Vznikla unikátna metodika na rozvoj žiakov so špeciálnymi potrebami

  Foto: Shutterstock

 Zvolen/Krupina 14. mája (TASR) - V Komenského inštitúte CEEV Živica vznikla unikátna metodika pre rozvíjanie žiakov so špeciálnymi potrebami. Vypracovala ju riaditeľka Špeciálnej základnej školy v Krupine Andrea Kristeľová a vychádza z overených aktivít, ktoré realizovali žiaci školy najmä v domácom prostredí.
        

"V špeciálnych školách sú deti, ktoré nestihli vo vývine dozrieť včas a mnohí z nich ani nedozrejú. Ich život od začiatku sprevádza množstvo problémových situácií pre nich samých aj pre ich rodičov. Šanca dobre sa uplatniť v živote, byť prospešným pre seba a svoje blízke okolie či dokonca spoločnosť, by mala byť prioritou každej školy. Verím, že im môže pomôcť metodika, ktorá vychádza z mojich dlhoročných skúseností," hovorí Kristeľová. 
        

Podľa nej je škola výborným miestom, aj keď nie jediným, kde si majú aj títo žiaci možnosť rozvíjať svoje silné stránky a zároveň trénovať si trpezlivosť. Metodika, ktorú vypracovala, vychádza z overených aktivít, ktoré realizovali žiaci školy najmä v domácom prostredí. Realizovali a zdokumentovali ich rodičia žiakov a aj pedagógovia v škole.
        

"Ponúka praktický návod, ako systematicky a plánovane rozvíjať žiaka v oblastiach ako domáce a sebaobslužné práce, slovenčina, matematika, pohybová oblasť, zmysluplné trávenie voľného času a dobrovoľná činnosť a to v troch výzvach – jesennej, zimnej a jarnej. Obsahuje podporný materiál pre učiteľov špeciálnych základných škôl, učiteľov špeciálnych tried základných škôl a aktívnych rodičov, v ktorých záujme je rozvíjať svoje dieťa v takej miere, aby dosiahlo úplnú samostatnosť. Rodičia vystupujú v role sprievodcov, za vopred dohodnutých pravidiel sprevádzajú žiaka jeho osobným rozvojom," vysvetľuje autorka, ktorá ponúka metodiku bezplatne všetkým pedagógom špeciálnych škôl aj rodičom na stránke https://www.szskrupina.sk/metodicka-prirucka-2023

Zdieľať na facebooku