Chrápe vaše dieťa? Môže ísť o Syndróm spánkového apnoe

Chrápanie môže odkazovať na závažnejší problém - Spánkové apnoe.
Chrápanie môže odkazovať na závažnejší problém - Spánkové apnoe. / Foto: Bigstock

Chrápe hlasno vaše dieťa? Prehadzuje sa počas spánku? Objavuje sa uňho nočné potenie? Možno ide o príznaky spánkového apnoe. Odhaduje sa, že ním trpia 1 až 4 percentá detí vo veku od 2 do 8 rokov.

 

Spánkové apnoe je potenciálne závažná porucha spánku, pri ktorej sa dýchanie opakovane zastavuje a začína. Jeho príčinou je často respiračná choroba, ale nezriedka ide aj o závažné postihnutie funkcie srdca. 

 

Ako vyzerá náš spánok?

Pri pohľade na skladbu spánku vidíme, prečo sú ľudia s poruchami spánku ráno unavení. Počas noci absolvujeme 4 – 5 cyklov spánku, pričom jeden spánkový cyklus trvá zhruba 90 minút a pozostáva zo štyroch fáz. Tri fázy označujeme ako nonREM a jednu fázu ako REM (Rapid Eye Movement – rýchle pohyby očných gúľ). Práve počas tretej nonREM fázy (ktorá nám prináša najviac osvieženia a kedy spíme najhlbšie a najlepšie si oddýchneme), ľudia s poruchami dýchania počas spánku majú prejavy poruchy dýchania práve v tejto fáze. Dôsledkom sú potom rôzne formy únavy vrátane mikrospánku.

 

Spánkové apnoe predstavuje závažný medicínsky problém

Podstatou je znížená aktivita svalov hltana počas spánku, ktorá spôsobuje zastavenie dýchania na desať alebo aj viac sekúnd. Ak sa uvedené prestávky dýchania opakujú, dochádza k narušeniu kvality spánku a v ťažších prípadoch sú pravdepodobné aj trvalé následky na zdraví. Syndróm spánkového apnoe je stav, kedy dochádza k zvýšeného prietoku vzduchu až po kolaps dýchacích ciest. V dôsledku uzavretia sa dýchacích ciest na niekoľko sekúnd dochádza k hypoxii v krvi, nedostatočne sa dokysličujú tkanivá, vrátane mozgu. Ak sú uzavreté horné dýchacie cesty, čiže nám neprúdi kyslík, neokysličuje sa krv, ale je snaha organizmu o rozdýchanie a zvyšujú sa pohyby hrudníka aj brucha, prekonajú sa tým tlaky (vnútrohrudný a intraabdominálny tlak). V dôsledku tohto zvýšeného úsilia sa dýchacie cesty znova otvoria, je obnovený prietok krvi kyslíka mozgom, pacient sa prebudí. Tieto opakované epizódy nedostatočného okysličovania vedú k rôznym zmenám v organizme. V priebehu hodiny sa ich môže vyskytnúť aj 20 - 50 (podľa toho poznáme rôzne stupne apone). Hlavným následkom poklesu okysličovania krvi sú potom v dospelosti srdcovo-cievne problémy. Ľudia trpiaci syndrómom spánkového apnoe majú často vysoký tlak v krvi a počas noci aj poruchy rytmu srdca.

 

Druhy spánkového apnoe

Vo všeobecnosti rozdeľujeme spánkové apnoe na:

 • Obštrukčné - tento typ apnoe je spôsobený spomalením mäkkého tkaniva v zadnom segmente krku, ktoré zablokuje voľný priechod vzduchu. Teda chýba prúdenie vzduchu, ale dýchacie pohyby zostávajú zachované.
   
 • Centrálne - tento druh apnoe je spôsobený nepravidelnou činnosťou mozgu, ktorý neposiela telu signály na dýchanie. Chýba teda prúdenie vzduchu a v tomto prípade aj dýchacie pohyby.
   
 • Zmiešané - obštrukčné aj centrálne.
   
 • Idiopatické - vyskytuje sa najmä u nedonosených bábätiek, ktoré nemajú úplne vyvinuté centrálne dýchacie centrum mozgu. (centrum, ktoré posiela signály telu na dýchanie).
   
 • Symptomatické - spôsobené vnútrolebečným krvácaním, syndrómom dychovej tiesne (respiračné zlyhanie), sepsou (otravou), ašpiráciou, zápalom pľúc, obštrukciou (znepriechodnením) dýchacích ciest, meningitídou.

 

Najčastejšie prejavy spánkového apnoe:

 • nadmerná denná spavosť (hypersomnia),
 • hlasné chrápanie, ktoré je najčastejšie prítomné počas obštrukčného spánkového apnoe,
 • epizódy zástavy dýchania, ktoré potvrdí iná osoba,
 • náhle prebudenie zo spánku, ktoré môže byť sprevádzané dýchavičnosťou,
 • suchosť v ústach po prebudení alebo bolesť hrdla,
 • ranné bolesti hlavy,
 • nespavosť,
 • problémy s pozornosťou počas dňa.

 

Apnoe a obezita

Niekoľko nedávnych štúdií ukazuje silnú súvislosť medzi pediatrickými poruchami spánku a detskou obezitou. Judith Owens, riaditeľka spánkovej liečby v Národnom zdravotníckom centre detí vo Washingtone, DC, sa domnieva, že primeraný zdravý spánok je rovnako dôležitý ako správna strava a dostatočné cvičenie pri prevencii detskej obezity. Manažment hmotnosti, vrátane nutričných, cvičebných a behaviorálnych prvkov  by mal byť dôrazne podporovaný u všetkých detí s apnoe. Je totiž zistená veľká súvislosť s nekvalitou spánku, jeho nedostatkom a nadváhou alebo obezitou. Dôležitou zložkou regulácie telesnej hmotnosti je teda adekvátne nočné trvanie spánku.

 

Spánkové apnoe u malých detí

Spánkové apnoe u malých detí je často problém diagnostikovať. Deti okrem hlasného chrápania sa môžu v noci nadmerne potiť alebo majú nočné mory. Pri podozrení, že dieťa má spánkové apnoe, treba navštíviť lekára, ktorý sa špecializuje na poruchy spánkového apnoe. U detí sa najčastejšie vyskytuje obštrukčné apnoe, ktoré spôsobujú zväčšené krčné alebo nosné mandle.

 

U novorodencov a predčasne narodených bábätiek sú zástavy dychu spôsobené nezrelým dychovým centrom v mozgu dieťatka. K zástave dychu dochádza vtedy, keď mozog bábätka nevyšle signál k nadýchnutiu. K obnoveniu dychu v takom prípade môže dôjsť až po opakovanej stimulácii centra, ktoré začne opäť vysielať signály navodzujúce dýchanie. V prípade obštrukčného apnoe dochádza u spiaceho dieťaťa ku krátkodobému prebudeniu, počas ktorého sa dýchacie cesty otvoria. V prípade dojčenského apnoe tomu tak bohužiaľ nie je. Nedochádza k výraznému nadýchnutiu. Dieťatko môže začať modravieť a dostať sa až do stavu, ktorý ho môže ohroziť na živote. Ak dôjde k vynechaniu dychu (tzv. dychovým pauzičkám) u nedonosených bábätiek či u čerstvo narodených detí, v drvivej väčšine prípadov postačí bábätko stimulovať napr. pošťuchnutím a dýchanie sa obnoví. V takom prípade vznik dychovej zástavy (pauzy) súvisí s nezrelosťou dychového centra a všetko sa časom upraví.

 

Potrebné je uvedomiť si, že prejavy spánkového apnoe, môžu byť sprievodným javom:

 • infekcie,
 • srdcového a pľúcneho ochorenia,
 • svalového ochorenia,
 • epilepsie,
 • vrodených vývinových chýb (vývinové chyby mozgu bábätka, vývinové chyby dýchacích ciest),
 • genetických porúch,
 • gastroezofagálneho refluxu.

 

V prípade akýchkoľvek pochybností s dychom dieťaťa v spánku, nespavosti či chrápania, by rodičia mali s dieťaťom podstúpiť lekárske vyšetrenie, ktoré podozrenie potvrdí alebo vyvráti.

Čítajte viac o téme: Spánok detí
Zdieľať na facebooku