Fenomény sveta naštartovali revolúciu vo vzdelávaní. Priniesli inovatívny koncept, ktorý žiaci aj učitelia milujú

Sponzorovaný článok
Projekt Fenomény sveta
Projekt Fenomény sveta / Foto: Edulab

Vzdelávanie dnešnej mladšej generácie by malo patriť medzi najvyššie priority spoločnosti. Všade sa o tom hovorí, nie každý však k tomu pristupuje zodpovedne alebo efektívne. Samozrejme, dnešných študentov je čoraz ťažšie zaujať. V tomto smere je potrebné byť originálni a inovatívni, čo si učitelia veľmi dobre uvedomujú. Aj preto vznikol úplne nový vzdelávací koncept Fenomény sveta, ktorý sa medzi školami, učiteľmi, ale aj žiakmi teší veľkej obľube. O čo ide?

 

Fenomény sveta sú inovatívny vzdelávací obsah založený na zážitkovom vyučovaní. Produkt je určený žiakom 2. stupňa základných škôl a prvých štyroch ročníkov na osemročných gymnáziách (príma - kvarta). Zameriava sa na tzv. medzipredmetovú výučbu.

 

Ide o vzdelávaciu metódu, pri ktorej žiaci nezískavajú informácie izolovane, v rámci jednotlivých školských predmetov, ale podľa zvolenej témy. Vďaka tomu získavajú poznatky v súvislostiach, čo je spôsob, akým by mali neskôr pozerať na problémy a ich riešenie aj v bežnom živote. Vzdelávací obsah Fenoménov sveta tvoria tlačené materiály plné pestrých aktivít, ktoré sú doplnené o videá BBC, interaktívne cvičenia na precvičovanie učiva a vzdelávaciu hru.

 

Práve vzdelávacie videá z dielne BBC sú ústredným prvkom Fenoménov sveta, pričom sú zárukou svetovej kvality. Žiaci sa aj prostredníctvom videí od BBC učia analyzovať informácie, prezentovať výsledky svojej práce pred spolužiakmi, vecne argumentovať a získané poznatky aplikovať v praxi. Videá sú v originálnom znení s možnosťou zapnutia slovenských aj anglických titulkov. Vďaka tomu sa žiaci zlepšujú aj v anglickom jazyku.

 

„S novým vyučovacím predmetom Fenomény sveta sa bežné vyučovanie mení na dobrodružnú expedíciu k hraniciam ľudského poznania.“

 

Čo sa týka samotnej formy výučby, veľmi dôležitým elementom je, že žiaci sa vďaka obsahu vzdelávacích materiálov učia analyzovať informácie, kriticky myslieť, prezentovať svoje názory podložené argumentami a diskutovať s ostatnými. Vďaka tomu rozvíjajú svoju kreativitu, učia sa pracovať v tíme, zlepšujú sa ich komunikačné zručnosti či schopnosť čítať a počúvať s porozumením. Fenomény sveta rozvíjajú kľúčové kompetencie, ktoré sú nevyhnutné pre život a pracovné uplatnenie v 21. storočí.

 

„Až 94 % oslovených učiteľov potvrdilo, že Fenomény sveta rozvíjajú kreativitu, tímovú spoluprácu a kritické myslenie.“

 

Fenomény sveta sa do slovenských škôl dostali v pilotnom projekte Expedícia Fenomény sveta v školskom roku 2018/2019. Do projektu sa zapojilo 800 škôl z celého Slovenska, ktoré získali zadarmo jeden balík vzdelávacích materiálov podľa výberu a počas školského roka zrealizovali výučbu s Fenoménmi sveta spôsobom, ktorý im najviac vyhovoval.

 

 

Za Fenoménmi sveta stojí nezisková organizácia EDULAB, ktorá v  spolupráci s BBC a finančnou podporou Tatra banky priniesla do slovenského vzdelávacieho procesu čerstvý vietor. „Tak, ako sa Tatra banka snaží prinášať inovácie a nové trendy do bankovníctva, tak sa Fenomény sveta snažia rovnaké princípy prinášať do vzdelávania. Vzdelávanie je nevyhnutnou súčasťou pokroku, preto aj nám záleží na tom, aby sme vedeli posúvať jeho hranice. A to aj vďaka Fenoménom sveta,“ vysvetľuje Peter Matúš, člen predstavenstva Tatra banky.

 

Všetci, ktorí majú záujem učiť zážitkovo, moderne a atraktívne, si môžu objednať vzdelávacie materiály Fenomény sveta na www.fenomenysveta.sk/vstup/nasa-ponuka

Zdieľať na facebooku