Učme našich synov skutočne rešpektovať ženy a správať sa k nim s úctou

Úcta k ženám ani v dnešnej dobe stále nie je samozrejmosť. 
Úcta k ženám ani v dnešnej dobe stále nie je samozrejmosť.  / Foto: Bigstock

Úcta k ženám ani v dnešnej dobe stále nie je samozrejmosť. 

 

Tento rok je to presne 100 rokov, čo na našom území získali ženy volebné právo. Volebným právom sa však otázka rovnosti nekončí. Žiaľ, skúsenosti žien s obťažovaním, ktoré sa skrýva za komplimenty sú bežnou realitou. Výnimkou nie sú ani dospievajúce dievčatá. Je preto v rukách rodičov, aby viedli svoje deti k vzájomnému rešpektu. Výzvou sa stáva úloha, ako vychovať svojich synov, aby sa vedome či nevedome nedopúšťali nevhodného správania alebo obťažovania. 

 

„Veď sú to chlapci?“

Nevhodné správanie môžu nechtiac podporovať samotní rodičia či okolie. V rámci predsudkov, ktoré v našej spoločnosti existujú máme totiž tendenciu niekedy zľahčovať agresívne prejavy a nerešpektujúce správania chlapcov – a to nielen voči iným chlapcom, ale aj voči dievčatám.

 

Otestujte sa, či si aj vy zakrývate pred problémom oči?

 

 

Ak sa vám ako rodičom stáva, že sa prichytíte pri takýchto myšlienkach, nechtiac posilňujete stereotypy o tom, ako by malo vyzerať správanie medzi mužom a ženou. Našim deťom, dievčatám aj chlapcom tak vštepujeme, že nerešpektujúce správanie je v niektorých prípadoch v poriadku.
 

Čomu by sme sa mali pri výchove vyhnúť?

 • Zľahčovanie nerešpektujúceho správania.

Možno si hovoríte, že je to len fáza alebo ospravedlňujete správanie syna tým, že si takto získava pozornosť. Nezávisle od veku a túžbe po pozornosti by nerešpektujúce správanie malo vždy dostať červenú.
 

 • Viera, že agresivita je nespochybniteľná súčasť chlapcov.

Agresivita sa javí ako súčasť našej evolučnej výbavy, je to niečo, čo nás spája s prírodou a umožnilo nám v rámci vývoja druhu prežiť. Mnoho ľudí tak verí, že muži sú biologicky prirodzene agresívnejší ako ženy a má to svoj evolučný význam. Takéto presvedčenie však nemusí platiť a výskumy ukazujú, že nemožno jednoznačne hovoriť o odlišnej neurobiológii agresivity u chlapcov a dievčat. Čoraz viac sa ukazuje, že je to práve výchova, ktorá spôsobuje, že agresivita dievčat naberá iné rozmery ako agresivita chlapcov. Preto by sme nemali agresívne správanie chlapcov ospravedlňovať biológiou.
 

 • Presvedčenie, že dievčatá si za to môžu samy.

Takéto presvedčenie je škodlivé pre všetky deti. Učí, že dievčatá majú trpezlivo znášať rolu obete, čo má často katastrofálne dôsledky v ich následnom osobnom živote. Zároveň u chlapcov vyvoláva dojem, že oni sú tí, ktorí môžu všetko, môžu posúvať hranice k druhým ľuďom a nemusia byť citliví k potrebám a prianiam druhých.
 

Ako vyzerá výchova chlapcov, ktorí budú rešpektovať ženy

Síce spoločnosť nevytvára ideálne podmienky pre rast generácie, ktorú bude sprevádzať rešpekt, nebojme sa zobrať výchovu našich detí do vlastných rúk. Nebude to stáť ani veľa úsilia a z našich synov môžeme vychovať mužov, ktorí sa budú vedieť správať slušne, vhodne, pôjdu príkladom druhým a nebudú sa dokonca báť ozvať ani vtedy, keď budú svedkami krivdy voči ženám a druhým ľuďom. S výchovou môžeme začať už od útleho veku.
 

Vo veku syna do 5 rokov:

 • Buďte mu príkladom.

Ak pristupujete k ľuďom s rešpektom, naučia sa to aj vaše deti. Naše deti vidia, či počúvame všetkých rovnocenne. Otcovia či iné mužské vzory v rodine by mali ukázať synom, že si vážia názory žien, vypočujú ich bez posmechu a odsúdenia, dokonca sa ich pýtajú na ich názor, pretože sú pre nich rovnocennými partnerkami v komunikácii.
 

 • Naučte syna hovoriť prosím a ďakujem.

Zdajú sa ako maličkosť, ale základmi slušnej komunikácie do detí vštepujeme hodnotu rešpektu k druhým.
 

 • Naučte syna pomáhať.

Naučte svojich synov rozpoznať, keď niekto potrebuje pomoc a ako postupovať, keď chcem druhému pomôcť. Deti by sa mali s vašou pomocou naučiť rešpektovať aj to, ak niekto ich pomoc odmietne.
 

 • Domáce práce sú úloha celej rodiny.

Každá rodina by mala mať spravodlivo rozdelenú starostlivosť o domácnosť. Buďte pre dieťa vzorom, že váš byt či dom je domovom pre všetkých a všetci by teda mali priložiť ruku k dielu. Vyhnite sa škatuľkovaniu o ženských a mužských prácach a svoje deti zapájajte do všetkých aktivít – zohľadňujte ich schopnosti vzhľadom k veku, nie pohlaviu.
 

 • Nevytvárajte zbytočne ružový a modrý svet.

Podporujte vaše dieťa, aby bolo otvorené voči všetkým hračkám a farbám – určite to jeho vývinu neublíži. Skôr či neskôr si zo škôlky či ihriska zrejme prinesie prvé stereotypy, že chlapci sa s bábikami nehrajú alebo že ružová je dievčenská farba. Nebojte sa v takých prípadoch láskavo zasiahnuť: vysvetlite dieťaťu, že je úplne v poriadku, aby si každý zvolil hračku a farbu podľa svojej chuti.
 

Vo veku syna od 5 -12 rokov:

 • Naučte syna ritickému postoju voči mediálnym obsahom.

Váš syn je čoraz viac vystavený vplyvu médií, počítačových hier a internetu. Diskutujte s vaším dieťaťom o tom, čo vidí na obrazovke a nedovoľte, aby násilné scény formovali postoj vášho dieťaťa na svet. A to sa netýka iba násilia, ale aj toho, aký humor a hodnoty médiá prezentujú.
 

 • Diskutujte spolu o neprávostiach v spoločnosti.

Váš syn už vníma naplno svet okolo seba – neprávosti na ihrisku, šikanovanie v škole, tragédie v televíznych novinách. Hovorte s ním otvorene o tom, čo vidí, pomenujte, že existujú neprávosti v spoločnosti, ktoré by sme nemali ignorovať.
 

 • Buďte citliví k puberte.

Váš syn sa pomaly dostáva do puberty, interakcia medzi chlapcami a dievčatami začína byť napätá a nejasná. Váš syn si tiež bude hľadať cestu, ako sa správať k dievčatám v triede či k vlastnej sestre. Všímajte si, ako sa váš syn s touto úlohou popasuje a snažte sa ho čo najcitlivejšie korigovať. Práve v tomto veku jasne hovorte o tom, aké správanie je voči druhému pohlaviu v poriadku: ťahanie za vlasy či dvíhanie sukne to určite nie je! Vysvetlite, že sebavedomie a slušnosť sú kľúčom k lepšej komunikácii s druhým pohlavím.
 

 • Nedovoľte, aby syna o sexe učila pornografia.

Váš syn sa zrejme dostane do kontaktu s pornografiou oveľa skôr, ako by ste čakali. Je na vás, či chcete, aby si názor urobil sám alebo sa s ním skôr porozprávajte. Netajte, že pornografia existuje – vysvetlite však dieťaťu, že pornografia je ako film, vymyslená a má málo spoločného so skutočnou blízkosťou a sexualitou ľudí. Zabezpečte digitálne technológie v domácnosti tak, aby sa dieťa zbytočne skoro vystavilo vplyvu pornografie.
 

Vo veku syna nad 12 rokov:

 • Buďte mu príkladom, že sexizmus nie je v poriadku.

Váš syn je už veľký, no stále sa ešte hľadá a formuje. Ukážte, že sexistické vtipy o ženách o tom, ako patria do kuchyne sú pod jeho úroveň.  Naučte ho, že si muž nemusí svoju maskulinitu dokazovať tým, že sa bude ženám vysmievať za šoférovanie, matematické schopnosti a podobne. Podobne, matka by nemala zasievať v synovi predsudky napríklad o tom, že muži sú necitliví a nevedia komunikovať.
 

 • Hovorte nielen o sexuálnom zdraví, ale aj o intimite.

Rodičia sa rozhovorov o sexe väčšinou veľmi obávajú. Túto tému by však nemali nechať iba v rukách školy. Váš syn by sa od vás mal naučiť nielen o intímnej hygiene, sexuálnom zdraví a ochrane zdravia, ale aj o intimite. Sexualita nie je len pud, mal by vďaka vám porozumieť jej širšiemu kontextu a záväzku.
 

 • Hovorte spolu o tom, čo znamená „áno a nie“.

Naučte syna, že každý dotyk by malo sprevádzať vyjadrenie súhlasu. Vypýtať si súhlas je vyjadrením rešpektu voči druhej osobe a to by malo platiť aj v prípade na prvý pohľad „nevinných a neškodných“ činností ako je napríklad bozk. Nedovoľte, aby váš syn uveril mýtu, že keď žena hovorí nie, myslí tým áno, nakoľko môže vplyvom takéhoto mýtu niekomu veľmi ublížiť. Rovnako by ste s ním mali hovoriť o tom, že alkohol by sa nemal stať katalyzátorom žiadneho sexuálneho kontaktu. Ak má váš syn rád niekoho, kto sa opil, najlepšie bude, aby sa o dotyčnú osobu postaral a dopravil ju do bezpečia. Iniciovanie akéhokoľvek sexuálneho kontaktu pod vplyvom alkoholu nie je dobrý nápad.

 

Výchova syna v tejto oblasti nie je len v rukách otcov či iných mužov v rodine – podieľať by sa na nej mali všetci. Nezabúdajte, že to, ako spolu komunikujete, ktoré stereotypy sú v rámci rodiny stále živé, to si váš syn odnesie do ďalšieho života. Je na vás, aká generácia mužov vyrastie. Prispejte k tomu, aby išlo o sebavedomých mužov, ktorí nestavajú svoju identitu mužskosti na bezohľadnosti k druhému pohlaviu.
 


Použité zdroje:
Coulson, J. (2020). Teaching Boys to Respect Women. Institute for family studies. 
Edukačné materiály kampate Stop it at the Start. 
Denson, T. F., O'Dean, S. M., Blake, K. R., & Beames, J. R. (2018). Aggression in women: Behavior, brain and hormones. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 12, Article 81. 
Zdieľať na facebooku