Prvým krokom k efektívnemu vyučovaniu je disciplína v triede

Prvým krokom k efektívnemu vyučovaniu je disciplína v triede
Prvým krokom k efektívnemu vyučovaniu je disciplína v triede / Foto: Bigstock

Každý z nás si dokáže predstaviť atmosféru v triede, kde sa naraz nachádza takmer 30 žiakov základnej školy. Aby nevládol v triede chaos, pedagóg by mal mať nad žiakmi kontrolu. Ak si medzi žiakmi nezíska potrebný rešpekt, žiaci sa stávajú nekontrolovateľnými a vyrušujú všetkých naokolo. To môže mať negatívny dopad nielen na výsledky samotného študenta, ale aj na výsledky ostatných spolužiakov a fungovanie celej triedy.


Existuje spôsob, s ktorým viete predchádzať vzniku zbytočných komplikácii v triede, a to stanovením jasných očakávaní od žiakov. Zadefinovanie parametrov správania sa v škole predstavuje 25 percent zo všetkých faktorov, ktoré ovplyvňujú triednu disciplínu. Ak žiakom priamo oznámite, čo od nich očakávate a ako by veci mali prebiehať, študenti si nasledovný priebeh vyučovania vedia predstaviť oveľa lepšie a vytvorí sa tak ďaleko príjemnejšia atmosféra pre každého.

 

Aké môžete mať očakávania od žiakov?

Výskum hovorí, že učitelia, ktorí si stanovili hneď na začiatku roka jasné očakávania od svojich žiakov, v ich triedach bolo o 30 percent menej nedorozumení ako v triedach, kde tieto očakávania učitelia nemali. Každý učiteľ by mal mať od svojich žiakov 2 základné očakávania a mal by ich jasne definovať na začiatku školy.

Prvým je očakávanie, ako sa budú jeho žiaci správať a druhým sú ich akademické výsledky. Ak niektorí zo študentov nepochopia a neporozumejú pravidlám správania, neznamená to, že aj ich školské výsledky budú horšie. V mnohých deťoch, ktoré majú problémy s disciplínou sa skrýva potenciál byť rovnako dobrý, alebo aj lepší ako ich spolužiaci. Problémom je však zlá disciplína, nejasne zadefinované pravidlá správania v škole, ktoré si deti donesú práve z domu. Namiesto jednoduchého vysvetlenia pravidiel preto skúste žiakov zapojiť do ich tvorby. V rámci diskusie sa spýtajte, čo by malo byť podľa nich povolené a naopak, čo by oni zakázali. Tiež môžu povedať, čo ich pri vyučovaní ruší alebo aké správanie je podľa nich dobré a zlé. Žiaci tak nadobudnú pocit, že k tvorbe pravidiel prispeli a ich dodržiavanie budú brať zodpovednejšie.

 

Ako by mohli také pravidlá asi vyzerať?

  • Skôr, ako sa vyberiete počas hodiny na toaletu, vždy počkáte, kým sa vráti iný spolužiak z toalety do triedy.
  • Ak dokončíte na hodine svoju úlohu, v tichosti si vyberiete knihu, ktorú máte vždy pripravenú v taške a budete si čítať až pokiaľ nie sú všetci spolužiaci hotoví.
  • Ak si neprinesiete úlohu, dostanete najbližšie viac úlohy alebo ťažšie zadanie.
  • Hneď, ako vstúpite ráno do triedy, vypnete si na telefóne zvonenie a vložíte telefón do tašky. Necháte ho tam počas každej hodiny bez toho, aby ste ho kontrolovali. Ak porušíte pravidlo, telefón bude uložený u učiteľa v košíku až do skončenia hodiny.

 

Zapojte do tímu rodičov

Pedagógovia často prehliadajú úlohu rodičov vo výchove detí a ich iniciatívu. Sú rovnako dôležití pri nastavení očakávaní a ich úspešnom plnení počas školského roka. Rodičia by mali tiež poznať, čo je akceptovateľné správanie a aké očakávania v podpore štúdia ich detí máte.

Niektorí rodičia nemajú veľa skúseností s priebehom vyučovania a očakávaniami dnešných učiteľov. Učitelia by im preto mali pomôcť v chápaní ich pozície a usmerniť ich. Informovať ich, kedy môžu prichádzať na konzultácie, v akom čase budú deťom posielané domov testy a že ich majú vždy podpísať, aby učiteľ vedel, že ste test dieťaťa videli. Oznámte im, kedy budete zapisovať známky do žiackej, ako je možné opraviť si známku na konci roka a celkovo im umožnite prístup k informáciám o ich deťoch.

Na druhej strane je aj taká skupina rodičov, ktorá úlohu pomocníkov v spojení so školskými povinnosťami nespĺňa na 100 percent. Sú nedostatočne zapojení do výchovy dieťaťa, čo sa neskôr odzrkadlí v školskom prostredí. Pedagógovia by preto mali upozorňovať na fakt, že zapojenie rodičov ma zásadný význam pre neskorší úspech ich detí. Sú veci, ktoré si rodičia neuvedomujú vôbec, avšak detská myseľ ich vníma veľmi pozorne a seba porovnáva s ostatnými. Podľa výskumu, ktorý prebiehal v roku 2002 sa zistilo, že ak sa rodičia spolu s deťmi aktívne podieľajú na ich štúdiu, tieto deti dosahujú lepšie výsledky, rozvíjajú svoje sociálne zručnosti a chodia do školy s radosťou, dokonca sa nevyhýbajú vysokoškolskému štúdiu. Rodičom treba jasne povedať, čo sa od nich očakáva a pomôcť im preklenúť komunikačnú bariéru medzi nimi, deťmi a školou.

 


Zdroj: edudemic.com
Čítajte viac o téme: Disciplína detí
Zdieľať na facebooku