Joga pre deti – v čom spočíva jej čaro?

Joga pre deti pomáha deťom, aby sa dokázali v dnešnom uponáhľanom svete stíšiť.
Joga pre deti pomáha deťom, aby sa dokázali v dnešnom uponáhľanom svete stíšiť. / Foto: Bigstock

Súčasná doba ponúka rodičom a ich deťom nemálo aktivít. Svoje miesto si medzi nimi začína nachádzať aj joga pre deti. Koncept detského jogového cvičenia sleduje zlepšenie telesnej kondície, podporuje ďalší rozvoj motoriky, posilňuje svaly a podľa prívržencov tohto cvičenia je dokonca tréningom pre detský mozog.

 

Joga už aj pre predškolákov

S jogovými cvičeniami je možné začať už v predškolskom veku. Šesťročným a mladším deťom sa joga predstavuje ako hra na zvieratká, vďaka ktorej si osvojujú správne držanie tela. Joga pre najmenších počíta s ich hravosťou a schopnosťou sústrediť sa len kratší časový úsek. Preto je toto cvičenie oveľa dynamickejšie. Dopĺňajú ho básničky, rozprávky, dokonca je neraz prepojené s kreatívnym tvorením.

 

Ako cvičia malí jogíni?

Lekcia má spravidla presnú štruktúru. Tá prispieva k vytvorenie prostredia, v ktorom sa má dieťa cítiť bezpečne. Malý jogín už po prvých lekciách vie, že ho najprv čaká spoločný úvodný rituál spojený s vhodnou motiváciou. Nasleduje úvodné rozohriatie, a potom samotné jogové hry. Deti teda obvykle necvičia jednotlivé jogové pozície izolovanie, ale osvojujú si ich v rámci hry napr. na sochy.

 

Detská joga síce vychádza z tradičných jogových pozícií, tieto sú však pomenované podľa zvierat a kvetín. Vlastný priestor sa venuje dychovým cvičeniam. Deti napodobňujú dych zvieratiek, fúkaním pohybujú loptičkou a pod. Práve uvedomovanie si vlastného dychu a práca s ním je dôležitou súčasťou detskej jogy. Dieťa sa naučí pracovať so svojím dychom, pomocou dýchania tiež dokáže regulovať vnútorné napätie. Vedieť správne dýchať zároveň znamená podporiť zdravé postavenie chrbtice. Záverečné uvoľnenie sprevádza obvykle rozprávanie príbehov.

 

Joga pre deti vychádza z tradičných jogových cvikov, no detské hodiny sú iné ako s dospelými.

Aj pri joge platí, že dieťa nie je malý dospelý

Dieťa má mať zo svojej aktivity predovšetkým vlastné uspokojenie. Pri detskej joge nie je dôležité dokonalé zvládnutie jogovej pozície. Joga je nesúťažná aktivita, a to možno považovať za jej jednoznačný benefit. Deti nie sú vedené k tomu, aby sa vzájomne sledovali, kopírovali pozíciu či pohyb iného dieťaťa. Naopak, dieťa je podporované v tom, aby sledovalo samé seba a počúvalo svoje telo. Jeho jogová pozícia môže mať pokojne vlastné kreatívne stvárnenie, dôležité je objavovanie radosti z pohybu.

Inštruktor detskej jogy musí mať predpoklad pre prácu s deťmi. Nie každý, kto pracuje s dospelým, môže pracovať s dieťaťom. Preto by sa rodič mal pýtať, či má inštruktor potrebné osvedčenie oprávňujúce ho na inštruktáže jogy pre deti. Dobrý inštruktor tiež umožní účasť rodiča na lekcii. Prvoradé totiž je, aby sa dieťa cítilo bezpečne a nadobudlo potrebnú istotu.

 

Podpora koncentrácie

Naučiť sa v danom okamihu vnímať iba svoje vlastné telo a ignorovať rušivé prvky prichádzajúce z okolia je dobrým tréningom schopnosti sústrediť sa, ktorú deti zúročia aj vo svojich ostatných aktivitách. Cvičenie jogy podporuje dieťa v tom, aby sa koncentrovalo na daný okamih. Pravidelným cvičením si trénuje svoju trpezlivosť, keďže aj detská joga smeruje cvičiaceho k tomu, aby istý čas zotrval v určitej pozícii.

 

Joga učí deti relaxovať. Dnes už mnohé malé deti fungujú pod enormným tlakom. Množstvo aktivít, orientácia na výkon, prenášanie rodičovských predstáv na dieťa ho neraz dostáva do stresových situácií. Deťom často chýba vzor, ako sa vysporiadať so stresom, skôr majú možnosť sledovať hektiku bežného života. Preto je prospešné, ak sa už v detskom veku naučia postupy eliminujúce stres, cviky, ktoré im pomôžu upokojiť myseľ a získať duševnú rovnováhu.

 

Pri joge, rovnako ako pri akejkoľvek inej aktivite platí, že dieťa ju má vykonávať nenútene a užívať si pohyb. Len tak môže mať z jogového cvičenia skutočný prospech.

Čítajte viac o téme: Šport
Zdieľať na facebooku