Deti s ADHD majú často problémy so spánkom. Ako im môžu rodičia pomôcť?

ADHD sa spája u detí aj s problémom nedostatku kvalitného spánku.
ADHD sa spája u detí aj s problémom nedostatku kvalitného spánku. / Foto: Bigstock

Autorka je špeciálna pedagogička. Venuje sa  starostlivosti o deti s varovnými signálmi na poruchy učenia sa a pozornosti a ich príprave na školu. Je autorkou konceptu CentrumDys.

 

Rodičia detí s poruchou pozornosti často popisujú ťažkosti so spánkom svojich detí. Málokedy sa tieto ťažkosti preklopia do porúch spánku, tak ako ich pozná medicína. Každodenný život detí s poruchou pozornosti však prináša v oblasti spánku svoje výzvy.

 

Varovné signály pri poruche pozornosti

Na prepojenie medzi poruchami spánku a poruchou pozornosti som prvýkrát narazila pri štúdiu varovných signálov. Varovné signály sú nástrojom pre skoré vyhľadávanie detí, ktoré sú ohrozenejšie vznikom poruchy pozornosti. Vznikli spoluprácou rodičov a odborníkov, ktorí spoločne zachytili vo vývine detí s poruchou pozornosti určité špecifiká. Jedným z nich je aj porucha základných biorytmov, teda striedanie spánku a bdenia. Päťročná štúdia, ktorá skúmala prepojenie medzi závažnými poruchami spánku a následného vzniku poruchy pozornosti, toto spojenie potvrdila. Jej záver znel, že približne každému štvrtému dieťaťu, ktoré v ranom detstve trpelo poruchami spánku, bola neskôr diagnostikovaná porucha pozornosti.

 

Deti s ADHD majú často problém so spánkom

Samotní rodičia detí s poruchami pozornosti popisujú rôzne ťažkosti so spánkom. Podľa National Resource Center on ADHD jedna štvrtina až jedna polovica rodičov detí s poruchou pozornosti (tzv. hyperaktívneho alebo kombinovaného typu) uvádza nejaký typ problému so spaním. Rodičia popisovali ťažkosti v nasledujúcich oblastiach:

 • ťažšie zaspávanie,
 • neochota ísť spať,
 • častejšie nočné budenie,
 • kratšia doba spánku,
 • vynechávanie denného spánku (pri malých deťoch),
 • neskoršie ranné vstávanie

 

Čo hovoria o spánku a poruche pozornosti odborníci?

Na problémy so spánkom sa zamerali i výskumníci a odborníci. Podľa ich zistení existujú viaceré prepojenia medzi poruchou pozornosti a spánkom.

 

Podľa francúzskej štúdie bola medzi deťmi s poruchou pozornosti  oproti deťom bez poruchy zaznamenaná vyššia ospalosť počas dňa. V noci bol ich spánok nepokojný (častejšie sa prehadzovali a hýbali) a častejšie sa u nich vyskytoval syndróm spánkového apnoe (viac nižšie).

 

Prepojenie medzi poruchou pozornosti a syndrómom spánkového apnoe sa obajvuje aj v ďalších štúdiách. Syndróm spánkového apnoe môžeme zjednodušene chápať ako plytké dýchanie počas spánku alebo najmenej 10 sekundové prestávky dýchania počas spánku. To spôsobuje nepokojný a prerušovaný spánok. To, čo ma zaujalo v jednej štúdii bola skutočnosť, že liečba spánkového apnoe, môže znížiť intenzitu prejavov poruchy pozornosti. Teda odstránením tohto spánkového problému sa výrazne zlepšuje kvalita života detí s poruchou pozornosti, pretože sa zmierňujú príznaky poruchy.

 

Ďalšia štúdia našla prepojenie medzi poruchou pozornosti a syndrómom nepokojných nôh, ktorý negatívne ovplyvňuje spánok. Syndróm nepokojných nôh spôsobuje nepríjemné a niekedy aj bolestivé pocity v nohách. Tieto pocity nútia deti pohybovať nohami, šúchať si ich alebo vyžadovať od rodičov masírovanie nôh. Sťažujú zaspávanie, pretože sa často objavujú večer, keď sa telo uvoľní. Niekedy sú tak intenzívne, že sa dieťa s plačom v noci budí.

 

Problémy so spánkom u detí, ktoré majú aj poruchu senzorickej integrácie

Keďže pracujem s metódou senzorickej integrácie, podelím sa s vami aj o jej pohľad.

 

Senzorická integrácia je neurologický proces, ktorý organizuje informácie z našich zmyslov. Zmysly, ktoré najviac ovplyvňujú učenie sa novým veciam, sú: hmat, propriorecepcia (informácia zo svalov a kĺbov) a vestibulárny zmysel (rovnováha). Cieľom tohto procesu je efektívne použitie zmyslové informácii pri interakcii s prostredím. Porucha senzorickej integrácie nie je poruchou v medicínskom zmysle slova. To znamená, že ju nenájdete ani v Medzinárodnej klasifikácii chorôb ani v Diagnostickom a štatistickom manuály duševných porúch.

 

Aby ste mali predstavu o výskyte poruchy pozornosti a poruche senzorickej integrácie pomôžem si kolegami z USA (keďže na Slovensku takéto výskumy nemáme). STAR - Inštitút pre poruchu senzorického spracovania uvádza, že 11 % detí vo veku od 4 do 17 rokov má v USA  diagnostikovanú poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Teda štatisticky, ak by sme mali miestnosť so 100 deťmi, tak jedenásť z nich by malo ADHD. Štúdie ukazujú, že 5 %  až 16 %  percent detí vykazujú príznaky poruchy senzorickej integrácie. Takže v našej pomyselnej štatistickej miestnosti by zo 100 detí päť až šestnásť detí spĺňalo klasifikáciu poruchy senzorickej integrácie. Čo je dôležité poznamenať je, že mnoho z detí majú zároveň aj poruchu pozornosti aj poruchu senzorickej integrácie. Výskumy hovoria o približne 40 %  detí. V našej pomyselnej štatistickej miestnosti by to znamenalo, že z tých jedenásť detí s ADHD, by štyri deti mali zároveň aj poruchu senzorickej integrácie.

 

A ako porucha senzorickej integrácie ovplyvňuje spánok?

 

Deti s poruchou senzorického spracovania môžu:

 • byť hypersenzitívne (precitlivelé) na hmatové informácie: napr.: vadí im pyžamo, štítky na pyžame , odmietajú paplón alebo sa priveľmi rozrušia pri večernej sprche.
 • byť hyposenzitívne (nedostatočne citlivé) na hmatové informácie v ústach a napr.: pred spaním chcú jesť, zaspávajú počas pitia z fľaše (v neskoršom veku).
 • byť hyposenzitívne (nedostatočne citlivé) na proprioreceptívne informácie a môžu vyžadovať mať niekoho pri sebe pri zaspávaní alebo sa priam obklopujú hromadou plyšových hračiek či podušiek.
 • mať oslabené vestibulárne spracovanie a často padať z postele.
 • hypersenzitívne (precitlivelé) deti na ostatné zmysly, môžu vyžadovať absolútne ticho a budiť sa aj na jemné zvuky alebo nedokážu zaspať, ak nie je v izbe dostatočná tma.

 

Tipy, ako zlepšiť spánok detí s poruchou pozornosti

Ak sa viac začítate do témy spánku a porúch pozornosti, môžete dopadnúť ako ja. Strávite dlhú dobu čítaním, až nadobudnete pocit, že lúštite hádanku "Kto bol skôr? Vajce alebo sliepka?". Nájdete odkazy na články a výskumy, ktoré tvrdia, že za diagnózou porúch pozornosti stojí nesprávne diagnostikovaná porucha spánku. Existujú predpoklady, že poruchy spánku spôsobujú rovnakú symptomatiku ako poruchy pozornosti. Avšak ak dieťa vykazuje tieto symptómy, väčšinou je diagnóza v detskom veku uzatvorená ako porucha pozornosti. Táto diskusia delí odborníkov na dva tábory. Skupina, ktorá tvrdí, že časť detí s poruchou pozornosti je nesprávne diagnostikovaná a má vlastne poruchu spánku. Druhá skupina, ktorá tvrdí, že poruchy spánku u detí sú zriedkavé a teda diagnóza poruchy pozornosti je správna a tá negatívne ovplyvňuje kvalitu spánku. Obe skupiny sa však zhodujú, že nedostatočný a nekvalitný spánok, môže zhoršiť príznaky porúch pozornosti.

 

Považujem za dôležité, aby sa rodičia detí s poruchou pozornosti venovali kvalite spánku svojich detí. Aby prostredníctvom zlepšenia spánku svojich detí, znížili intenzitu prejavov porúch pozornosti. Skúsim zhrnúť tipy a triky, ktoré by mohli pomôcť.

 

Čas spánku

Čas, kedy ukladáte svoje dieťa spať by mal byť citlivo zvolený. Pri jeho hľadaní zvážte aj skutočnosť, že vaše dieťa pravdepodobne potrebuje menej spánku ako jeho rovesníci. Vyhnite sa príliš skorému ukladaniu k spánku. To môže viesť k frustrácií z dlhého procesu zaspávania, ale aj k budeniu sa počas noci a ťažkosťami  opäť zaspať.

 

Ak si zvolíte čas ukladania na spánok, snažte sa trvať na jeho dodržiavaní. Zvlášť pravidelné posunutie spánku na neskôr počas piatku a soboty, môže viesť k rozhodeniu biologického rytmu. To sťažuje jeho opätovné nastavenie v noci z nedele na pondelok a z pondelka na utorok.

 

Nastavte večerný rituál

Je na vás, či ho nastavíte pevne a vedome do neho zasadíte relaxačné a ukľudňujúce techniky alebo bude mať len podobu pokojného ukladania k spánku s jasnými krokmi. Je však známe, že deti s poruchou pozornosti majú problém sa zorganizovať, preto by mal byť jednoduchý. Rituál by mal byť jasne štrukturovaný. Je len vítané, ak má jasné časti:

hygiena –  napr.: večera, umývanie, preoblečenie do pyžama,

relaxačná časť – napr.: čítanie rozprávky, masáž, šálka bylinkového čaju, joga, dychové cvičenie či pokojná hra. Tu môžete využiť prvky, ktoré cielene ukľudňujú centrálnu nervovú sústavu.

príprava na spánok – napr.:počúvanie relaxačnej hudby v posteli, pustenie tzv. bieleho šumu

 

Aj pri starších deťoch môžete využiť organizér, kde sú cez symboly ukázané jednotlivé kroky a tak v´daka vizualizácii podporiť samostatnosť. Ritualizované správanie pomáha vyslať dieťaťu signál, že je čas ísť spať.

 

Rodičia detí s poruchou pozornosti, často popisujú ťažkosti pri ukladaní sa, ktoré vedú ku konfliktom. Rituál pomáha zmierňovať aj túto oblasť, pretože obmedzuje priestor na vyjednávanie. Zároveň vyhnutie konfliktom by malo byť dôležitou časťou opatrení, pretože konflikt aktivizuje centrálnu nervovú sústavu.

 

Je na vás, či chcete byť aktívnymi počas večerného rituálu. Odporúča sa to aj pre zlepšenie vzťahov, aj preto, že môžete deťom s poruchou pozornosti pomôcť sa ukľudniť. Je známe, že deti s poruchou pozornosti to možno samotné nedokážu, respektíve musia sa to učiť. Súčasťou toho rituálu môže byť spoločné čítanie, ležanie v posteli a hladkanie dieťaťa pri relaxačnej hudbe, masáž a podobne.

 

Upravte prostredie

Mnoho môže pomôcť, ak svoje prostredie upravíte tak, že navodí telo k spánku. K tipom z tejto oblasti patrí:

 • hodinu až dve pred spaním bez tzv. modrého svetla z TV, tabletov, počítačov či mobilov,
 • hodinu pred spaním zatiahnuť a stlmiť svetlá v byte,
 • navodiť pokojnú atmosféru relaxačnou alebo pokojnou hudbou, stíšiť hlasitosť na TV (ak ostatní členovia rodiny potrebujú v tomto čase sledovať TV)
 • využite aromatické esencie, ktoré ukľudňujú (napr.: levanduľa, jasmín, harmanček),
 • vyvetrajte a v zime znížte teplotu v detskej izbe pred spaním,
 • pred spaním odstráňte prvky, ktoré by mohli rozptyľovať. Môžu to byť hračky, s ktorými by sa dieťa chcelo hrať. Uložte ich na noc, aby ste vyslali jasný signál, že dnes už je čas ísť spať.

 

Odporúčania senzorickej integrácie

Odborníci pracujúci s metódou senzorickej integrácie majú svoje ďalšie tipy. Najcielenejšie sa dá pomôcť, ak poznáme senzorický profil dieťaťa. Vtedy sú odporúčania presne zamerané na konkrétne dieťa s poruchou senzorickej integrácie. Niektoré tipy však môžete vyskúšať. Fungujú aj všeobecne, pretože sú zamerané na ukľudnenie centrálnej nervovej sústavy.

 

Je vysoko pravdepodobné, že ak by ste navštívili odborníka pracujúceho s metódou senzorickej integrácie a riešili by ste s ním problémy so spaním, jednou z možností by boli tzv. záťažové deky. Dajú sa kúpiť  alebo sa dajú vyrobiť. Sú to prikrývky, ktoré sú ťažké približne 10 % - 15 % váhy tela dieťaťa. Deti pozitívne reagujú na hlboký tlak, ktorý prikrývka vyvoláva. Deka pôsobí upokojujúca aj z dôvodu, že sa v nej ľudia cítia ako v pevnom objatí.  Švédska štúdia, ktorú zaplatili výrobcovia takýchto prikrývok, preukázala pokojnejší spánok sprevádzaný menším počtom pohybov. Ľudia, ktorí sa štúdie zúčastnili verili, že prikrývky im pomohli spať pohodlnejšie.

 

Medzi odporúčaniami by ste určite našli tip, aby ste cielene využili pohybové aktivity. Je to podobné ako odporúčanie navodiť pokojnú atmosféru, len v tomto prípade sa cielene aktivizujúcim aktivitám vyhýbate a cielene ukľudňujúce aktivity robíte. Na jednej strane by ste sa aspoň hodinu pred spánkom mali vyhnúť tzv. vestibulárnym aktivitám. Šanteniu, skákaniu, behaniu či točeniu. Tento čas by ste mohli využiť pokojné hojdanie v húpacej sieti, húpacom kresle alebo kolísanie na rukách. Dotyk by mohol poslúžiť nie len pri masáži ale kľudne i pri čítaní rozprávky v pevnom objatí. Ak by vaše dieťa na večernú sprchu reagovalo veľkým rozrušením, určite by bolo odporúčaním presunúť sprchu na ráno alebo sprchu zameniť za vaňu.

 

Všeobecné tipy

Existujú ešte všeobecné tipy, ktoré podporujú lepší spánok. Je možné, že sú vám známe, ale pre úplnosť ich predsa len spomeniem.

 • snažte sa dodržiavať, že postel je priestor na spanie. Vyhýbajte sa tomu, aby dieťa v posteli chatovalo s priateľmi alebo hralo hry na mobile, pozeralo rozprávku na laptope a pod.,
 • večerné jedlo by malo byť ľahko stráviteľné a malo by obsahovať málo cukru,
 • pokiaľ má vaše dieťa prejavy porúch spánku ako spánkové apnoe, syndróm nepokojných nôh, časté budenie v noci a pod. prekonzultujte spánok s pediatrom. Pokiaľ vaše dieťa užíva lieky na poruchy pozornosti, poraďte sa o spánku s lekárom, ktorý dieťaťu lieky predpisuje,
 • všímajte si to, čo je pozitívne. Oceňujte dieťa, ak samé zaspí, ak zaspí rýchlejšie alebo ak sa v noci menej krát zobudí. Vďaka tomu zdôrazňujete dôležitosť pokojného spánku.

 

Verím, že ste získali nejaký dobrý tip, aby sa spanie vášho dieťaťa zlepšilo. Nedá mi však napísať poslednú vetu. Tipy sú vždy len obyčajnými radami, z ktorých si vy vyberáte, čo vyhovuje vám. Myslite na to, že nikto nepozná lepšie vás a vaše dieťa ako vy sami. Preto si z nich vyberajte tak, aby to spĺňalo vaše presvedčenie a aby boli pre vás ľahko realizovateľné.

Zdieľať na facebooku