Čo ak zistíte, že sexuálna orientácia vášho dieťaťa je „iná“?

Život sa občas nevyvinie tak, ako sme si predstavovali. A týka sa to aj sexuálnej orientácie našich detí. 
Život sa občas nevyvinie tak, ako sme si predstavovali. A týka sa to aj sexuálnej orientácie našich detí.  / Foto: Bigstock

Život sa občas nevyvinie tak, ako sme si predstavovali. A týka sa to aj sexuálnej orientácie našich detí. 

 

Takmer každý rodič chce pre svoje dieťa len to najlepšie. Vedome, ale aj nevedome si prajeme pre deti dobrý a jednoduchý život, v ktorom budú spokojné. Do týchto prianí však veľmi často prinášame naše vlastné predstavy o tom, čo znamená mať dobrý život. Vyštudovať, mať dobre platenú prácu a nájsť si lásku svojho života – pre syna partnerku, pre dcéru partnera. Ale nie vždy ide všetko podľa ideálneho scenára. Aj preto je pre mnohých rodičov šokom, keď pred nimi ich dospievajúce dieťa odhalí inú sexuálnu orientáciu.  Síce rodičia takýchto detí zvyčajne vnímajú, že správanie dieťaťa je počas dospievania odlišné, ale zväčša si to do momentu konfrontácie nechcú pripustiť. Čo to znamená, ak je vaše dieťa gej alebo lesba?

 

Slovníkom k prvému pochopeniu: LGBT+?

„Čo to vlastne znamená?“ opýta sa nejeden rodič. Samotná nevedomosť, respektíve chaos v informáciách rodičom škodí. Mnohí z vás  už zachytili skratku LGBT+ a vedia, že nejakým spôsobom označuje „tých iných“. Poďme sa pozrieť na túto skratku, opradenú toľkými predsudkami a nejasnosťami:

L – lesba, žena, ktorú priťahujú ženy

G – gej, muž, ktorého priťahujú muži

B – bisexuálny človek, ktorého priťahujú muži aj ženy

T+ – transrodový človek – osoba, ktorá sa nestotožňuje so svojim biologickým pohlavím, „+“ zároveň označuje aj ľudí mimo bežných kategórii „žena-muž“, príkladom sú napr. tzv. intersex ľudia, ktorých pohlavie nemožno jednoznačne z pohľadu medicíny určiť a iné.

 

Pri ujasnení pojmov je potrebné dodať, že v rámci vedeckej obce už existuje pomerne silný úzus, že prítomnosť LGBT+ ľudí patrí medzi prirodzenú inakosť. Nejde o poruchu, ani o chorobu, no rovnako nejde o niečo, čo si človek vymyslí z roztopaše.

Ako teda pochopiť, ak sa na vás dieťa obráti s tým, že má homosexuálnu orientáciu?

 

Nenechajte sa strhnúť šokom a mýtmi

Dôležitým a prvým odporúčaním pre rodičov v takej chvíli je nenechať sa strhnúť šokom. To nemusí byť vôbec také jednoduché z mnohých dôvodov. Možno ako rodičia o homosexualite veľa neviete, nemáte na ňu názor alebo ste skôr negatívne naladení. Najčastejšie sa žiaľ o homosexualite dozvedáme z bulváru, ktorá celú túto tému pokrivila. Sú rodiny, kde je sexualita veľké tabu, môže byť prepojená s náboženským presvedčením. V neposlednom rade sú tu predsudky a mýty, ktoré o homosexualite kolujú a ktoré sú ďalšou súčasťou mozaiky, prečo môže byť pre rodiča náročné počuť, že jeho dieťa je gej, lesba alebo bi.

 

Mnoho rodičov sa pri správe, že ich dieťa má „inú“ orientáciu začne zožierať rôznymi mýtmi, napríklad:

 • Niekde vo výchove sme urobili chybu.
 • Jeden z rodičov urobil chybu.
 • Bude to mať v živote ťažké.
 • Dieťa sa dopúšťa hriechu.
 • Je to len fáza, prejde ho to.
 • Robí nám to naschvál, chce nás nahnevať.
 • Vymýšľa si.
 • Ak sa posnaží, môže to zmeniť.
 • Naše dieťa je nezrelé, nevie posúdiť svoju sexuálnu orientáciu.

 

Je normálne, že rodičom v prvej sekunde nabehnú tieto predsudky alebo obavy. Aktuálne nálady spoločnosti totiž odsudzujú všetko odlišné a homosexualita nie je výnimkou. Je ale dôležité, aby rodičia zachovali chladnú hlavu a nedali sa uniesť povrchnými informáciami, ktoré zachytili v internetových diskusiách.

 

Buďte tu pre svoje dieťa počas „coming-outu“

Odhalenie svojej orientácie (alebo aj inej rodovej identity) sa nazýva coming-out. Je veľmi individuálne, kedy nastane, no je pre každého človeka dôležitý, lebo týmto momentom akoby prestáva žiť v klamstve, odhalí pred svojimi najbližšími, kým skutočne je.

Čo by mal byť teda váš prvý krok, ak sa nenecháte úplne strhnúť predsudkami, šokom a prekvapením?

 

1. Vaša láska a prijatie sú dôležité

Zhlboka sa nadýchnite a uvedomte si, že stále je to vaše dieťa, ktoré milujete. Skúste si predstaviť, koľko odvahy muselo nabrať, kým sa vám zdôverilo. Povedzte mu, čo pre vás znamená a ak ste príliš zaskočení, vysvetlite mu, že potrebujete čas to viac pochopiť. Určite ten čas pre seba budete potrebovať. Vždy sa však pokúste dieťaťu vyjadriť prijatie, oceňte jeho úprimnosť a odvahu, že sa vám zdôverilo. Na vašu reakciu - prijatie či odmietnutie - pri takomto vážnom kroku vo svojom živote nikdy nezabudne.

 

2. Počúvajte svoje dieťa, hovorte s ním

Možno sa zrazu pýtate, čo teraz bude, aký bude život vašej rodiny, čo sa zmení. Dajte preto svojmu dieťaťu najavo, že nechcete, aby táto téma bola tabu v rodine. Pýtajte sa, čomu nerozumiete, ale akceptujte, že vaše dieťa naozaj ešte nemusí mať na všetko odpovede. Nebuďte preto vypočúvajúcim policajtom, radšej sa naučte s dieťaťom otvorene hovoriť.

 

3. Zachovajte dôveru

Informácia o sexuálnej orientácii je dôverná, a preto ubezpečte vaše dieťa, že dôveru zachováte. Dôvera však neznamená zatajovanie – ak chce byť vaše dieťa otvorené, nezakazujte mu to. Určite však nešírte informácie o synovej či dcérinej sexuálnej orientácii za chrbtom dieťaťa.

 

4. Vyhľadajte informácie a podporu

Na Slovensku existujú organizácie, ktoré sa venujú „inakosti“ (napríklad Prizma, Iniciatíva Inakosť) – pozrite si ich webstránky alebo ich priamo kontaktujte. Nezískavajte informácie z pochybných zdrojov a radšej sa napojte na zdroje, ktoré vám ponúknu fakty a pomôžu vám lepšie porozumieť komunite LGBT+ ľudí.

 

5. Prestaňte hľadať chyby

Prijmite orientáciu vášho dieťaťa ako fakt. Nehľadajte chyby u seba, vášho dieťaťa, ani v spoločnosti, je to zbytočné. Americká psychologická asociácia upozorňuje na to, že sexuálna orientácia nie je vec výchovy. Možno sa vaše dieťa už v útlom veku správalo inak a nepasovalo do tradičných škatuliek chlapcov a dievčat, no to neznamená, že ste ako rodič mohli jeho orientáciu zmeniť.

 

6. Zabudnite na mýty o LGBT+ a akceptujte orientáciu vášho dieťaťa

Podpora zo strany rodiny je veľmi dôležitá. Zabudnite na to, že by sa orientácia vášho dieťaťa dala nejako zmeniť. Zistilo sa, že akékoľvek nedobrovoľné terapie zamerané na zmenu sexuálnej orientácie môžu spôsobiť závažné negatívne dopady na psychiku mladého človeka a ich účinnosť je spochybnená. Iný výskum dokonca upozornil na zvýšené riziko depresie a samovražedných pokusov u mladých, ktorých rodičia tlačili do „terapií“ zameraných na zmenu orientácie. 

 

Bude to mať vaše dieťa v živote ťažšie?

Výskumy ukázali, že celkovo adolescenti nemusia z dôvodu svojej sexuálnej orientácie zažívať zvýšený stres. Ten sa objavuje vtedy, keď vyrastajú v rodine, ktoré vnímalo homosexualitu ako hriech, často v nadväznosti na náboženské presvedčenie.

Pozitívne prijatie inakosti od rodičov môže dieťaťu v budúcnosti veľmi pomôcť. Výskumy potvrdili, že tínedžeri, ktorých rodičia podržali počas coming-outu a prijali ich takých, akí sú:

 • trpia menej depresiou a majú menšie riziko samovraždy
 • menej užívajú alkohol a drogy
 • majú nižšiu tendenciu k rizikovému sexuálnemu správaniu

 

Podpora zo strany rodiny pomáha vášmu dieťaťu udržať si lepšie psychické zdravie a životnú pohodu aj v situáciách, kedy sa môže stretnúť z dôvodu svojej inakosti s nepochopením. Ostaňte preto pre svoje dieťa prístavom, do ktorého sa môže vždy bezpečne vrátiť.

 

Naďalej milujte svoje dieťa a podporujte ho

Podporte svoje dieťa, aby zvládlo svoj coming-out aj vo svojom širšom okolí. Je na ňom, aby si premyslelo, komu chce svoju sexuálnu orientáciu odhaliť, buďte preňho podporou. Vášmu dieťaťu môže pomôcť napríklad informačný leták Iniciatívy Inakosť s názvom: Coming out: Ako lepšie prijať sám seba ako geja, lesbu,bisexuálnu alebo transrodovú osobu a zdôveriť sa o tom druhým ľuďom.

Vy ako rodičia myslite aj v náročných časoch na to, že stále je to vaše dieťa, ktoré milujete a dovoľte mu žiť jeho vlastný život.

 


Zdroje:
American Psychological Association [APA], (2009). Report of the American Psychological Association Task Force on Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation. Washington, USA: American Psychological Association.
Centres for Disease COntrol and Prevention. (2013). Parents’ Influence on the Health of Lesbian, Gay, and Bisexual Teens: What Parents and Families Should Know.
Smitková, H.; Kuruc, A. Informácie pre rodičov LGBT ľudí: Naše dieťa je lesba, gej, bisexuálny alebotransrodový človek – čo robiť a čo nerobiť? Bratislava: Iniciatíva Inakosť.
Caitlin Ryan, Russell B. Toomey, Rafael M. Diaz & Stephen T. Russell (2020) Parent-Initiated Sexual Orientation Change Efforts With LGBT Adolescents: Implications for Young Adult Mental Health and Adjustment, Journal of Homosexuality, 67:2, 159-173, DOI: 10.1080/00918369.2018.1538407
Michael E. Newcomb, Michael C. LaSala, Alida Bouris, Brian Mustanski, Guillermo Prado, Sheree M. Schrager, and David M. Huebner.LGBT Health.Jun 2019.139-145.http://doi.org/10.1089/lgbt.2018.0157
Čítajte viac o téme: Sexuálna výchova
Zdieľať na facebooku