Predčasne narodené deti sú po celý život znevýhodňované

Predčasne narodené deti sú po celý život znevýhodňované
Predčasne narodené deti sú po celý život znevýhodňované / Foto: Bigstock

Deti narodené pred dosiahnutím 34. týždňa majú zhoršenú schopnosť čítať a počítať v porovnaní s deťmi, ktoré boli narodené v riadnom termíne, teda okolo 40. týždňa tehotenstva. Predčasne narodené deti môžu mať preto ťažkosti v škole, ale aj neskôr v dospelosti.

 

Tieto informácie zistili prostredníctvom štúdie profesora Dietera Wolkeho na Univerzite vo Warwicku. Výskum analyzoval dáta zo štyroch rozsiahlych dlhodobých štúdií, a potvrdil už spomínané informácie, že horšie čítanie a matematické zručnosti predčasne narodených detí súvisia s nižším vzdelaním a nižším príjmom v staršom veku. Napríklad 42-ročný dospelí muž, ktorí  sa narodil v čase nedosiahnutých 33. týždňov, má nižší príjem ako jeho rovesníci a je menej pravdepodobné, že niekedy v budúcnosti bude napríklad majiteľom svojho vlastného domu.

 

Práve narastajúce číslo predčasne narodených detí je momentálne stále väčším problémom. V súčasnej dobe tvoria tieto deti 11 percent všetkých prirodzene narodených detí na celom svete. V priemere tak každú triedu na akomkoľvek stupni štúdia navštevujú 2 predčasne narodené deti. Výskum tiež zisťoval, či oddialenie nástupu detí do školy prospieva ich lepším úspechom, avšak nenašli sa žiadne dôkazy o tom, že predčasne narodeným deťom k dosiahnutiu lepších akademických výsledkov pomôže neskorší nástup do školy.

Vedci odporúčajú, aby deti narodené predčasne nastúpili do školy vo vhodnom veku individuálne k osobnosti, teda každé dieťa v inom čase, pričom by mali byť deti maximálne podporované. Získavaním potrebných informácií sa preukázalo, že 80 percent učiteľov a viac ako 50 percent školských psychológov neabsolvovali žiadne formálne vzdelanie alebo kurzy ohľadom vývoja a učenia týchto detí. Súčasný stav spoločnosti však vyžaduje, aby sa tejto problematike venovala väčšia pozornosť. Psychológovia i pedagogický personál dostáva len stručné školenia o vplyvoch predčasného pôrodu a mnohokrát nevedia, akú vhodnú stratégiu na podporu týchto detí by mali zvoliť, ktorá je pre nich najvhodnejšia.

 

Vedúci výskumník Prof Wolke, ktorý pôsobí na Katedre psychológie Univerzity vo Warwicku túto problematiku uzatvára: „Naše zistenia vedú ku tomu, aby sme odporúčali pravidelné sledovanie detí narodených predčasne po prepustení z nemocnice a na základe záznamov o zdravotnom stave určili približný vek a čas, kedy je pre dané dieťa optimálny nástup do školy, aby sme týmto deťom uľahčili ich štart v školskom prostredí. Oneskorené nástupy do školy v podobe odkladu 1 roka sa zo súčasných poznatkov neodporúčajú, avšak budeme tomu venovať ďalší výskum.“

Zdieľať na facebooku