Každý rodič si želá šťastné dieťa. A čo o tomto prianí hovorí veda?

  

Akonáhle sa vám narodí dieťa, váš svet sa otočí na ruby. Nech ste sa nachádzali v akejkoľvek životnej fáze, dieťa vás naučí rozmýšľať viac o živote, o tom, aká je vaša úloha na svete a v neposlednom rade, vás znova prinúti prehodnotiť  svoje priority.  Ak sa spýtate rodičov v ktoromkoľvek kúte sveta jednu a tú istú otázku: „Čo si najviac prajete pre svoje deti?“, odpoveď bude zväčša rovnaká: „Aby moje deti boli šťastné.“

 

Výskumy hovoria, že:

... to, aby sa deťom dobre darilo je pre dospelých dôležitejšie ako čokoľvek iné- zdravotná starostlivosť, pohoda seniorov, životné náklady, terorizmus i vojna v Iraku. Viac ako dve tretiny dospelých povedali, že sú extrémne sústredení na prosperitu svojich detí a to bez ohľadu na  pohlavie, príjem, etnikum,  vek a politické záväzky.

Dnes sa môžete dočítať kdekoľvek množstvo informácií ako vychovať múdre a úspešné dieťa, ale ako vychovať šťastné dieťa?

Niekedy je to ťažké nájsť rovnováhu medzi tým, čo je najlepšie pre deti a čo ich robí šťastnými. Pravdou však je, že tieto dve veci sa nesmú vylučovať. Šťastné deti sa skôr stávajú úspešnými.

...Šťastie je ohromnou výhodou vo svete, ktorý vyzdvihuje výkon. Priemerne sú šťastní ľudia úspešnejší ako nešťastní  v oboch prípadoch - v láske i v práci. Dostávajú lepšie hodnotenia svojich výkonov, majú prestížnejšiu prácu a zarábajú viac peňazí. Skôr chcú uzavrieť manželstvo  a ak sa tak raz stane, sú v tomto zväzku viac spokojní.

Pozrime sa teda, čo hovoria rôzne výskumy na tému výchovy šťastných detí. Čo skutočne funguje, aby sme túto prednosť darovali do života aj našim deťom?

Takže, čo je prvým krokom , aby ste boli šťastní vy? Každý týždeň si nájdite čas, aby ste strávil nejakú chvíľku so svojimi priateľmi pretože smiech je nákazlivý.

1) Buďte sami šťastní

Je paradoxné, že ak túžite vychovať šťastné deti, musíte byť naopak tak trochu sebeckí. Prvým krokom  je teda vaša osobná pohoda. To akí šťastní ste vy, ovplyvňuje dramaticky šťastie a úspech vašich detí.

Rozsiahly výskum preukázal značné prepojenie medzi matkami, ktoré trpia depresiami a „negatívnymi výstupmi“ u ich detí ako napr. predvádzanie sa či iné problémy v správaní.  Depresie u rodičov zdá sa spôsobujú  problémy v správaní u detí, čo robí  konečnom dôsledku  výchovu ich detí menej efektívnou.

Toto zistenie zároveň nie je výsledkom genetiky.

....hoci štúdia zistila, že šťastní rodičia majú  štatisticky  viac šťastné deti, nebola  tu zistená žiadna genetická predispozícia.

2) Učte ich budovať vzťahy

Je nepopierateľné, že učenie budovania vzťahov je pre deti dôležité. No koľko rodičov v skutočnosti venuje čas učeniu svojich detí ako vychádzať s ostatnými?

( Povedať „Hej, toto už nikdy nerob!“, keď dieťa niečo nezvláda mu neumožňuje zájsť  priveľmi ďaleko v budovaní základných ľudských zručností. )

Nezaberie to veľa času. Stačí začať napríklad s povzbudzovaním  detí pri preukazovaní malých láskavostí, aby ste začali s budovaním empatie. Nie je to len o budovaní základných zručností a robení deti lepšími ľuďmi v spoločnosti. Výskum ukazuje, že ide o prekonávanie ťažkej cesty a prekážok, ktoré ich robia šťastnými.

Pacienti so sklerózou  multiplex ( SM ), ktorí boli trénovaní na preukazovanie súcitu, nepodmieneného pozitívneho rešpektu iným pacientom trpiacim na SM počas mesiaca 15 minút cez telefonáty preukázali výrazné zlepšenie sebavedomia, sebaúcty, depresií a ich postavenia počas viac ako dvoch rokov. Títo pomocníci boli špeciálne chránení proti depresii a úzkosti.

3) Očakávajte úsilie, nie dokonalosť

Rodičia, ktorí prehnane zdôrazňujú výsledky sú viac náchylní mať deti s vysokým stupňom depresií, úzkosti a užívať rôzne látky v porovnaní s ostatnými deťmi.

Tento výskum hovorí jasne: Chváľte úsilie detí, nie ich prirodzené schopnosti. Väčšina detí chválených za ich inteligenciu si vyberala ľahšie puzzle. Neboli ochotné ísť do rizika, aby sa nepomýlili a stratili svoj status „šikovných.“ Na druhej strane, viac ako 90% detí povzbudzovaných rastovým prístupom si vyberali  ťažšie puzzle.

Dweck vysvetľuje: „Ak chválime deti pre ich úsilie a tvrdú prácu,  ktorá vedie k výsledkom, chcú pokračovať v tomto procese. Neodklonia sa od úlohy učenia sústredením  sa na to ako chytrí môžu alebo nemôžu byť  či ako vyzerajú.“

4)  Učte ich optimizmu

Neviete si predstaviť svoje často negatívne naladené dieťa ako sa dostane do puberty? Tak potom ho učte pozerať sa v živote na veci z tej lepšie stránky. Naučte ich vidieť "pohár nie je poloprázdny, ale poloplný“.

Desať ročné deti, ktoré boli učené ako myslieť a vidieť svet optimisticky sú o polovicu menej náchylné prepadať depresii neskôr počas puberty.

Autorka Christine Carter to podáva jednoducho: „Optimizmus je veľmi  úzko spojený so šťastím, pričom to môžu byť prakticky identické veci.“

Porovnávala optimistov a pesimistov a zistila, že optimisti:

1) sú úspešnejší v škole, práci a atletike;

2) sú zdravší a žijú dlhšie;

3) skončia v manželstve viac spokojní;

4) menej bojujú s depresiami a úzkosťou.

5) Učte emocionálnej inteligencii

Emocionálna inteligencia je zručnosť a nie vrodená vlastnosť. Myslenie detí iba „naturálne“ im môže pomáhať rozumieť ich vlastné emócie ( nehovoriac o tých ostatných ) no nenastaví ich na úspech. Prvým krokom je „ chápať pocity iných,  klasifikovať ich a uznať ich hodnotu,“ keď bojujú s hnevom a frustráciou. Pomôžte deťom identifikovať ich pocity a uistite ich, že sú v poriadku.

6) Formujte šťastné návyky

Ako deťom pomôcť budovať si „šťastné návyky“? Carter vysvetľuje zopár účinných metód z výskumu:

1) Odstráňte podnety:  Dostaňte rozptýlenia a pokušenia z cesty

2) Urobte to verejne: Nastavte si ciele zvýšiť sociálnu podporu a sociálny nátlak.

3) Jeden cieľ v jednom čase: Priveľa cieľov prerastie odhodlanie obzvlášť u detí. Utvrďte si jeden zvyk pred tým ako pridáte ďalší.

4) Pokračujte v tom: Neočakávajte dokonalosť ihneď. Vyžaduje si to čas.  Vrátili by ste sa k starým návykom. To je normálne. Pokračujte v posilňovaní.

7) Učte sebadisciplíne

Sebadisciplína viac predurčuje úspech v budúcnosti dieťaťa ako jeho inteligencia alebo čokoľvek iné.

A presne o tom hovorí aj známy marshmallow test.  Deti, ktoré odolávali pokušeniu mali omnoho lepší život neskôr a boli šťastnejšie.

...schopnosť predškolákov vydržať čakať  na ďalší cukrík marshmallow predpovedá inteligenciu, úspech v škole a sociálne zručnosti pri dospievaní. Toto je prinajmenšom do istej miery súčasť pretože sebadisciplína uľahčuje učenie a spracúvanie informácií. Navyše deti so sebadisciplínou si lepšie poradia s frustráciou a stresom a majú tendenciu mať väčší zmysel pre spoločenskú zodpovednosť. Inými slovami sebadisciplína nevedie iba k úspechu v škole a sedeniu pekne pri večeri, ale i k väčšiemu pocitu šťastia, viac priateľom a väčšiemu zainteresovaniu v komunite.

A čo je dobrým spôsobom začať učeniu sebadisciplíny? Učte deti odviesť svoju pozornosť od pokušenia.

Jedným spôsobom ako to urobiť je zakryť si toto pokušenie, čo znamená fyzicky prekryť pokúšajúci marshmallow. Ak bola táto odmena skrytá, až 75% detí bolo schopných čakať 15 minút na ďalší marshmallow. Žiadne z detí nebolo schopné čakať takto dlho, pokým ich odmena bola viditeľná očami.

8) Viac času na hranie

Čítame dnes veľa o ohľaduplnosti a meditácii a obe majú svoj význam. No robiť ich s malými deťmi pravidelne môže byť celkom zaujímavá výzva. Čo však funguje aspoň takto dobre? Viac hrania.

...Väčšina detí už praktizuje ohľaduplnosť  a popritom si naplno užíva súčasný moment, keď sa hrá. Ale deti dnes trávia menej času hraním vo vnútri či vonku. Celkovo deti za posledné dve dekády stratili 8 hodín týždenne slobodnej, neštruktúrovanej a spontánnej hry.

citáty o výchove- eduworld.skHra nie je len vypnutím. Je to základ, ktorý pomáha deťom pri učení a raste.

Vedci veria, že tento dramatický pokles neštruktúrovanej hry je z časti zodpovedný za pomalší kognitívny a emocionálny vývoj detí.... Navyše hra pomáha deťom učiť sa vlastnému ovládaniu, vedeniu a neštruktúrovaniu hry ( s dospelými alebo bez nich ) podporujúc intelektuálnu, fyzickú, sociálnu a emocionálnu pohodu.  Neštruktúrovaná hra pomáha deťom učiť sa ako pracovať v skupinách, deliť sa, vyjednávať, opakovane riešiť konflikty, regulovať ich emócie a správanie a hovoriť za seba.

Žiadne prísne inštrukcie tu nie sú nevyhnutné: Vyhraďte iba viac času pre vaše deti, aby sa dostali von a jednoducho hrali.

 

9) Vybavte ich prostredie pre šťastie

Neradi to priznávame, ale sme naozaj všetci veľmi ovplyvnení naším prostredím. Dokonca viac ako si myslíme. A aká je jednoduchá cesta k zlepšeniu kontroly detského prostredia a zachovaniu nášho úsilia o šťastie s maximálnym efektom? Menej TV!

...výskum preukázal silné prepojenie medzi šťastím a nepozeraním televízie. Sociológovia poukazujú na to, že šťastnejší ľudia majú tendenciu pozerať  oveľa menej televíziu ako nešťastní ľudia. Nevieme, či samotná TV robí ľudí nešťastnými alebo či nešťastní ľudia pozerajú viac TV. S určitosťou však vieme, že existuje ďaleko viac aktivít, ktoré umožňujú byť deťom šťastnými  a vyrovnanými osobnosťami.  Ak naše deti  pozerajú televíziu, nerobia veci, ktoré ich môžu z dlhodobého hľadiska robiť šťastnými.

 

10) Večerajte spolu

Niekedy veda len potvrdí to, čo naši starí rodičia dávno vedeli. Na večeri záleží.Jednoduché tradície pomáhajú vychovávať  lepšie deti a robia ich tiež šťastnejšie.

...Štúdie ukazujú, že deti, ktoré jedávali večeru s rodičmi na pravidelnej báze sú viac emocionálne stabilné a menej prepadávajú drogám a alkoholu. Majú lepšie známky a menej depresívnych prejavov hlavne v období puberty.  Sú tiež menej náchylné byť obéznymi a mať ochorenia súvisiace s príjmami potravy. Rodinné večere dokonca tromfli čítanie deťom v období ich prípravy na školu...

Sme často otvorení novým metódam, keď prichádzajú v rámci práce a kariéry, ale ignorovať tipy napomáhajúce šťastnej rodine je veľká chyba.

citáty o výchove- eduworld.sk


Zdroj: Christine Carter:  Raising happiness: 10Simple Steps for More Joyful Kids and Happier Parents

Foto: Deviantart 1) by jeyheich 3) by strasmend 2 ) Shutterstock, Bigstock

Čítajte viac o téme: Výskum, Šťastie
Zdieľať na facebooku