Choré dieťa do škôlky či jaslí nepatrí, upozorňujú odborníci

Choré deti by sa mali liečiť doma, nie v škôlke.
Choré deti by sa mali liečiť doma, nie v škôlke. / Foto: Bigstock

Ak pošlete do kolektívu choré dieťa, nielenže sa môžu nakaziť jeho spolužiaci, no aj tomu vlastnému sťažujete možnosť vyliečiť sa.

 

Najmladšie deti do šiestich rokov patria v každotýždenných štatistikách akútnych respiračných ochorení a chrípky medzi najčastejšie choré. "Dôvodom je však nielen ich imunita, ale aj fakt, na ktorý čoraz častejšie sťažnosťami upozorňujú rodičia malých detí Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici. Sťažujú sa hlavne na to, že niektorí rodičia nosia do jaslí či materských škôlok svoje deti s kašľom, výtokom z nosa naznačujúcim prebiehajúce ochorenie, ale aj so zvýšenou telesnou teplotou, čím ohrozujú celý kolektív ostatných zdravých detí," upozornila hovorkyňa úradu Mária Tolnayová. 

O umiestňovaní detí v predškolských zariadeniach z hľadiska ich zdravotnej spôsobilosti hovorí aj zákon, podľa ktorého tu môže byť umiestnené len dieťa, ktoré je na to zdravotne spôsobilé. 

"V predškolskom zariadení môže byť umiestnené dieťa, ktoré neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tieto skutočnosti potvrdzuje vo vyhlásení nie staršom ako jeden deň zákonný zástupca dieťaťa a predkladá ho pred prvým vstupom dieťaťa do predškolského zariadenia a po neprítomnosti dieťaťa v predškolskom zariadení dlhšej ako päť dní," ozrejmila Katarína Slotová z banskobystrického RÚVZ. 

Že zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie do kolektívneho zariadenia musí každý deň zisťovať zodpovedná osoba, a to v rámci výkonu tzv. ranného filtra prijímaných detí. Pri podozrení na ochorenie je pracovník predškolského zariadenia oprávnený a podľa zákona povinný prijať dieťa len na základe vyjadrenia lekára, že dieťa môže navštevovať kolektívne zariadenie. 

Zároveň je prevádzkovateľ zariadenia povinný zabezpečiť izoláciu chorého dieťaťa od ostatných detí, ak sa u dieťaťa počas dňa prejavili príznaky akútneho, prenosného ochorenia, dočasný dohľad nad ním a informovanie zákonného zástupcu dieťaťa. Okrem toho má každé kolektívne zariadenie pre deti predškolského veku vypracovaný a regionálnym hygienikom schválený prevádzkový poriadok, kde sú uvedené aj zásady prijímania dieťaťa do zariadenia.

Ak sa zistí u dieťaťa podozrenie na ochorenie v priebehu dňa, je zákonný zástupca dieťaťa okamžite o tejto skutočnosti informovaný a povinný dieťa zo zariadenia bezodkladne prevziať. Ak dieťa neostane v domácom ošetrení môže byť do zariadenia opäť prijaté len na základe vyjadrenia lekára, že dieťa môže navštevovať kolektívne zariadenie. 

„Najviac sa na chorobnosť sťažujú rodičia trojročných detí, ktoré začali navštevovať kolektívne zariadenie. Dieťa totiž v predškolskom veku ešte nemá vybudovaný v plnom rozsahu imunitný systém, jeho obranyschopnosť sa stále buduje. Bežné detské choroby patria k životu a do istej miery pomáhajú budovať a posilňovať zložitý mechanizmus imunitného systému," priblížila Slotová.

Ako ďalej dodala, dieťaťu, ktorého imunitný systém je zdravý a silný, chýba už len aby bol vycvičený, aby možnú nákazu zvládlo bez vážnych príznakov. Imunitná obrana sa postupne vybuduje, zdokonalí a chorobnosť postupne klesne u detí, ktoré nemajú imunitnú poruchu. Za prirodzenú chorobnosť pre mladšie deti v období do piatich rokov sa považuje šesť až osem prípadov infekcií dýchacích ciest za rok s normálnym, nie dramatickým priebehom.

Zdieľať na facebooku