Školská zrelosť

Odborníci zdarma vzdelávajú učiteľov, ako by mali deti správne športovať. A môžu aj na vašej škole!

O2 Športová akadémia Mateja Tótha je celoslovenský projekt, v ktorom trénujú ročne tisícky detí v takmer stovke škôl. Tréningy sú zamerané na všeobecnú pohybovú prípravu, ktorá je potrebná pre každý šport.