Študenti vytvorili učebnicu matematiky, aby jej rozumeli všetci

Českí študenti Marke Fanderlik a Marek Liška vytvorili učebnicu matematiky, aby jej rozumeli všetci
Českí študenti Marke Fanderlik a Marek Liška vytvorili učebnicu matematiky, aby jej rozumeli všetci / Foto: DVTV

Matematika je asi najčastejšie na popredných priečkach v rebríčku najmenej obľúbených predmetov v školách. Jedným z dôvodov je práve jej náročnosť. Vysvetliť študentom látku tak, aby ju pochopili takmer všetci bez väčších problémov, nie je jednoduché a vyžaduje to dlhoročnú prax a trpezlivosť. Priblížiť študentom matematiku po svojom sa pokúsili dvaja českí študenti Marek Liška a Marek Fanderlik. Vytvorili učebnicu matematiky tak, aby bola pre študentov atraktívnejšia a menej náročná.

 

Ide o nápad Mareka Fanderlika, ktorý počas doučovania Marekom Liškom získaval cenné rady a pomocou naozaj jednoduchého a reálneho vysvetľovania zlepšoval svoje skúsenosti. Keď v škole nestíhali prebrať dané témy, museli žiaci zvoliť samoštúdium, avšak s príkladmi v ich učebnici si nevedeli dať rady. Ochotný spolužiak Liška bol v matematike doma, a tak sa snažil naozaj ľudsky vysvetliť postup pri rátaní príkladov. Študenti, ktorým sa venoval, jeho prístup a spôsob ocenili, pretože daným príkladom začali rozumieť. Kamarát, dnes už kolega, Marek Fanderlik nechcel, aby všetky materiály a poznámky zostali ukryté iba v šuflíku, tak sa spoločne rozhodli vydať učebnicu Matika pro spolužáky, v ktorej všetky poznámky a pomôcky zverejnili.

 

Foto: ucebnicematiky.cz

Študenti vedia najlepšie, čo im na matematike vadí

Študenti sa pri vytváraní novej učebnice zamerali na chyby a veci, ktoré v prvom rade vadili im samým. Teda v učebniciach nachádzali staré, veľmi odborné a nezrozumiteľné výklady. Postupy, ako riešiť daný príklad, boli veľmi stručné a študent mal problém orientovať sa v jednotlivých krokoch. Pre porovnanie, v knihe matematiky sa zvyčajne nachádza príklad tak na jednu stranu,  v novej učebnici týchto študentov nájdete riešenie príkladu rozložené aj na 5 stranách. Ide o podrobné vysvetlenie a opis každého kroku, aby študenti chápali následné súvislosti. Študenti by radi dosiali väčší záujem o matematiku aj prostredníctvom prívetivejšieho prístupu. V učebnici matematiky pre spolužiakov sa preto rozhodli študentom priamo tykať. Mnohé z príkladov dopĺňa aj grafické znázornenie, ktoré napomáha študentom predstaviť si príklad a porozumieť mu, väčšinou ide o konkrétne príklady rovníc či nerovníc. „Chceli sme učebnicu pripraviť tak, aby bola vhodná aj pre samoštúdium, keďže súčasné učebnice túto možnosť vôbec neponúkajú. Ak sa študentovi nepodarilo pochopiť učebnú látku na hodine, neexistuje pre neho takmer žiadna učebnica, ktorá by mu jednoduchým spôsobom opäť zreferovala postup a pointu. Preto sme sa rozhodli študentom ponúknuť takú knihu, v ktorej im približujeme zákony a pravidlá veľmi jednoducho, ale zrozumiteľne a kompletne,“ opisuje spolutvorca učebnice Marek Frndalik.

 

Pomocnú ruku im podali aj učitelia

Matematika bola vždy pomyselným strašiakom a študenti sa jej neradi venujú, hoci pri správnom prístupe sa matematika stáva zaujímavým predmetom. Pri vytváraní učebnice išlo práve o snahu podať možno na prvý pohľad komplikované počítanie takým spôsobom, aby študenti sami chceli vedieť viac. Samozrejme, na tvorbe učebnice sa podieľali aj niekoľkí pedagógovia a spoločne s oboma študentmi rozoberali jednotlivé učebné látky a navzájom konzultovali prípadné zmeny či odbornosť. S negatívnym hodnotením sa kniha sa stretla len v ojedinelých prípadoch, kedy vysokoškolský profesori označili učebnicu ako degradujúci prvok matematiky. Dôvodom bol hlavne prístup a podanie látok príliš voľným štýlom.

Existujúci prvý diel knihy matematiky pre spolužiakov je zatiaľ určený len pre 1. ročník stredných škôl. Ide o učebnicu Základné poznatky ku ktorej ponúkajú aj pracovný zošiť.  Druhý diel je venovaný rovniciam a nerovniciam. Rovnako k nemu pripravili i pracovný zošit. Tvorcovia všakmajú naplánované zhotoviť 4 diely do všetkých ročníkov strednej školy. Postupne tak budú existovať učebné pomôcky pre každý ročník, pričom už teraz o knihy prejavilo záujem niekoľko stredných škôl. Z 1000 kusov bolo vo februári tohto roku k dispozícii len 250 kusov. Kvôli záujmu je v pláne dotlač ďalších kusov.

 

Ukážka

Čítajte viac o téme: Matematika
Zdieľať na facebooku