Fyzika

Je možné viesť deti zábavnou cestou k technickému mysleniu? Pomocou lega určite!

Ako môžete viesť deti k tomu, aby mali radi matematiku, techniku a celkovo „nepopulárne“ predmety, ktoré sú pre prácu s technológiami nevyhnutné?