Chvíľky ticha sú balzamom na dušu pre deti aj rodičov

Pokojná hra v tichu je dôležitá pre najmenších i pre staršie deti.
Pokojná hra v tichu je dôležitá pre najmenších i pre staršie deti. / Foto: Pexels/Tatiana Syrikova

Každý deň žijeme vo veľkom napätí a zhone. Chvíľky ticha a upokojenia sú preto dôležité nielen pre dospelých, ale aj pre neposedné deti.

 

Máte doma dieťa plné energie, ktoré rado kričí, neustále pobehuje a vyžaduje vašu pozornosť? Je to prirodzené a zdravé. Každý rodič, ale aj každé dieťa však potrebuje počas dňa chvíle, kedy sa stíši a oddýchne si. Mnohí rodičia získavajú čas pre nerušené činnosti v momentoch, keď sa dieťa ukladá na poobedný spánok. Ak vaše dieťa poobede už nespí alebo spí málo, zrazu tento nerušený čas chýba. A nielen rodičom. Z tzv. „tichého času“ môžu profitovať aj deti.

 

Čo je to „tichý čas“?

Tichý čas je časťou dňa, kedy sa dieťa na dohodnutý časový interval utíši. Má veľký zmysel hlavne u starších batoliat a predškolákov, no návyk stíšenia je vhodné zaviesť alebo udržať aj u školopovinných detí.

 

Tichý čas má tri základné znaky:

  • Ticho: ako sám názov napovedá, dieťa trávi čas pokojnými, tichými aktivitami, ako sú čítanie, kreslenie, stavanie stavebnice či akoukoľvek hrou, pri ktorej nevyžaduje asistenciu rodiča a zároveň je potichu.
  • Neštrukturovanosť: okrem časového intervalu rodič dieťaťu aktivitu neplánuje.
  • Rešpekt: Tichý čas je o vzájomnom rešpekt v rodine. Rodičia aj deti potrebujú chvíľu čas pre seba. Tichý čas, ktorý je vopred dohodnutý a odkomunikovaný nás učí rešpektu a úcte k potrebám druhých.

 

Čo tichý čas nie je:

  • Tichý čas nie je zákaz rozprávať.
  • Tichý čas neznamená, že máte svojich detí plné zuby a chcete preto od nich pokoj.
  • Tichý čas nie je trest.

 

Kedy zaviesť tichý čas?

Rešpektujúc vekové špecifiká môžeme začať s kratšími časovými intervalmi už u batoliat. Začíname pomaly, učíme dieťa, že sa má chvíľu zahrať samo. Dobrým ukazovateľom na zavedenie tichého času môže byť moment, kedy vaše dieťa už odmieta poobede spať alebo má problém s večerným zaspávaním. Vtedy môže tichý čas nahradiť poobedný spánok. Samozrejme, tichý čas nemusí byť len náhradou spánku, môže byť časom „navyše“. Zaviesť ho môžete tiež tesne pred večerným ukladaním, aby dieťa ľahšie zaspávalo.

 

Výhody každodennej chvíľky ticha

Dieťa sa môže samo kreatívne rozvíjať

Musí rodič neustále dieťaťu vymýšľať program? Nemusí, dokonca by to ani nemal robiť. Počas chvíľky ticha je na dieťati, ako sa zabaví. Dieťa vďaka tomuto času, kedy sa s ním nehráte získava možnosť rozvíjať svoju kreativitu a učí sa samo zabiť nudu.

 

Učíte dieťa samostatnosti

Myslíte si, že dieťa potrebuje neustálu pozornosť a spoločnosť? Ľudský kontakt je určite pre každé dieťa dôležitý, no rovnako dôležitý je zážitok nudy a bytia so sebou samým bez vopred štruktúrovaného programu. Výskum ukázal, že deti, ktoré mali k dispozícií viac času, ktorý nebol natoľko štruktúrovaný dokázali lepšie riadiť svoje impulzy, pozornosť a plánovať ako ich rovesníci, ktorým rodičia čas viac riadili.

 

Dobijete si baterky

Výskum ukázal, že pokiaľ si študenti dopriali chvíľu ticha iba na premýšľanie, cítili sa oddýchnutejší a menej stresovaní. Aj pre menšie deti je tichý čas kľúčový pre dobitie energie a zrelaxovanie, obzvlášť, ak dieťa nedokáže cez deň dobre spať. U starších detí ho naplánujte napríklad po návrate zo školy domov, aby sa dieťa trochu upokojilo, malo možnosť oddýchnuť si a vstrebať všetky zážitky dňa.

 

Zlepšenie nočného spánku

Pokiaľ vaše dieťa nedokáže večer zaspať, pretože si dostatočne oddýchlo počas poobedného spánku, vhodnou alternatívou môže byť práve tichý čas na hranie. Pomôcť môže tiež pri večernom zaspávaní, pokiaľ čas večer venujeme práve tichým aktivitám, ktoré pomôžu dieťaťu sa upokojiť.

 

Čítanie kníh je výbornou príležitosťou na stíšenie aj pri starších deťoch. / Foto: Bigstock

 

Ako naučiť deti stíšiť sa

Začínajte postupne

Nečakajte, že okamžite vás vaše dieťa nebude hodinu rušiť. U batoliat začíname s chvíľkami ticha, ktoré trvajú tak 10 – 15 minút. Keď sa nám darí, čas môžeme začať predlžovať.

 

Pomôžte deťom predstaviť si tichý čas

Využite ručičkové hodiny, ideálne také, ktoré majú farebné čísla (prípadne k vybraným číslam nalepte farebné bodky). „Teraz je čas byť tíško, môžeš sa sám hrať alebo si čítať, a keď bude ručička na červenej bodke, príď za mnou a budeme sa spolu hrať.“

 

Pomôžte dieťaťu zaplniť tichý čas

Tichý čas má byť síce neštrukturovaný, no hlavne mladším deťom by mal rodič vytvoriť možnosti a podmienky, ako tento čas využiť. Môžete mu napríklad vymenovať, čo má k dispozícií (knižku, stavebnicu, kreslenie, kocky, počúvanie rozprávky a pod.) a nechať ho nech si vyberie, s čím sa zahrá.

 

Tichý čas ako rituál pre celú rodinu

Postupne môžete vytvoriť z tichého času rodinný rituál, ktorý si vychutná celá rodina nerušene činnosťou, na ktorú má chuť, oddelene, a zároveň spolu.

 

Buďte príkladom

Keď nastane tichý čas, buďte príkladom. Čítajte si, potichu upratujte, či si len pokojne vypite šálku kávy. Neúradujte s mobilom po celom byte – tichý čas najlepšie dieťa pochopí, keď ho od vás odpozoruje.

 

Netrestajte, chváľte

Zo začiatku sa vám nemusí dariť tichý čas u detí dosiahnuť. Uvedomte si, že pre dieťa môže byť veľmi ťažké upokojiť sa a utíšiť vo svete, ktorý je plný zaujímavých podnetov. Preto akékoľvek pokroky u dieťaťa chváľte. Dokážete mu tým, že aj keď je ticho, ste tu preňho, všímate si ho a nemusí vašu pozornosť získavať krikom.

 

Tichý čas skončil, povedzme si to

Dieťa ste pochválili, že sa pekne samo a potichu hralo. Čo ďalej? Overte si, či sa dieťa chce ďalej venovať rozrobenej činnosti alebo idete robiť niečo spolu, kde sa vybláznite, vydáte zo seba energiu a spoločne sa zabavíte. Môžete dať za tichým časom symbolickú bodku spoločnou pesničkou, šteklením či ponaháňaním sa po byte.

 

Vyjasnite si vaše očakávania

Svojmu dieťaťu budete musieť jasne vysvetliť, čo myslíte pod tichým časom. Určite by to nemalo znamenať, že dieťa nemá vydať ani hlásku, smiať sa, potichu si spievať či vás nebodaj vyhľadať, keď sa zľakne či zraní. Je vhodné stanoviť 2-3 pravidlá, ktoré sú jasne zrozumiteľné a vyjasniť si vzájomné očakávania od tichého času. Prvé sa zrejme bude týkať ticha – teda, že dieťa nemá pri hre kričať, dupať, búchať na bubny a podobne. Vysvetlite mu, že ide o čas, kedy sa nekričí a každý sa venuje svojej činnosti, na ktorú sa potrebuje sústrediť. Skúste mu dať príklad z jeho sveta: keď stavia stavebnicu, potrebuje sa predsa sústrediť a nemá rado, keď príde iné dieťa a začne ho vyrušovať. Tichý čas nám má dopriať čas na sústredenie.

 

Ujasnite si, či budete trvať na tom, aby bolo dieťa vo svojej izbe, či môže používať technológie a ak áno, aké sú hranice (napríklad môže si pustiť rozprávku, ale nie hrať hry). Vysvetlite dieťaťu, že pokiaľ niečo veľmi potrebuje, samozrejme môže za vami prísť a povedať vám to, no tiež, že nemá vykrikovať cez pol domácnosti.

 

Buďte konzistentní, ale aj flexibilní

Tak ako ste doteraz ukladali dieťa k pravidelnému spánku, rovnako užitočná je pravidelnosť v prípade tichého času. Tichý čas sa môže stať rituálom pre celú rodinu, ktorá si takto spoločne oddýchne.

 

Niektorí rodičia môžu pociťovať výčitky, že nútia byť dieťa potichu. Tichý čas detí však nie je benefitom iba pre rodičov, ale aj pre ich ratolesti.  Schopnosť utíšiť sa a sám sa zabaviť učí dieťa novým a dôležitým zručnostiam, ktoré neskôr v živote využije. Nebojte sa preto chvíľky ticha zaradiť do vášho rodinného programu.

 


Zdroje:
Barker, J.; Semenov, A.; Michaelson, L.; Provan, L.; Snyder, H.; Munakata, Y. (2014). Less-structured time in children's daily lives predicts self-directed executive functioning. Frontiers in psychology. 5. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00593
Pfeifer, E.; Geyer, N.; Storch, F.; Wittmann, M. (2019). "Just Think" - Students Feel Significantly More Relaxed, Less Aroused, and in a Better Mood after a Period of Silence Alone in a Room. Psych 1(1):343-352.110.3390/psych1010024
Soderlund, A. (2019). The Scientific Benefits of Daily Quiet Time for Kids. Online magazín Nurture and Thrive.
West, K. (2013). Tips for Transitioning From the Afternoon Nap to Quiet Time. Blog Sleep Lady®
Zdieľať na facebooku