Je možné viesť deti zábavnou cestou k technickému mysleniu? Pomocou lega určite!

  Foto: education.lego.com

Dnes je už dokázané, že každá spoločnosť napreduje najmä vďaka technológii a šikovným ľuďom, ktorí ju dokážu vymyslieť a používať správnym spôsobom. Ako však deti viesť k tomu, aby mali rady matematiku, techniku a celkovo „nepopulárne“ predmety, ktoré sú pre prácu s technológiami nevyhnutné? Pomocou hry veľmi jednoducho a najlepším pomocníkom pri tom môžu byť práve deťmi obľúbené kocky LEGO®.

 

V západných krajinách sa nedávno realizovala štúdia, ktorá poukázala na pokles záujmu detí o technické predmety a prírodné vedy. Rovnako je tomu aj u nás. Paradoxne však dopyt po ľuďoch s technickým zameraním na trhu práce stále rastie. Ak rodičia premýšľajú, ako prebudiť záujem svojich detí o tieto technické smery, štúdia má na túto otázku jednoznačnú odpoveď: Naučte deti technicky myslieť, čo najskôr.

Deti dokážu podľa vedcov nasať určité vedomosti z oblasti matematiky, techniky a celkovo prírodných vied už v predškolskom veku. Následne v školskom období majú potom omnoho pozitívnejší vzťah k týmto predmetom a ľahšie v nich napredujú. Celé to má však jeden háčik. Deti to musí baviť a celý proces musia vnímať ako hru.


 

Učme deti pomocou hry

Práve na tomto základe vznikol v USA aj koncept Brick by Brick – vzdelávanie detí prostredníctvom kociek LEGO®. Je zameraný na prírodné vedy, najmä základy mechaniky, matematiky a inžinieringu. Funguje to veľmi jednoducho – učiteľ deťom predstaví nejaký „jav“ a následne si ho postavia a v praxi vyskúšajú. Napríklad taká odstredivá sila. V teoretickej rovine je veľmi náročné to deťom vysvetliť. Ale keď im to učiteľ jednoducho predstaví a postavia si model kolotoča – ihneď po zapnutí pochopia, ako to funguje. Takto je spracovaných množstvo tém a oblastí – od zvierat, cez vynálezy až po základné mechanické nástroje ako je páka či kladka.

 

Nie je to však iba jediný benefit. Deti si modely, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre tieto účely, stavajú vo dvojiciach. Je to zámer, aby sa učili vzájomnej kooperácii. Zároveň si precvičujú aj jemnú motoriku, zdokonaľujú priestorové vnímanie a budujú predstavivosť. Keďže sa začína už vo veku od 3 rokov, predškolské deti skladajú modely z kociek DUPLO® a všetky témy sú im predstavené cez príbeh. Školákom zase na začiatku hodiny učiteľ vysvetlí jav alebo tému a následne si model postavia z kociek LEGO® podľa detailných plánikov.

 

 

Vzdelávanie pomocou kociek LEGO® už aj na Slovensku

To, že Slovensko v trendoch nezaostáva dokazuje aj fakt, že od marca už existuje prvé kreatívno-vzdelávacie centrum Brick by Brick v Bratislave, kde prebiehajú rôzne vzdelávacie programy s kockami LEGO®. „V segmente vzdelávania detí pôsobíme už niekoľko rokov a hľadali sme niečo výnimočné a inovatívne, čím by sme deti zaujali“ hovorí zakladateľ vzdelávacej skupiny EMPIRE Tomáš Török. Práve táto spoločnosť sa rozhodla zaviesť túto metodiku do svojich programov. „Ide o licencovaný systém, ktorý má svoju logiku a presnú postupnosť, je to koncepčné a hlavne to deti baví,“ dodáva.

 

 

Ponuka programov je rôzna, malé deti v predškolskom veku môžu navštevovať kurzy s rodičmi, pre staršie deti sú pripravené zložitejšie modely až po robotiku. Taktiež je možné prihlásiť deti do denných táborov alebo si nechať zorganizovať narodeninovú oslavu. Všetky programy vedú kvalifikovaní lektori školení na prácu s deťmi a metodiku Brick by Brick.

Výsledkom je vždy zábavná hodina, ktorá deti absolútne vtiahne a cez zážitok buduje samotné vedomosti a zručnosti. A to je presne spôsob, akým sa deti dokážu naučiť takmer čokoľvek.

 

O zaujímavom vzdelávaní pomocou kociek lega sa dozviete viac aj v nasledujúcom videu:

 

Čítajte viac o téme: , Hry pre deti, Kurzy | Školenia, Hračky, Fyzika, Lego
Zdieľať na facebooku