Odborníci zdarma vzdelávajú učiteľov, ako by mali deti správne športovať. A môžu aj na vašej škole!

Sponzorovaný článok
O2 Športová akadémia Mateja Tótha môže byť na každej škole.
O2 Športová akadémia Mateja Tótha môže byť na každej škole. / Foto: Športová akadémia Mateja Tótha

O2 Športová akadémia Mateja Tótha je celoslovenský projekt, v ktorom trénujú ročne tisícky detí v takmer stovke škôl. Tréningy sú zamerané na všeobecnú pohybovú prípravu, ktorá je potrebná pre každý šport. Deti sa pripravujú systematicky športovať, prvotným cieľom v akadémii nie je podávanie športových výkonov, ale naučiť deti správne športovať.

 

Tréningový proces v O2 Športovej akadémii Mateja Tótha stojí na troch základných pilieroch: športový tréning, vývojová kineziológia a mentálny tréning. Každý tréning má presne stanovený obsah a cieľ, ktorý tréneri realizujú. Všetky tréningy na celom Slovensku sú realizované jednotne, vďaka vlastnej metodike a interným kontrolným systémom. V metodike, ktorú majú tréneri k dispozícií je časovo-tematický plán, podľa ktorého tréneri postupujú. Tiež je v nej bohatá zásoba konkrétnych hier, súťaží a cvičení, pomocou ktorých sa plní cieľ tréningu, napr.: rozvoj koordinácie, rýchlosti, silových schopností a podobne. Akadémia má dve vekové  kategórie: prvou sú materské školy, pre 4 až 6 ročné deti a tréningy sú jedenkrát týždenne. Druhou kategóriu je základná škola, pre 7 až 11 ročné deti s tréningovou periodicitou dvakrát týždenne.

 

Akadémia má  vlastný diagnostický systém, ktorý sa realizuje v staršej vekovej kategórií detí (7 až 11 rokov). Na celom Slovensku prebieha testovanie v rovnakom čase, trikrát počas školského roka. Prvé vstupné testovanie, zisťuje s akými zručnosťami a schopnosťami disponuje dieťa pri vstupe do tréningového procesu. Druhé testovanie je priebežné, kde sa zisťuje ako sa dieťaťu v tréningovom procese darí, či je dobre nastavený, prípadne akým spôsobom ho môžeme upraviť pre dosiahnutie optimálnych výsledkov. A tretím je výstupné testovanie. Výsledky testovania sú zaznamenávané v systéme elektronickej žiackej knižky, do ktorej majú prístup aj rodičia. Rodičia tak môžu sledovať ako sa každým testovaním ich dieťa zlepšuje.

 

Do projektu sa môže zapojiť ktorákoľvek škola. Proces je nasledovný: v spolupráci s akadémiou vyberie riaditeľ školy pedagóga, ktorý by mal na danej škole viesť tréningy. Ten absolvuje prvotné dvojdňové školenie. Obsah školenia je zaujímavý, prelína sa prakticky tréning s prednáškami, ktoré vedú odborníci z viacerých slovenských univerzít. Olympijský víťaz Matej Tóth sa aj sám aktívne zúčastňuje na školeniach a navštevuje školy, ktoré sú súčasťou O2 Športovej akadémie Mateja Tótha. Prínos projektu pre školu sa týmto školením len začína. Akadémia poskytuje kompletné metodické materiály a športové pomôcky pre pedagóga, ktorý vedie tréningovú skupinu. Tréningy sú spravidla v popoludňajších hodinách, aj keď sú na Slovensku školy, ktoré implementovali systém akadémie do hodín telesnej a športovej výchovy. Projekt je nenáročný  na športové priestory, stačí školská telocvičňa, v materských školách dostatočne veľká trieda. Pedagóg, ktorý vedie tréningy, je za každý finančne odmenený. Dochádzku si značí do jednoduchého systému, kde má aj časovo-tematický plán tréningov. Metodika trénerom pomáha efektívnejšie plánovať obsah tréningovej jednotky. Tréner tak presne vie, čo bude na tréningu s deťmi robiť. Na základe obsahu si v metodike vyhľadá konkrétne cvičenia, súťaže alebo hry. Do projektu je možné sa zapojiť aj počas školského roka, stačí kontaktovať akadémiu. Keďže cieľom je priniesť kvalitný a dostupný šport, O2 Športová akadémia Mateja Tótha vyhlasuje rôzne súťaže a granty.

 

Aktuálne sa môžu základné školy prihlásiť do súťaže O2 Dobrá vec na  www.dobravec.o2.sk, hlasovať a vyhrať jednu zo 40 O2 Športových akadémií Mateja Tótha, na celý školský rok zadarmo.

 

 


Zdroj: O2 Športová akadémia Mateja Tótha
Čítajte viac o téme: Školská zrelosť
Zdieľať na facebooku