Chlapcom sa darí v škole menej ako dievčatám

  

Aj vy ste sa už určite stretli s názorom, že "dievčatám sa darí v škole lepšie ako chlapcom". Vedci sa preto pokúsili preskúmať tento prevládajúci názor a zistiť, či je to skutočne tak.

Autori štúdie skúmali, či sa rodové rozdiely skutočne ukazujú v tom, ako sa darí v prospechu dievčatám a chlapcom počas štúdia od nástupu do školy.

Hlavný autor výskumu Daniel Voyer, PhD, of the University of New Brunswick, Fredericton, Canada potvrdil, že sa preukázalo, že chlapci mali vo všeobecnosti na skúmanej vzorke niekoľkých krajín sveta horšie výsledky ako dievčatá, hovorí analýza publikovaná American Psychological Association. Hoci sa chlapcom darilo dosahovať lepšie skóre v testoch z matematiky a vedy, dievčatá mali celkovo lepšie známky.

„Školské známky odrážajú učenie vo väčšom spoločenskom kontexte triedy a vyžadujú úsilie a vytrvalosť počas dlhej doby, zatiaľ čo štandardizované testy posudzujú základné alebo špecializované akademické schopnosti a nadanie v jednom čase bez sociálneho vplyvu.“

Na základe výskumu od roku 1914 do roku 2011, ktorý zahŕňal viac ako 30 krajín, štúdia zistila, že rozdiely medzi známkami chlapcov a dievčat boli väčšie pri jazykoch a menšie v matematike a vede.

Podľa štúdie APA journal Psychological Bulletin výhody dievčat vo výkonoch v škole v matematike a vede neboli po strednú školu také zjavné.

Miera rodových rozdielov v známkach vzrastá od prvého stupňa základnej školy po druhý stupeň, ale klesá medzi strednou a vysokou školou.

Vedci skúmali 369 vzoriek z 308 odborov, odrážajúcich 538,710 známok chlapcov a 595,332 známok dievčat. 70% týchto vzoriek pozostávalo od študentov USA. Ostatné krajiny alebo regióny reprezentované viac ako jednou vzorkou boli Nórsko, Kanada, Turecko, Nemecko, Taiwan, Malajzia, Izrael, Nový Zéland, Austrália, Švédsko, Slovensko, Afrika a Fínsko.

Všetky odbory zahŕňali ohodnotenie rodového rozdielu učiteľom udelené známky alebo oficiálne priemery známok na základných, stredných a vysokých školách.

Tieto štúdie tiež poukázali na kolísavosť faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať známky študentov ako je krajina, kde študenti chodia do školy, výukové materiály, vek študentov, kedy určité známky získali a rasové zloženie vzoriek.

Štúdia tiež odhalila, že nedávne tvrdenie o „chlapčenskej kríze“, podľa ktorej dnes chlapci zaostávajú za dievčatami vo výsledkoch, nie sú celom správne, pretože známky dievčat boli konštantne vyššie ako chlapcov po niekoľko dekád bez výrazných zmien, tvrdia autori.

„Skutočnosť, že dievčatám sa vo všeobecnosti darí lepšie než ich spolužiakom počas základnej školskej dochádzky vo väčšine krajín sa zdá byť ako dobre uchované tajomstvo vzhľadom na to, aká malá pozornosť sa pripisuje tomuto svetovému fenoménu“, hovorí spoluautorka  Susan Voyer, MASc. z University of New Brunswick.

Ako vysvetlenie prečo sa dievčatám darí lepšie ako chlapcom, autori špekulujú, že sociálne a kulturálne faktory môžu patriť medzi niekoľko možných vysvetlení. Rodičia sa môžu nazdávať, že chlapci sú lepší v matematike a vo vede, takže môžu povzbudiť dievčatá vynakladať viac úsilia do ich štúdia. Čo by mohlo viesť k nepatrnej výhode dievčat vo všetkých predmetoch, píšu.

Rodové rozdiely v štýle učenia môžu byť ďalšia možnosť.

Predošlý výskum preukázal, že dievčatá majú tendenciu študovať postupne tak, aby pochopili študijné materiály, zatiaľ čo chlapci sa sústreďujú hlavne na výkon. To vedie k sústredeniu sa na finálne známky. „Ovládanie predmetu vo všeobecnosti produkuje lepšie známky ako dôraz a sústredenie sa na výkon. To by mohol byť z časti dôvod prečo majú chlapci horšie finálne známky“, píšu autori.Zdroj: sciencedaily.com
Čítajte viac o téme: Výskum, Synovia, Známky
Zdieľať na facebooku