Uvažujete o štúdiu na strednej škole v zahraničí? Pozrite sa, čo vás čaká

Štúdium na strednej škole v zahraničí obnáša viacero povinností.
Štúdium na strednej škole v zahraničí obnáša viacero povinností. / Foto: Bigstock

Ak uvažujete nad tým, že odídete študovať na strednú školu do zahraničia, rozhodne vám nestačí iba podať prihlášku. Pred samotným nástupom na štúdium v zahraničí je potrebné venovať dostatočnú pozornosť jej výberu, zvážiť svoje finančné možnosti a tiež vybaviť množstvo ďalších náležitostí. Rozhodne však nezaháľajte. 

 

Zahraničné školy pôsobia atraktívnejšie

Každoročne odchádza študovať na zahraničné školy niekoľko tisíc študentov. Láka ich predovšetkým nové dobrodružstvo, zdokonalenie sa v jazyku i lepšie uplatnenie v budúcnosti. „Mladý človek je v novej krajine odkázaný sám na seba a svoje jazykové znalosti. To ho zároveň núti stále vylepšovať svoju slovnú zásobu,“ prezrádza študentka Simona, ktorá absolvovala štúdium v Anglicku. „Bola to pre mňa neoceniteľná skúsenosť.Škola tam fungovala úplne na inom princípe. Oproti naším školám to pôsobilo na mňa, ako študenta, atraktívnejšie..“  Podľa Simony sa kládlo pri vyučovaní dôraz na iné veci ako v našich školách: „Učitelia napríklad neskúšali, skôr dávali prednosť aktivitám na hodinách, čo nám umožňovalo získavať nové poznatky zážitkovou formou“ Po dvoch rokoch strávených v anglickom Readingu mala Simona problém opäť nabehnúť na stereotyp každodenného memorovania a skúšania. Takúto skúsenosť by odporučila všetkým stredoškolákom.

 

Ako si vybrať školu

Študijný systém umožňuje študovať študentom slovenských stredných škôl na stredných školách v zahraničí počas doby 3 až 10 mesiacov. Pobyt o viac ako 10 mesiacov si môže predĺžiť aj tým, že si zvolíte súkromnú školu. Študijné náklady sú na nej ale drahšie. Čo sa týka vašej jazykovej znalosti, odporúča sa aspoň stredne pokročilá úroveň.

 

Študovať môžete  v USA, Francúzku, Írsku, Veľkej Británii, Belgicku, Španielsku, Austrálii, Rakúsku, Švajčiarku, Taliansku, Nemecku, na Novom Zélande, ale aj v Holandsku, Dánsku, Nórsku, Švédsku či Fínsku. Na vybranú školu je však potrebné prihlásiť sa asi pol roka pred plánovaným odchodom.

 

Kompletný zoznam krajín, ktoré ponúkajú stredoškolské štúdium pre zahraničných študentov nájdete na: highschool.sk alebo na enlap.sk. Dozviete sa tu aj podrobnejšie informácie o tom, do kedy na ktorú zahraničnú strednú školu je potrebné podať prihlášku, či koľko stojí semester alebo rok štúdiu na danej škole.

 

Môžeme si to dovoliť?

Cena školného závisí od krajiny, v ktorej sa rozhodnete študovať. Tradične najdrahšie štúdium je na Novom Zélande, kde sa rok štúdia môže vyšplhať až na 17 500 eur. Cena pritom zhŕňa školné, ubytovanie v hostiteľskej rodine, plnú penziu, podporu programového poradcu, transfer z letiska, podkladové materiály na začiatku programu, na zabezpečenie víz, informačný balíček a registračné poplatky. Cena nezahŕňa miestnu dopravu po krajine, študijné materiály, školskú uniformu, poistenie a celkové poplatky za víza. Komplexné informácie o poplatkoch spojené so študovaním na zahraničnej strednej škole ponúka stránka highschool.sk.

 

Orientačný prehľad ročného školného v niektorých  vybraných  krajinách:

Školné na stredných školách v zahraničí

Dáta r. 2013
 

Bývajte bezpečne

Študenti sú zväčša ubytovaní v hosťovských rodinách. Z dôvodu bezpečnosti sa preferujú malé mestá  v malých mestách, na dedinách alebo na predmestiach. V niektorých krajinách je ubytovanie v rodinách zabezpečené na báze dobrovoľnosti, v iných je zase platené. Rodiny, ktoré pochádzajú z rozličného sociálno-ekonomického prostredia strednej vrstvy, sa starajú aj o stravovanie študenta. Zabezpečujú mu raňajky a večeru počas týždňa, ale aj tri jedlá počas víkendov. Počas obedov sa študenti stravujú najčastejšie v školskej jedálni.

 

Poverený koordinátor zisťuje, či ubytovacie podmienky v hosťovskej rodine sú vyhovujúce, aký je životný štýl rodiny, aké sú ich záujmy a dôvody, prečo chcú do svojho domu pozvať zahraničného študenta.

 

Rodiny vyberajú miestni koordinátori. Koordinátori zároveň slúžia študentom a ich rodičom počas celého študijného pobytu. Sú v kontakte aj so školou a hosťovskou rodinou študenta. Sledujú nielen študijné výsledky, informujú o nich rodičov i hostiteľské rodiny, ale aj riešia konfliktné situácie.

 

Samozrejme, je tu aj možnosť, aby si ubytovanie študent, respektívne jeho rodičia, vybavovali samostatne. Vzniká však riziko, že nezískajú potrebné informácie o rodine, v ktorej bude ich dieťa umiestnené.

 

Uznávanie predmetov

Svojím odchodom si možno privyrobíte i prácu navyše. Nie všetky absolvované predmety v zahraničí totiž slovenské školy uznávajú. „Záleží to skutočne od školy. Prvý rok, keď som bola preč, tak som robila skúšky iba zo slovenčiny a matematiky. O rok neskôr som už musela robiť skúšky zo všetkých predmetov, čo som tam nemala,“ hovorí Simona. „Každý pol rok sme dostávali reporty od učiteľov. Boli niečo ako komentáre každého učiteľa o študentovej aktivite na hodinách. Podľa tohto som bola ohodnotená aj na slovenskom vysvedčení,“ dodáva na záver. Ministerstvo školstva SR v súvislosti s uznávaním známok po absolvovaní častí štúdia v zahraniční na svojej internetovej stránke uvádza: „S uznaním časti štúdia je potrebné obrátiť sa na riaditeľa kmeňovej školy, ktorý porovná učebný plán a určí predmety, z ktorých je potrebné vykonať komisionálne skúšky. MŠVVaŠ SR vydáva pre riaditeľa školy stanovisko, ktoré má charakter odporúčania a prevádza hodnotenie štúdia do slovenskej klasifikačnej stupnice.“

 


Pred odchodom si nezabudnite vybaviť:

 

Cestovné zdravotné poistenie

Pred nástupom na zahraničnú školu musela aj Simona riešiť určité úradné záležitosti. „Keďže som odchádzala zo základnej školy, žiadala som školu o uvoľnenie s tým, že každý rok si budem robiť rozdielové skúšky. Žiadna zmena bydliska nebola potrebná. Akurát som bola nahlásená v zdravotnej poisťovni, že odchádzam.“ Študent totiž môže byť zdravotne poistený iba v jednej krajine Európskej únie. Počas študijného pobytu však môžete zostať poistený na Slovensku bez toho aby ste menili trvalé bydlisko. Stačí si zaobstarať európsky preukaz. Ten garantuje ošetrenie pri náhlom ochorení alebo stave ohrozujúcom život, teda v prípade úrazu, zlomeniny, infarktu, pôrodu, očkovania, operačného zákroku, tehotenských prehliadok i pri chronickom ochorení. Európsky preukaz platí iba vo verejnom zdravotníctve, na súkromných lekárov sa nevzťahuje.

 

Študent študujúci v zahraničí sa však môže pred odchodom do zahraničia zo zdravotnej poisťovne na Slovensku aj odhlásiť. Počas prázdnin ale nemáte nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť v rodnej krajine.

 

Poisťovni je potrebné predložiť potvrdenie o návšteve školy a posúdenie štúdia v zahraničí z Ministerstva školstva SR, ktoré slúži ako podklad k rozhodnutiu vo veci sústavnej prípravy na budúce povolanie dieťaťa pre zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu aj zamestnávateľov.

 

 

Uplatnenie prídavkov a daňového bonusu

Ak rodičia chcú aj naďalej poberať prídavky na dieťa a daňový bonus, musia predostrieť úradom potvrdenie o návšteve školy aj tzv. ekvivalenciu štúdia v zahraničí, čo predstavuje potvrdenie z ministerstva školstva, že zahraničné štúdium spĺňa štandardy slovenských škôl. Niekedy je nevyhnutný aj oficiálny preklad potvrdenia o štúdiu či jeho notárske overenie.

Zdieľať na facebooku