Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením: Škôlka má byť pre všetky deti

Predškolské vzdelávanie by malo byť dostupné pre všetky deti, myslí si to Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením.
Predškolské vzdelávanie by malo byť dostupné pre všetky deti, myslí si to Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením. / Foto: Bigstock

 Bratislava 14. mája (TASR) – Predškolské vzdelávanie by malo byť dostupné pre všetky deti, myslí si to Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Členovia platformy to uviedli po tom, čo koaliční poslanci predložili na májové rokovanie parlamentu novelu školského zákona, ktorá má zaviesť povinné predškolské vzdelávanie v materských školách od piatich rokov. 
      

Ako TASR informovala Jana Lowinski z platformy, je dôležité, aby štát garantoval prístup k predškolskému vzdelávaniu a zabezpečil právny nárok na miesto v materskej škole pre každé dieťa, ideálne však už od veku troch rokov. Podľa platformy spôsob, akým bola do parlamentu predložená táto zmena je nešťastný, keďže ide o tému s celospoločenským dosahom. "Obávame sa, že bez diskusie a zohľadnenia pripomienok všetkých aktérov tejto zmeny, a najmä vzhľadom na navrhovanú účinnosť od 1. septembra 2020, pôjde len o ďalší z radu formálnych legislatívnych krokov bez možnosti jeho praktickej vykonateľnosti. Je zrejmé, že dostatočné priestorové a ani personálne kapacity škôlok nie je možné v takej krátkej dobe reálne zabezpečiť," uviedla Lowinski. 
      

Platforma tvrdí, že v súčasnosti riaditelia škôlok často rozhodnú o neprijatí dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a uprednostnia zdravé deti, čo im legislatíva v súčasnosti umožňuje. "V špeciálnych materských školách sú kapacity tiež naplnené na maximum a máme skúsenosti, že deti s viacnásobným zdravotným znevýhodnením je veľký problém dostať aj do špeciálnej škôlky. Zároveň, až v 40 percentách okresov na Slovensku sa žiadna špeciálna materská škola nenachádza," povedala Lowinski. Podľa nej majú rodičia takýchto detí skúsenosti aj s tým, že až 60 percent detí so zdravotným znevýhodnením aktuálne materskú školu nenavštevuje. 
      

Poslanci vládnej koalície Eva Smolíková (SNS), Ľubomír Petrák (Smer-SD) a Péter Vörös (Most-Híd) navrhujú, aby bola materská škola povinná pre všetky päťročné deti. Do parlamentu predložili návrh novely školského zákona, ktorej účinnosť je navrhnutá na 1. septembra 2020. Touto právnou úpravou by sa predĺžila povinná školská dochádzka zo súčasných desiatich rokov na 11, pričom povinná školská dochádzka v materskej škole by trvala jeden školský rok. Rodičia zdravotne znevýhodnených detí žiadajú poslancov, aby posunuli účinnosť zákona na január 2022, aby sa mohli dobudovať kapacity škôlok, zabezpečiť ich debarierizáciu, ale zároveň aj zabezpečiť potrebný personál.
      

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu pre TASR uviedlo, že materské školy budú na prijatie detí so zdravotným znevýhodnením, ako aj zo sociálne znevýhodneného prostredia pripravené vďaka novele zákona o financovaní škôl a školských zariadení. "Uvádza sa v nej, že príspevok na výchovu a vzdelávanie, ktorý bude ministerstvo školstva poskytovať na deti, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné, bude podľa potreby použitý okrem iného aj na zabezpečenie asistentov učiteľa, a tiež na zabezpečenie odborných zamestnancov," uviedol rezort školstva s tým, že má ísť najmä o špeciálnych pedagógov, logopédov a psychológov.
      

"V súvislosti s deťmi so zdravotným znevýhodnením upozorňujeme aj na skutočnosť, ktorou je individuálne vzdelávanie detí, ak zdravotný stav neumožní ich účasť na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej materskej škole," poznamenal rezort školstva. Pre tieto deti bude predprimárne vzdelávanie zabezpečovať kmeňová materská škola, ktorej riaditeľ rozhodne o povolení individuálneho vzdelávania v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne.
 

Zdieľať na facebooku