TEDx prednášky obohatia vaše hodiny

  Foto: Youtube

Veľmi známe a obľúbené TED prednášky sú dobrým nástrojom ako ozvláštniť vyučovanie a urobiť ho zaujímavejším. Na svete sa už zrealizovali tisícky „TED talkov“ o rozličných a podnetných témach prednesených zaujímavými rečníkmi. Stačí sa zamerať na TED talk, ktorý korešponduje s témou, ktorú chcete na konkrétnej hodine vyučovať. TED podujatia sú už aj na Slovensku, ale väčšina prednášok z celého sveta je v angličtine. Prinajmenšom dnešní stredoškoláci by však už nemali mať problém so zvládnutím hlavného svetového jazyka v prípade, že video bude v angličtine. Stačí, ak si niektorú z fascinujúcich tém vyberiete a ponecháte vašim študentom, aby o nej ďalej premýšľali a diskutovali.


1. Využite TEDx prednášku na podnietenie konverzácie so študentmi.

Máte dnes na programe učiť na biológii anatómiu ľudského tela? Chystáte sa na hodine dejín rozprávať o Leninovi, avšak školská učebnica nemá dostatok informácií a zaujímavých pohľadov k tejto téme? Nájdite si vhodné TEDx video, pustite ho na hodine študentom a po jeho skončení skúste navodiť diskusiu so študentmi. Pestrou konverzáciou sa nakoniec so študentmi pravdepodobne dostanete cez primárnu tému aj na iné súvisiace témy a študenti sa počas jednej hodiny takýmto spôsobom naučia oveľa viac. Popritom aj diskutovať, tvoriť si názory a vyjadriť ich.

 

2. Zvyknite si na pomoc od TED platformy.

TEDx prednášky rečníkov si môžete nájsť v databáze, ktorá obsahuje tisícky videí s rôznym obsahom tej istej témy. Dobre tiež urobíte, ak si do vyhľadávača priamo napíšete svoju tému vo všeobecnom znení, napríklad medicine alebo history. Tak vám vybehne veľa videí na vami určenú tému a môžete sa inšpirovať a podľa toho riadiť na vašich hodinách, prípadne prispôsobiť nájdené videá téme, ktorú chcete na hodine vyučovať. Samozrejme, skúšajte zadať aj užšie špecializované témy podľa vašej potreby, napríklad lungs (pľúca) alebo ethnic conflict (ak sa venujete etnickým konfliktom). Na Slovensku tiež už v plnej miere funguje platforma TEDx a slovenská verzia, kde sú prejavy mnohých slovenských rečníkov zoradené chronologicky. Je to jednak po slovensky, čo môžu študenti ľahšie pochopiť v prípade ťažkostí s anglickou verziou TEDx a slovenskí rečníci majú tiež čo povedať a obohatiť vás svojimi životnými skúsenosťami. Ako jeden z príkladov slovenských videí, ktoré zaujali mňa, dávam do pozornosti prednášku dvoch mladých školáčok, prvých absolventiek základnej školy Montessori, s ktorými sme nedávno robili rozhovor i u nás.

Využiť tiež môžete aj spustenie titulkov pri anglických videách. Mnohé z tých najlepších sú preložené do češtiny alebo slovenčiny.

 

3. Študenti rečníkmi.

Po prezretí niekoľkých videí by mohlo byť zaujímavé, ako by boli vaši študenti schopní predniesť prejav na určitú tému. Nebojte sa, dôverujte v ich schopnosti. Zadajte im tému, ktorú má každý z nich predstaviť z vlastného uhla pohľadu.

Príklad: téma je Studená vojna a jej dôsledky pre bežnú spoločnosť. Úlohou bude pre rečníkov uchopiť tému Studenej vojny, nájsť si o nej fakty a podľa svojich schopností a možností predniesť svoju úvahu a názory, ako mohli bežní občania v tom čase vnímať Studenú vojnu. Študenti sa budú musieť vcítiť do role bežných Američanov, Rusov, Slovákov či Západných Nemcov žijúcich v čase Studenej vojny. Uvidíte, ako vás vaši študenti môžu príjemne prekvapiť.

Zdieľať na facebooku