Modernú škôlku, o akej snívajú mnohí rodičia a ich deti teraz nájdete na Kramároch

Sponzorovaný článok
Nová materská škola na Kramároch little BIG
Nová materská škola na Kramároch little BIG / Zdroj: littleBIG

Viete, čo je naozaj navždy? Vzdelanie. Nielenže vás sprevádza celý život, ale vám ho nikto nikdy nezoberie. Preto je dôležité toto bohatstvo budovať odmalička. Prvým krokom k formálnemu vzdelávaniu je materská škola. V rýchlo meniacej sa dobe musí byť primárnym kritériom pre škôlku personál a metodika, ktorá sleduje aktuálne trendy a reaguje na spoločenskú potrebu. Nie je čas na zastarané metódy a vychodené chodníčky. Budúcnosť je teraz a v nej hlavnú rolu hrajú naše deti.

 

Profesionálny rozvoj učiteľov

Nemôžeme očakávať od detí, aby akceptovali nové trendy a rozvíjali moderné zručnosti, ak to isté nebudeme žiadať aj od učiteľov. Učiteľ ako autorita vo vzdelávaní je ten, ktorý nastoľuje tempo vývoja. Novootvorená škôlka na Kramároch littleBIG si ako prioritu položila zloženie školského personálu. Do svojich učební postavila vysokokvalifikovaných odborníkov z oblasti predškolskej pedagogiky a vývoja detí. Pedagógovia využívajú interaktívne formy vzdelávania, ktoré sa opierajú o najnovšie metódy. Efektívnemu vzdelávaniu pomôže fungujúci personál, kvalitné medziľudské vzťahy a medzinárodné skúsenosti. Na čele tímu je skúsený Michal Kubalák, ktorý do littleBIG prišiel zo Spojených arabských emirátov, kde sa venoval vzdelávaniu v oblasti športu a pohybu. To je v súčasnej dobe u detí veľmi dôležité. Deti sa dnes hýbu veľmi málo a pritom pohyb je kľúčovým prvkom rozvoja reči a kognitívnych schopností.

 

Veľkorysé moderné ihrisko v škôlke littleBIG na Kramároch / Zdroj: littleBIG

Personalizované vyučovanie

Každé dieťa je samostatná osobnosť. Má svoje silné a slabé stránky, vlastné záujmy. Ďalším trendom vo vzdelávaní v roku 2021 je preto personalizované vyučovanie. Deti musia mať možnosť výberu oblastí, ktorým sa chcú venovať a spôsob, ako sa im budú venovať. Riaditeľ Michal Kubalák tvrdí: „Informovanie, spätná väzba, možnosť voľby, akceptácia emócií dieťaťa, či spoluúčasť pri riešení problémov predstavujú personalizovaný prístup, ktorý u nás v škôlke uplatňujeme. Všetky tieto parametre sa odzrkadľujú v rešpekte, ktorý je veľmi podstatným faktorom v ľudských vzťahoch. Podporujeme vzájomný rešpekt medzi rodičmi, dieťaťom a v pracovnom kolektíve.“

 

Vysoko efektívne učenie

V škôlke littleBIG sú priestory uspôsobené na arteterapiu, dramatoterapiu a muzikoterapiu, ktoré podporujú rozvoj kreativity, sebapoznania a sebavyjadrenia a podporujú vizuálne či verbálne vyjadrovanie. Okrem divadelných dosiek sú v littleBIG špeciálne hrdí na „experimentáreň“, ktorá tvorí súčasť veľkej triedy GREEN. „Deti musia mať možnosť reálne si vyskúšať, ako vyzerajú niektoré fyzikálne pravidlá, alebo ako funguje taká vŕtačka. Nie je lepší spôsob, ako keď si cez hru osvoja základné vedomosti a vytvoria si vzťah k vede,“ hovorí Ivana Kaliská Klapková, zakladateľka škôlky littleBIG na Kramároch. V každodennom procese dieťa zažíva integrované pohybové, umelecké, hudobné, jazykové, dramatické a terapeutické aktivity. Krúžky patria do minulosti.

 

Snoezelen a príroda

Škôlka littleBIG na Kramároch chce posúvať predškolské vzdelávanie na vyššiu úroveň. Špeciálne vybrané prostredie je priamo spojené s prírodou. Železná studnička tvorí kulisu každej učebne a predĺžené ihrisko. Pobyt v lese prebúdza zmysly, zvyšuje imunitu, upokojuje, rozvíja fantáziu, empatiu a pokoru. Budovanie vzťahu detí k prírode je prioritou celej spoločnosti a v škôlke littleBIG je vyučovanie usporiadané tak, aby deti trávili viac času vonku. Komplexnosť škôlky dotvára aj špeciálna terapeutická miestnosť – Snoezelen. V súčasnosti sú deti vystavené množstvu podnetov a práve táto miestnosť poskytuje priestor na relaxáciu využitím svetelných, zvukových a hmatových prvkov, vôní a chutí. Pretože aj to treba deti naučiť - ako si správne a príjemne oddýchnuť.

 

Špeciálna terapeutická miestnosť – Snoezelen / Zdroj: littleBIG

 

Škôlka littleBIG aktuálne prijíma nových žiakov. Rodičia si môžu osobne pozrieť priestory škôlky, spoznať pedagogický zbor a získať odpovede na všetky otázky. Všetky informácie nájdete na www.littleBIG.sk/zapis

Čítajte viac o téme: Dizajn | Moderné školy
Zdieľať na facebooku