Testovanie 9: Termíny v školskom roku 2015/2016

  Foto: Bigstock

Riadny termín celoslovenského testovanie deviatakov

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9–2016 sa v školskom roku 2015/2016 uskutoční 6. apríla 2016 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

 

Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania je zodpovedný Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM). Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných a stredných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety. Na vybraných základných školách bude v období február a máj 2016 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.

 

Náhradný termín celoslovenského testovanie deviatakov

Náhradný termín testovania sa uskutoční 19. apríla 2016 (utorok).

 

V prípade akýchkoľvek zmien vás budeme o aktuálnych termínoch informovať.Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Čítajte viac o téme: Testovanie 9
Zdieľať na facebooku