Tri slovenské študentky pedagogiky zažili, ako vzdelávajú vo Fínsku budúcich učiteľov

Študentky Adriana Szabová, Lucia Viktorová, Gabriela Pepichová
Študentky Adriana Szabová, Lucia Viktorová, Gabriela Pepichová / Foto: archív

Tri slovenské študentky pedagogiky navštívili Fínsko, aby videli na vlastné oči, ako učia budúcich učiteľov v tejto vychýrenej krajine, kde je vzdelávanie skutočnou prioritou.

 

Autorky sú študentky: Adriana Szabová, Lucia Viktorová, Gabriela Pepichová

 

Fínsko = krajina tisícich jazier. Toto slovné spojenie je typickým prívlastkom pre Fínsko. A právom. Krajina má približne 180 000 jazier. No fascinujúca nedotknutá príroda, polárna žiara, dlhé zimné večery a sauny nie je to jediné, prečo je Fínsko celosvetovo uznávanou krajinou.

Fínsky vzdelávací systém je považovaný za jeden z najlepších vzdelávacích systémov. Učiteľ, škola a vzdelanie sú v tejto krajine považované za skutočné hodnoty. Edukačný systém v sebe zahŕňa prvky výchovy, vzdelania a starostlivosti. Prostriedky vynaložené na edukačný systém sú v mnohých prípadoch považované za najzmysluplnejšie využité financie. Vzdelávací systém tejto krajiny funguje na veľmi vysokej úrovni. Je príkladom pre mnohé krajiny. A páve preto, sme sa aj my - tri vysokoškolské študentky pedagogiky - rozhodli ísť na študijný výmenný pobyt do tejto krajiny. Chceli sme sa, ako budúce učiteľky, priučiť od tých najlepších.

 

Pre študijný pobyt Erasmus+ sme sa rozhodli v poslednom roku bakalárskeho štúdia. Dlho sme uvažovali, ktorú krajinu si zvoliť. Chceli sme zažiť miesto, ktoré je odlišné od Slovenska, miesto, kam sa človek nedostane len tak ľahko. Zo zoznamu univerzít sme si aj preto vybrali Fínsko, konkrétne Åbo Akademi University v meste Vaasa na západe krajiny.

Vaasu by sme opísali ako mesto študentov, pretože sa tam nachádza až päť univerzít, takže rôznorodosť je cítiť na každom kroku. Fíni sú ako národ veľmi otvorení cudzincom a takmer každý človek tu hovorí po anglicky. Čo nás však prekvapilo, sú dva oficiálne jazyky, a to fínčina a švédčina. Naša univerzita bola jednou z tých švédsky hovoriacich.

 

 

Ako vyzerala naša univerzita?

Univerzita je orientovaná na vzdelávanie a ponúka rôzne študijné programy v tomto odbore. Pre študentov učiteľstva je neďaleko školy základná škola, kde sa vykonáva praktická príprava. Takto zriadené základné, ale aj materské školy, slúžia študentom na uvedomenie si svojich slabých a silných stránok pri vyučovaní, ale najmä na získanie čo najväčšieho množstva skúseností. Ako zahraničným študentom nám bolo umožnené zvoliť si predmet Prax, a dostať tak nenahraditeľnú možnosť zažiť na vlastnej koži systém fínskeho vzdelávania.

 

Pohľad na fínsku univerzitu počas zimných mesiacov

 

Školy otvorené všetkým

Už na začiatku nás upozornili, že žiaci nás budú v triedach vnímať ako samozrejmosť. Sú na to zvyknutí a vnímajú prítomnosť vysokoškolákov úplne prirodzene. V škole je aj množstvo pedagogických asistentov, pomáhajúcich odborníkov, študentov, ktorí participujú na vyučovaní. Základná škola je školou, kde sú dvere otvorené dokorán, a to doslova. Z príležitosti zúčastňovať sa vyučovacích hodín profitujú všetci zúčastnení. Vzájomná pomoc a dôvera je tu naozaj ukážková.

 

Škola je situovaná v centre mesta a je spojená aj s gymnáziom. Na škole sa okrem švédsky hovoriacich tried nachádzajú aj triedy, ktoré majú oficiálny vyučovací jazyk anglický. Vyučovanie začína o pol deviatej ráno. Po druhej hodine majú veľkú prestávku (20 min), počas ktorej idú všetky deti von bez ohľadu na počasie. Majú mnoho priestoru na športovanie, rady si so sebou berú „lopáre“ na sánkovanie, prípadne kolobežky prispôsobené na sneh a iné. Myslíme si, že časové rozmedzie je z mnohých pohľadov veľmi efektívne. Napríklad sústredenie sa na vyučovaní, žiaci sa dokážu oveľa lepšie sústrediť, keď sú oddýchnutí, nepociťujú záťaž z dlhého sedenia, či z množstva informácií v krátkom čase.

 

Trieda v základnej škole vo Fínsku

 

Školská jedáleň trochu inak

Zaujímavý bol určite aj fínsky stravovací systém. Obedy tu majú zadarmo všetky deti do 12 rokov. V školských jedálňach funguje systém samoobsluhy. Pani kuchárku, ktorá vydáva žiakom taniere s jedlom, by ste tu hľadali márne. Deti sú vedené k samostatnosti a samy si na tanier nakladajú, čo si prosia. Strava je vyvážená, s bohatým výberom zeleniny. 

Školské stravovanie je dokonca súčasťou národného kurikula. Fíni považujú za dôležité, aby žiaci vedeli základy stolovania a správania sa v spoločenských priestoroch. Učitelia obedujú v jedálňach spoločne so žiakmi. 

 

Spájanie tried je prirodzené

Triedy sú kvôli malému počtu detí heterogénne. Tie s anglickým vyučovacím jazykom sú spojené nasledovne: 1. a 2. ročník, 3. a 4., 5. a 6. Učitelia nám povedali, že zo začiatku je to zložité, ale postupne si deti zvykajú a pomáhajú si navzájom.

 

Zaujímavým faktom je, že Fínsko kladie vo svojom vzdelávaní dôraz na praktické zručnosti. Už v materskej škole deti manipulujú s náradím, určeným na opracovanie dreva, taktiež tvoria z vlny a textilu. Aj na vysokej škole majú predmety, ktoré sú určené na získanie teoretických, ale aj praktických zručností v danej oblasti. V každej škole majú určené triedy, kde sa toto vyučovanie realizuje. Výučbu na technickom vyučovaní (Slöyd) sme mali možnosť zažiť aj my, a nestačili sme sa čudovať. Učitelia, ktorých sme sa pýtali na hodiny techniky sa zhodli v tom, že im záleží na tom, aby sa deti rozvíjali nielen po kognitívnej stránke, ale boli aj manuálne zručné a teda vedeli šiť, štrikovať, pliesť, ako aj opracovať drevo, vŕtať a pracovať s kladivom. Bolo by určite veľmi prínosné, keby sa v našich materských a základných školách posilnili podobné praktické činnosti, ktorých sme sa rokmi vzdali. Deti na svojich dielach pracujú s veľkou snahou a konečný výsledok má pre nich skutočnú hodnotu, pretože na tom pracujú samy. Učiteľ pri akýchkoľvek otázkach deťom pomáha a sprevádza ich k dosiahnutiu ich vlastných cieľov.

 

Deťom dávajú vo Fínsku značný priestor aj na získanie manuálnych zručností.

 

Učiteľ má väčšiu voľnosť priblížiť sa k deťom

Učiteľ je neodmysliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu. Zakaždým, keď sme strávili čas na tejto základnej škole, boli sme očarené fínskymi učiteľmi. Väčšinou sa jedná o ich autonómiu, to ako môžu byť na jednej strane autoritou, ale na druhej strane pre nás ideálnou víziou učiteľov. Vždy sa zamyslíme nad tým, ako sú u nás učitelia prísne viazaní učebnými osnovami, ale tu je ich práca vnímaná v inom svetle. Po rozhovore s učiteľmi sme zistili, že tu takáto striktnosť s učebnými osnovami neexistuje. Učitelia môžu učiť tak, ako chcú, respektíve tak, ako to deti a žiaci aktuálne potrebujú. Načúvajú potrebám detí. Môžu slobodne rozvíjať svoje učenie. Sú zástancami toho, že nie je čas učiť všetko to, čo je v učebných osnovách. Ak zistia, že deti niečo skutočne zaujíma, tak to zahrnú do výučby, s tým, že zároveň sa viažu aj na vzdelávací program. Tento systém je pre nás veľmi pozitívnym príkladom. Pretože na Slovensku sme bohužiaľ skutočne veľmi prísni, najmä čo sa týka plánovania a osnov. Pozornosť venujeme skôr obsahu a učebným osnovám, namiesto toho, aby sme počúvali, čo deti skutočne potrebujú. Pre učiteľov vo Fínsku je prvoradé, aby bolo dieťa šťastné, a aby si so sebou zobralo niečo do života. Vzdelávanie, ktoré je dostupné pre všetkých, so snahou vytvoriť čo najlepšie podmienky, poskytujúce žiakovi možnosť zažívať radosť a úspech. Aj preto sa zameriavajú na individuálny prístup ku každému dieťaťu. Vytváranie rovnakých príležitostí pre všetkých žiakov je zároveň aj jedným z cieľov fínskeho vzdelávania. Triedy sú prevažne multikultúrne a učiteľ sa snaží využiť túto rozmanitosť v triede a urobiť z nej pozitívnu výhodu pre všetkých.

 

Fínska trieda na základnej škole

 

Vzťah učiteľ - žiak je vo fínskych školách ukážkový. Deti, žiaci a študenti oslovujú učiteľov krstným menom. Majú medzi sebou kamarátske vzťahy založené na dôvere, úcte a rešpekte. Vidieť to bolo napríklad aj vo chvíli, keď deti pracovali na tabletoch. Každý jeden žiak v triede má svoj vlastný tablet, ktorý dostal od školy. Učitelia na hodinách často využívajú aplikácie zamerané na precvičovanie učiva. Keď deti dostali do rúk tablet, robili presne to, čo mali a nezneužili nepozornosť učiteľky na hranie hier. Je dôležité dbať na budovanie dobrej a bezpečnej klímy. Pokiaľ chceme, aby nám žiaci verili, boli ku nám úprimní, rešpektovali nás a vážili si nás, potrebujeme v prvom rade to isté prejaviť aj my im. Učiteľ deti častokrát nechá, aby sa samy rozhodovali. Napríklad vyberie rôzne aktivity a deti sa môžu rozhodnúť, čo uprednostnia. Každý žiak má iný spôsob učenia, takže učiteľ by to mal rešpektovať pri výbere jednotlivých metód a stratégií.

 

Deti používajú na vyučovaní aj technológie, no stavajú sa k nim naozaj zodpovedne.

 

Všade sa hovorí o tom, že Fínsko má najlepší vzdelávací systém na svete. Môžeme skutočne povedať, že v mnohých veciach by sme si od nich mali brať príklad. Samy sme neverili tomu, že na nás Fínsko spraví taký skvelý dojem a zanechá v nás tak veľa pozitívnych emócií. Aj keď je krajina chladná a tmavá, má svoje neuveriteľné čaro. Život vo Fínsku je pokojnejší. Ľudia nežijú tak rýchlo, uponáhľane a doprajú si dostatok času na prechádzky v prírode, či vychutnanie kávy. Všetko tu funguje tak ako má, ľudia sú ochotní, milí a majú voči sebe neuveriteľnú dôveru a rešpekt. Každým dňom sme viac a viac presvedčené o tom, že spoznať práve túto krajinu bolo jedným z najlepších rozhodnutí v našom živote.

Čítajte viac o téme: Zahraničné školské systémy
Zdieľať na facebooku