Učitelia technológie využívajú. Všetky ich vplyvy na správanie študentov však stále nepoznáme

Učitelia technológie využívajú. Všetky ich vplyvy na správanie študentov však stále nepoznáme.
Učitelia technológie využívajú. Všetky ich vplyvy na správanie študentov však stále nepoznáme. / Foto: Bigstock

Väčšina učiteľov ešte nedávno vo svojej triede hovorievala „odložte telefóny“. V dnešnej dobe však tieto slová strieda modernejšia verzia „zoberte si svoje telefóny alebo tablety.“ Nové technológie a prístupy nachádzajú svoje miesto v čoraz viac školách a triedach. Mnohí učitelia a rodičia ju považujú za kľúčový trend moderného vzdelávania. Pre niektorých študentov však časté využívanie technológie vo vyučovacom procese nemusí mať iba pozitíva.

 

Technológiám sa v škole nevyhneme

Technológia vo svojej podstate je súčasťou takmer každej časti nášho života už dlhší čas. Od tohto faktu sa odvíja aj spôsob, akým spoločenským životom žijeme, ako nakupujeme, ako sa komunikujeme s druhými ľuďmi, ako pracujeme. Preto je úplne logické, že technika bude mať významný vplyv aj na spôsob, akým sa učíme. Študenti majú k technológiám na hodinách pozitívny postoj. Podľa slov IT líderky z neziskovej spoločnosti EDUCASE Edeny Dahlströmovej, má technológia len mierny vplyv na aktívne zapojenie študentov na niektorých špecických prednáškach alebo ich spojenie s ďalšími študentmi a fakultou školy. Väčší vplyv majú stále pedagógovia, ktorí svojich študentov majú k štúdiu motivovať.


U nás na Slovensku sa systém vyučovania na základných i stredných školách s pomocou tabletov či notebookov len udomácňuje, zatiaľ čo v zahraničí sa využíva v oveľa väčšej miere. Pre študentov na vysokých školách je celkom normálne priniesť si so sebou na prednášky alebo cvičenia notebook, prostredníctvom ktorých si spracujú poznámky.

 

Študenti sú vďaka technológiám aktívnejší

Pedagógovia v súčasnosti využívajú technológiu pri výučbe svojich predmetov hlavne z dôvodu zvýšenia výkonu svojich študentov. Existuje niekoľko spôsobov, ako študentov nepriamo prinútite udržiavať ich pozornosť aj prostredníctvom využitím technológií. Pedagógovia môžu využiť cestu on-line vyučovania a testov, videí dostupných na internete, tiež sa môžu pripojiť k sieti pre študentov a odporučiť im rôzne pomôcky. Prospešné je aj dostupné on-line hodnotenie študentov a v opačnom prípade aj hodnotenie profesorov i mnoho ďalších dostupných digitálnych nástrojov. V snahe učiteľov držať krok so svojimi študentmi implementujú technológiu do svojich prednášok od jednoduchých vizuálnych prostriedkov ako sú prezentácie v PowerPointe do viac pokročilých metód, akými sú Voice Thread alebo Moodle Glossary, čo umožňuje študentom sa aktívne zapájať a formovať svoje vlastné skúsenosti a nebyť iba pasívnym prijímateľom informácií.

 

Tablety, smartfóny, iPady i notebooky už preto nie sú počas vyučovania ničím výnimočným. Avšak nedávna štúdia zaoberajúca sa práve využitím mobilných telefónov ukázala aj viaaceré negatívne vplyvy technológií. Napríklad študenti, ktorí trávia viac ako 4 hodiny denne na svojich inteligentných telefónoch spia oveľa menej, v porovnaní so študentmi, ktorí nepoužívajú smartfóny vôbec. Tí intenzívne študujú pravidelne každý deň minimálne 30 minút a dosahujú oveľa lepšie výsledky ako tí študenti, ktorí študujú 2 hodiny denne, ale používajú pri tom svoje mobilné telefóny. Samotné využívanie technológií teda nie vždy zvyšuje produktivitu študentov.

 

Sociálne médiá v triede zmenili vyjadrovanie

Používanie platforiem ako YouTube je pre učiteľov celkom bežné. Mnohí univerzitní profesori používajú aj sociálne siete ako Facebook a Twitter, aby svojich zverencov informovali o úlohách, podujatiach alebo o zmenách vo vyučovaní. Názory o tom, či patria sociálne médiá v tomto spojení do školského prostredia sa líšia. Niektorí tvrdia, že ide len o doplnkový spôsob, ako študentov informovať v krátkom čase. Na druhej strane však využívaním sociálnych médií v triede vznikajú mnohé negatíva. Študenti používajú nespisovné slová, ignorujú interpunkciu, vlastné a všeobecní názvy, a tiež si vytvárajú akronymy pre rôzne slová, ako napríklad neviem (nvm), nie (ee), áno(jj), Laughing Out Loud (LOL) teda sa smejete hlasno a podobné slová.

Technológia je v skutočnosti nepopierateľnou súčasťou vyučovacieho procesu. Jedinou možnosťou pre pedagógov a študentov je nájsť najlepší možný spôsob ich využitia a zároveň sa vyhnúť ich negatívnym vplyvom.

 


Zdroj: elearningindustry.com
Čítajte viac o téme: Výskum, IT
Zdieľať na facebooku