájsť?

 

Video ako zdroj vedomostí

Dnešní žiaci trávia značnú časť voľného času pred obrazovkami počítačov, tabletov a mobilných telefónov. Informácií je v online priestore prebytok a zaujať pozornosť mladých ľudí je čoraz ťažšie. Ako efektívny prvok sa čoraz viac javí video.

 

Kvalitné video je cenným zdrojom informácií. Dokážeme ním povedať veľa v krátkom čase. Navyše spôsobom, ktorý je pre žiakov atraktívny a v dnešnej digitálnej dobe absolútne prirodzený. Samozrejme, základným predpokladom je, že s ním žiaci dokážu aktívne pracovať, nielen pasívne prijímať obraz a zvuk. Pre každého učiteľa to môže byť výzva – ako zmysluplne implementovať túto pomôcku do vyučovania?

 

Fenomény sveta

 

Nie je video ako video

Audiovizuálneho obsahu je na internete obrovské množstvo. Toho skutočne kvalitného, s potenciálom prinášať nové vedomosti a rozširovať obzory, je už oveľa menej. Zároveň platí, že vzdelávacie video by malo byť skôr krátke, úderné. Skrátka také, aby dokázalo udržať pozornosť žiackeho publika.

 

A tu prichádzajú do hry Fenomény sveta. V školskom roku 2018/2019 sa do slovenských škôl dostal nový školský predmet, ktorého ústredným prvkom sú vzdelávacie videá od BBC. Ten, kto pozná produkciu tejto svetoznámej spoločnosti, vie, že sú zárukou prvotriednej kvality. Fenomény sveta ponúkajú viac ako 600 starostlivo vybraných klipov, ktoré sú skvelým nástrojom na zaujatie a motivovanie žiakov.

 

 

Na doma i do školy

Až 97 % oslovených žiakov, ktorí sa učili s Fenoménmi sveta, nám potvrdilo, že sa prostredníctvom videí BBC dozvedeli nové a zaujímavé informácie. Zo skúseností vieme, že deti majú veľký hlad po vedomostiach, no často im chýbajú dostatočne kvalitné a atraktívne vzdelávacie materiály. A preto vznikla interaktívna Videoknižnica, ktorej ambíciou je spustiť záujem žiakov o učenie doma i v škole“ hovorí J. Machaj.

Fenomény sveta sa tak aktuálne dostávajú zo škôl priamo do domácností vo forme interaktívnej Videoknižnice. Tá obsahuje viac ako 600 vzdelávacích videí z produkcie BBC a viac ako 2 000 interaktívnych aktivít, ktoré preveria, do akej miery divák porozumel sledovanému obsahu. Samotné videá zahŕňajú hrané historické dokumenty, strhujúce zábery živej aj neživej prírody a vesmíru či sondy do problémov súčasného sveta.

 

Rozvoj komunikačných zručností

Vzdelávací obsah ukazuje žiakom svet v nevídaných súvislostiach a prináša odpovede na otázky, ktoré zaujímajú každého. No a vďaka originálnemu zneniu v angličtine s možnosťou zapnutia slovenských i anglických titulkov sa môžu deti spolu s rodičmi zdokonaliť aj v cudzom jazyku. Navyše, každé video je doplnené o interaktívne aktivity, prostredníctvom ktorých žiaci rozvíjajú kritické myslenie, analytické schopnosti alebo čítanie a počúvanie s porozumením.

Pôvodné dokumentárne filmy boli pripravované pre širokú verejnosť s cieľom popularizácie prírodných a sociálnych vied, ako aj aktuálnych poznatkov o svete. My sme z nich v spolupráci s BBC vybrali kratšie sekvencie, ktoré žiakom ponúkajú široké spektrum informácií z 15 školských predmetov. Sme presvedčení o tom, že vďaka interaktívnej Videoknižnici si môžu svoje obzory rozšíriť nielen deti, ale aj ich rodičia,“ dopĺňa J. Machaj.

 

Všetky informácie o interaktívnej Videoknižnici Fenomény sveta vrátane aktuálnej zvýhodnenej ponuky nájdete na www.fenomenysveta.sk.

Zdieľať na facebooku