Uveríte? Vzdelávanie detí súvisí s charakterom!

  

Štúdia detí z dvadsiatich základných škôl ukázala, že program zameraný na budovanie a podporu sociálnych, emocionálnych a charakterových zručností vedie k výraznému zlepšeniu celkovej kvality vzdelania. Pozitívne hodnotenie neuvádzali len učitelia, ale aj rodičia a študenti samotní. Koncepcia podpory spomínaných zručností u detí zahŕňa organizovanú činnosť, ktorá je zameraná na budovanie charakteru a je nad rámec súčasných pravidiel.

Zároveň tak dochádza ku kontrole problémového správania a  prípadnému potrestaniu zaň. I keď táto činnosť – tento program – trvá len hodinu týždenne, výskumy ukázali súvislosť so zmenou správania k lepšiemu, s menšou absenciou v škole a lepšími výsledkami žiakov a študentov v čítaní a matematike v štandardizovaných testoch.

Lepšia kvalita o 21 percent

Najnovšie štúdie, ktoré publikovali výskumníci z Oregon State University, uvádzajú, že tento prístup má schopnosť zlepšiť „celkovú kvalitu škôl“ až o dvadsaťjeden percent. Toto je tvrdenie učiteľov, rodičia a študenti uvádzajú mierne nižšie percento zlepšenia.

"Lepšie sociálne schopnosti a charakter detí nechali viac času učiteľom na výučbu a študenti boli viac motivovaní,“

povedal Brian Flay, profesor z Oregon State University. Dopĺňa, že tento program môže byť riešením pre mnohé problémy na školách.

Lepšie prostredie, lepšie výsledky

"Nejde o nové koncepcie, sú to veci, ktoré boli vždy predebatúvané v rodine, cirkvi i v sociálnych skupinách,“ tvrdí odborník.

Jedna hodina tohto programu je napríklad zameraná na pomoc deťom pochopiť, ako sa iní ľudia cítia, aby sa zlepšili v empatii.

"Môže sa to zdať jednoduché, ale pokiaľ ide o vzdelávacie aktivity, je to veľmi dôležité,“

vysvetľuje Flay. Kvalita škôl je definovaná v tomto výskume aj na základe bezpečného prostredia, spokojnosti medzi jednotlivcami, podpory študentov, neustáleho zlepšovania, učenia založeného na štandardoch, vrátane ďalších funkcií a ich úrovne.


Základný problém je často sebaúcta

Cieľom tohto projektu, a zdá sa, že úspešným, je obmedziť zneužívanie návykových látok, násilné správanie a minimalizovať ďalšie problémy, ktoré je v súčasnosti možné riešiť iba s minimálnymi výsledkami. Doterajšie programy a snahy totiž neriešili základné problémy – ako je sebaúcta študenta a jeho sociálny život.

Nový projekt skúma takzvaný sociálno-emocionálny a charakterový vývoj. Program použitý v tomto výskume vyvinuli odborníci na základe dnešných potrieb a zahŕňa lekcie týkajúce sa sebaúcty, telesnej a duševnej činnosti, zodpovedného správania a tiež sociálnych vzťahov – ako vychádzať s ostatnými, lekcie na zvýšenie empatie, úprimnosti a sebazlepšenia. Čítaj ďalej...

Zdieľať na facebooku